Ett av de bästa sätten att få feedback från besökarna på en webbplats är genom ett formulär.
Steget för en besökare på en webbsida att fylla i ett formulär är ofta mindre än att ringa eller skriva ett ebrev direkt.
Fördelen är också att man kan välja vad man vill att användaren ska fylla i.

Formulär kan användas till att få feedback, men det kan också användas t.ex. som ett anmälningsformulär till en aktivitet, eller en undersökning kring vad besökarna tycker om sidan, eller om något annat.

Oavsett vilket får du resultatet snyggt samlat och du kan lätt överblicka de insamlade uppgifterna.

En annan fördel är att du kan få meddelanden skickade till din epost utan att behöva skriva ut din epost i klartext, och det finns olika bra metoder för att förhindra spam att skickas genom formulären.

Du kan skapa dina egna formulär genom att skriva kod, men vill du göra det enklare för dig kan du enkelt skapa dina egna formulär med Palomas enkätverktyg.

GD Star Rating
loading...

Ofta kanske du som företagare fokuserar på att tillfredsställa ett behov hos kunden. Du tillverkar eller säljer något som kunden vill ha. Och det fungerar bra om kundens problem redan är lösta.
Men människor är mer benägna att hantera sina problem än att tillfressställa sina behov. Att lösa problemen kommer alltid före att tillfredsställa behoven.
Den som har ett trasigt växthus i sin trädgård kommer att vara mer benägen att få växthuset reparerat, än en person som inte har ett växthus kommer att vara att köpa ett växthus, även om denne väldigt gärna vill ha ett växthus i trädgården. Eftersom ett nytt växthus upplevs som något extra, utöver de grundläggande behoven, medans det trasiga växthuset upplevs som ett problem.

Så fokusera i första hand på att lösa kundens problem, snarare än att tillfredsställa behov.

När kundens problem är lösta kan denne gå vidare och tillfredsställa sina behov. Och de mest grundläggande behoven måste vara tillfredsställda först innan individen kan fokusera på de efterföljande behoven.

Nivå 1. De behov en människa först prioriterar är de grundläggand behoven mat, vatten sex och sömn. Samt att undvika smärta.

Nivå 2. När de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet och trygghet, en stabil vardag och fungerande rutiner.

Nivå 3. Om individen känner sig trygg kan hon söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. Alla vill känna att vi är en del av något större än oss själva.

Nivå 4. Ytterligare ett behov är behovet av uppskattning. Det kan handla om respekt, makt, kändisskap, men även självförtroende, kompetens och självrespekt.

Nivå 5. Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Detta är ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.

GD Star Rating
loading...

A C T – Acceptera, Välj Agera är en metod som hjäper oss att hantera och förstå stress.

Stress är när vi känner att omgivningen ställer högre krav på oss än vad vi klarar av.
Vi får ett stresspåslag i kroppen (fight or flight)
Blodsockret stiger
Snabbare andning
Hjärtat slår snabbare
Blodkärlen drar ihop sig
Luftvägarna vidgas
Ökad svettning
Endorfiner utsöndras
Smärtan minskar
Blod flyttas till större muskelgrupper

Stress orsakas av saker eller situationer som är nya, oförutsägbara eller som vi inte kan påverka.

Stress skapar…
Nedstämdhet
Ångest och oro.
Irritation och ilska
Utmattningskänslor
Glömska
Minskad energi
Fokus på problemen
Avsaknad av känslor

Det finns mycket i livet vi inte kan förändra.

Vi behöver acceptera…
… Vår historia och bakgrund.
… Kroppen och dess funktioner
… Smärta. fysiskt och mentalt
… Sjukdom
… Att vi måste välja och agera
… Kriser
… Acceptera att det är svårt att acceptera

Det finns två saker i livet som vi måste. Vi måste välja och vi måste dö.

A C T metoden kan minska negativ stress.

Det som är effektivt mot stress är att…

… Förändra – Fundera över om vi gör rätt saker och ändra det som inte är positivt.
… Acceptera – Acceptera det vi inte kan förändra.
… Återhämtning
… Motion
… Medveten närvaro

Släng problemglasögonen

Om man bara fokuserar på att ta bort problemen kommer vi i bästa fall tillbaka till nolläget, det som är neutralt. Vi kommer inte till toppenläget där vi eller vår organisation blomstrar.

För att få en ros att blomma kan vi inte bara jobba med att ta bort ogräset. Vi måste också tillföra något positivt. Vatten och näring för att rosen ska blomma.

För att skapa en positiv revolution istället för att bara rensa bort problemen kan vi:

1. Fokusera på positivitet
Vi behöver 3-6 gånger så många positiva känsloupplevelser som negativa för att prestera som bäst. Om förhållandet är lägre t.ex. 1:1 istället för 3:1 eller högre fungerar det inte utan leder ofta till depression, haveri eller uppbrott.

2. Utforska framgångar.
Vi presterar bättre om vi fokuserar på det vi gjort bra. Detta kallas Apreciative inquire (AI) eller uppskattande undersökning. I ett försök fick ett bowlinglag se en oredigerad inspelning av när de spelade bowling och diskutera vad som gick fel och vad som kunde bli bättre.
Andra laget fick se en redigerad film med sekvenser där de presterat riktigt bra. Misstagen var bortklippta och diskutera det de gjort bra.
Efteråt hade de som diskuterade det de gjort bra förbättrats dubbelt så mycket som de andra.

Ställ er frågeställningen; Hur har vi gjort när vi lyckats som bäst.

En kundundersökning visade att företaget Procare hade 79% nöjda kunder. Ledningen analyserade vad som gått fel i de resterande 21%. Detta ledde till en negativ spiral där personalen kände sig dålig och många sa upp sig och företaget fick ytterligare problem.

När man istället bjöd in både nöjda och missnöjda kunder och fokuserade på positiva frågor. Fokus på vad man gör rätt och bra.

Problembaserade metoder fungerar bra med teknik men inte med människor.

3. Bygg på styrkor
Fundera över något du vill utveckla hos dig själv.
Tänkte du på något du idag är svag på eller på en styrka som kan bli bättre?

Vi kan bli bäst på det vi har fallenhet för, som vi redan är bra på. Låta styrkor kompensera för svagheter.

4. Uppskattning
Appreciative intelligence. Uppskattande förhållningssätt. Om vi förväntar oss att någon är duktig kommer de också att prestera bättre.

GD Star Rating
loading...

Oavsett om man har en liten enmansfirma eller ett litet större företag så kan det både vara tidskrävande och ineffektivt att sköta all ekonomi inom företaget.
Som enmansföretagare kan det ibland vara mer effektivt att ägna sig åt kärnverksamheten, och i ett medelstort företag kan det fortfarande vara för resurskrävande att ha en dedikerad ekonom eller ekonomiavdelning.
Då kan det vara bra med en extern aktör som kan sköta bokföring och annan ekonomi.
Man ska dock inte glömma bort att även om man lämnar över redovisning till en extern firma är det fortfarande man själv som företagsägare som ansvarar för att allt redovisas korrekt. Det är därför värdefullt att ha viss kännedom om redovisning och ekonomi även om man inte lägger sin tid på att sköta den dagliga redovisningen.
Visst kan det vara en fördel att följa ekonomin på nära håll då det ger en bra inblick i företagets tillstånd, men som sagt, som företagare hinner man inte alltid med allt själv. Speciellt om man inte har intresse eller tycker det är roligt med ekonomi har man naturligtvis glädje av att lägga ut de delarna på en extern aktör.

En extern ekonomibyrå kan tillhandahålla den bemanning som krävs för stunden för ekonomiredovisningen, vilket är värdefullt då arbetsfördelningen ofta inte är jämnt utspridd över året.

Det kan vara bra att välja en aktör som kan sköta alla ekonomisk redovisning, från fakturering och löpande löneadministration, till deklarationer och statistik samt arkivering, uppföljning och inkassoverksamhet.

En sådan aktör ör www.officefactory.se som kan tillhandahålla allt som krävs för att sköta företagets ekonomi.

GD Star Rating
loading...

Oavsett om man jobbar i ett litet eller stort företag, eller för den delen en förening, så behöver man sätta av tid till förnyelse och utveckling.
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta på samma sätt som tidigare.
I en föränderlig värld behöver man dock förnya sin verksamhet och anpassa sig till rådande omständigheter.
Att regelbundet ha brainstorming möten med olika teman, t.ex. utveckling, inriktning etc. kan göra att man snabbare ser vad som behöver göras och anpassa sig till omgivningens eferfrågan.
Det är dock lätt att för enkelhets skull och för att hålla nere kostnaden ha den här typen av möten på kontoret som vanligt. Men genom att ha mötet eller konferensen i en helt annan miljö än den man är van vid, stimuleras också nytänkande och det blir lättare att komma på nya ideer. Den nya miljön gör att nya områden i hjärnan aktiveras och vi kan lättare tänka i nya tankebanor.
Man behöver inte åka långt bort utan det finns gott om ställen runt om i Sverige bl.a. centralt belägna
www.johannesbergsslott.se.

Naturligtvis ska man också se till att man har rätt redskap och resurser för att kunna arbeta effektivt. En whiteboard underlättar vid brainstorming och mindmapping och tillgång till internet kan vara värdefullt vid omvärldsbevakning.

GD Star Rating
loading...

Veckans affärer har kartlagt Sveriges näringslivs 55 mäktigaste familjer.
Dessa familjer kontrollerar bolag med en omsättning på över 2000 miljarder kronor eller halva Sveriges BNP.

Sveriges 55 mäktigaste familjer:

1. WALLENBERG, Investor, SEB, Ericsson, Atlas Copco m.fl.

2. PERSSON, H&M.

3. KAMPRAD, Ikea

4. STENBECK, Kinnevik, Tele2, Millicom, MTG m.fl.

5. LUNDBERG, Lundbergföretagen.

6. AX:SON JOHNSON, Axel Johnson.

7. BONNIER, Bonnier AB.

8. OLSSON, Stena, Stena Sessan, Stena Metall.

9. RAUSING, Tetra Pak, Sidel, Laval.

10. SCHÖRLING, Melker Schörling AB.

11. PAULSSON, Peab m.fl.

12. SÖDERBERG, Ratos

13. BENNET, Carl Bennet AB

14. DOUGLAS, Investment AB Latour m.fl.

15. ANDERSSON, Mellby Gård

16. LUNDIN, Lundin Petroleum, Lundin Mining m.fl.

17. HJÖRNE, Stampen

18. HAGSTRÖMER, Creades

19. QVIBERG, Investment AB Öresund

20. DINKELSPIEL, E. Öhman J:or AB, Nordnet

21. LEKSELL, Elekta

22. STILLSTRÖM, Traction

23. PENSER, Erik Penser Bankaktiebolag

24. WALL, Beijer Invest

25. BERENDAHL, Bergendahl & Son

26. LINDÉN, Lindéngruppen

27. WALLENIUS / KLEBERG, Walleniusrederierna

28. HAMRIN, Herenco

29. RAPP, Pomonogruppen, Itab, Xano

30. SPENDRUP, Spendrups

31.WALLENSTAM, Wallenstam

32. GRIMALDI, Grimaldi Industri

33. LJUNGBERG, Ljungberggruppen (Atrium Ljungberg AB)

34. LILJEDAHL, Liljedahl Group

35. OLDMARK, Martin & Servera

36. LARSON / MARKMAN, Camfil

37. ANDERSSON / JARLSSON, Kinnarps

38. ENGSTRÖM, Systemair

39. SVENSSON, ÖoB (Runsvensgruppen)

40. AKELIUS, Akelius Fastigheter

41. BLANK, Jula

42. JOHNSON / BERGSTRAND, Tibia Konsult

43. KNUTSSON, KGK Holding

44. ROOS, Roosgruppen

45. HEDIN, Karl Hedin

46. BENGTSSON, Siba, Waldir, Netonnet

47. REJME / KNOPF, Tage Rejmes Bil

48. PÅHLSSON, Pågengruppen

49. LINDHOLM / DIEKER, Biltema

50. NILSSON, Nilson Group

51. LINDSTRÖM, Upplands Motor

52. APPELQVIST, Gina Tricot

53. DAFGÅRD, Gunnar Dafgård

54. BRANDT, Brandt Bil

55. BLOMQVIST, Kabe

GD Star Rating
loading...

Enligt BAS-kontoplanen bokförs det egna kapitalet i kontoklass 2 (Skulder och eget kapital) och kontogrupp 20 (Eget kapital).

Konto 2010-2059 rör enskild näringsverksamhet.
Konto 2060-2079 rör ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.
Konto 2080-2099 rör aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Eget kapital i aktiebolag
I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t.ex. aktiekapital och reservfond.
Saker som påverkar det egna kapitalet i ett Aktiebolag:

årets vinst höjer företagets egna kapital om ägarna låter vinstmedlen finnas kvar i företaget
årets förlust minskar företagets egna kapital
tillskott från ägarna höjer företagets egna kapital
utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital.

Eget kapital i enskild firma
I en enskild firma påverkas det egna kapitalet av eget kapital vid årets början, årets vinst eller förlust samt egna insättningar och uttag. En egen insättning ökar det egna kapitalet och ett uttag minskar det.

Användbara konton för enskild firma:
2010 Eget kapital (ackumelerat)
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter
2013 Övriga egna uttag
2018 Egna insättningar
2019 Årets resultat

Bokföring av insättning i verksamheten

Egna insättningar bokförs som en ökning av det egna kapitalet. Samma sak gäller om en näringsidkare betalar företagets utgifter med privata pengar.

Konto debet kredit
1930 (bank) 25 000
2018 (egna insättningar) 25 000

I det här exemplet har du satt in 25 000 kronor av dina privata pengar (2018) på företagets konto (1930).

Uttag
När du gör uttag ur ditt företag ska det bokföras som en minskning av kapitalet. Eftersom den enskilda näringsidkaren inte är anställd i företaget är inte uttagen någon lönekostnad, utan ska redovisas som egna uttag ur verksamheten. Du beskattas inte för dina uttag utan för företagets resultat.

Till de privata utgifterna räknas även pensionsförsäkring (även avdragsgill sådan) och dina skatter och avgifter (inkomstskatt, särskild löneskatt och egenavgifter).

Exempel på uttag ur din verksamhet
Konto Debet Kredit
2013 (egna uttag) 25 000
1930 (bank) 25 000
Du tar ut 25 000 kronor företagets bankkonto (1930). På kreditsidan redovisar du uttaget som ett eget uttag ur verksamheten (2013).

I samband med bokslutet bokförs årets resultat i eget kapital och om resultatet är positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt så minskar värdet på eget kapital.
I praktien tömmer man samtliga övriga underkonton i kontogrupp 20 mot konto 2010 (eget kapital).

Tänk på att…

… i en balansräkning redovisas ett positivt eget kapital oftast med negativt tecken (minustecken). Den ovane läsaren undrar då oroligt hur det egentligen är ställt med finanserna i det aktuella företaget. Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är alltså bara positivt, eftersom det förklaras av vinster och god finansieringsvilja från ägarna.

I årsredovisningar redovisas dock ett positivt eget kapital utan minustecken.

när ett företag riskerar att bli av med sitt egna kapital ska styrelsen låta göra en kontrollbalansräkning och därefter vidta åtgärder för att få rätsida på situationen, till exempel genom att betala in mer kapital i bolaget.

GD Star Rating
loading...

Varje år ska aktiebolaget hålla en årsstämma. Årsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.
Där beslutar aktieägarna bland annat att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
Följande ärenden ska tas upp på årsstämman:

Val av ordförande på stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordningen.
Framläggande av årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen.
Beslut om
fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

Även andra ärenden ska tas upp om det är bestämt i lagen eller bolagsordningen.

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman är det aktieägarna som fattar besluten enligt de regler som finns i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Stämman ska vanligen hållas på den ort där styrelsen har sitt säte.

Efter varje räkenskapsår ska ett aktiebolag upprätta och skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen, och när så krävs även revisionsberättelsen, ska ha kommit in till bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. I annat fall kan man få betala en förseningsavgift till Bolagsverket och den som inte upprättar årsredovisning i tid i vissa fall åtalas för bokföringsbrott. Bolagsverket har inte har någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in (ge anstånd).

Årsredovisningen ska skickas till:
Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Det som ska skickas in är:
Årsredovisningen, bestående av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt ev. noter och finansieringsanalys
Fastställelseintyg i original
Revisionsberättelse – när så krävs
Årsstämmoprotokoll – om stämman har beslutat om vinstutdelning.

Fastställelseintyg, är ett intyg där styrelseledamot eller vd ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget ska

vara i original
vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
ha uppgift om datum för bolagsstämma.

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman eller föreningsstämma med uppgift om dagen för stämman.
Namnteckningen i intyget ska vara i original.
Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
Fastställelseintyget kan även innehålla bestyrkande av årsredovisningen.
Exempel på hur fastställelseintyget kan utformas.

Om ni har beslutat om vinstutdelning i aktiebolaget ska ni – inom en månad från beslutet – skicka in en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet till bolagsverket.

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda sammanhållet dokument med bestyrkta kopior av originalen. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intygande/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du e-posta kompletta handlingar i pdf-format, underskrivna av rätt personer, till arsredovisning@bolagsverket.se

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

GD Star Rating
loading...

En positiv förändring handlar om att komma därifrån vi är till dit vi vill komma

Om du vill göra en förändring, men inte gör det är det något behov som ligger emellan. Det kan vara vårt behov av trygghet, njutning eller något mer basalt behov. Om vi har försökt genomföra en förändring men inte lyckats kan vi analysera vilket av våra grundläggande behov som hindrar oss att genomföra förändringen fullt ut.

Behov:

Vila – Se till att återhämta dig. Vid en undersökning gjord vid Harvard 2007 såg man att arbetares prestation sjönk ner mot 60% mot slutet av dagen. Med en powernap kunde man bibehålla prestationsnivån över 90% under hela dagen.

Aktivitet – Aktivera hjärnan och kroppen.

Säkerhet – Trygghet visshet. Ta bort onödiga säkerhetsmoment. Om du visste att taket kunde rasa in när som helst skulle du inte kunna koncentrera dig på förelösningen.
Vi kan skapa tillstånd av säkerhet med vår kropp, tanke attityd och styrka.
Tänk på något du ska klara av och säg. Jag ska klara det här. Säg nu istället Jag hoppas jag ska klara av det här. Känner du någon skillnad.

Osäkerhet – Variation

Betydelsefullhet – Två sätt att få högsta skyskrapan i stan. Antingen att bygga den högsta, eller att riva alla andras.

Kärlek, kontakt.

Undvika smärta

Uppnå njutning

Växa och lära

Bidra osjälviskt

GD Star Rating
loading...

Det enda vi kan uppleva är våra tankar för stunden.

De allra flesta har gjort slut med någon man en gång varit nyförälskad i.
I princip är omständigheterna desamma. Inget har egentligen förändrats. Både vi själva och den andra personen kan vara desamma. Inget har förändrats. Omständigheterna är desamma. Det som har förändrats är våra tankar om den andra personen.

Tänk om enda anledningen till att vi bråkar med vår partner eller med andra är vårat tillstånd för stunden.

På samma sätt kan vår livssituation vara densamma men upplevelsen av livet kan vara helt annorlunda.

Vi kan vara i en dålig situation, men de tankar som kommer därifrån löser inte vår situation. Vi måste fokusera på att få överblick. Få förståelse och kunna få klarhet.

Vi påverkas av de tankar vi har kring omständigheterna. Vi påverkas inte direkt av omständigheterna. Bara om vi tillåter oss att låta de negativa tankarna kring omständigheten ta överhanden påverkas vi negativt av omständigheten.

Tänk om det enda som skymmer sikten är dina negativa tankar av oro och rädsla och när du släpper dem får du en kristallklar insikt över nästa steg du ska ta för att komma vidare.

Negativa tankar hindrar oss att vara vårt bästa jag i alla situationer.
Vi är en enda tanke från välmående och lycka.

Tänk om livet är underbart men vi är för upptagna med våra negativa tankar för att märka det.

Nick Vujicic är en australiensk predikant och talare med serbiskt ursprung född med tetra-amelia syndrom, som innebär att han saknar alla fyra extremiteter. Under hela sin uppväxt kämpade han emotionellt och fysiskt mot sitt handikapp, men vid 17 års ålder tog de positiva tankarna överhanden och han accepterade det han inte kunde förändra och valde att göra det bästa av situationen. Vid 17 års ålder startade han den ideela organisationen Life without limbs och har inspirerat många världen över.

Tillståndet har inte förändrats. Det som förändrades var hans tankar kring situationen. På samma sätt kan vi förändra våra tankar kring vår situation.

GD Star Rating
loading...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning