Det som utmärker framgångsrika snabbväxande företag är dels att de har en tydlig affärside, använder sitt rörelsekapital effektivt samt har låg skuldsättningsgrad.

Genom att bl.a. studera de s.k. gasellföretagen som utses av Dagens Industri utifrån sju kriterier kring bl.a. omsättningsökning under de tre senaste åren har man kunnat identifiera tre egenskaper som utmärker snabbväxande företag.

De  kriterier som definierar gasellföretagen är;

Minst 10 anställda och en omsättning som överstiger 10 miljoner.

Ökad omsättning varje år under de tre senaste åren och minst fördubblad omsättning under samma period, samt att man i allt väsentligt vuxit organiskt, ej genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser och ett samlat rörelsekapital för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt.

Genom att analysera dessa företag har man sett att den kanske mest avgörande faktorn är gasellföretagen binder upp mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag. Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden. Hur  mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. De snabbväxande företagen har en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital. Egen finansiell styrka är en viktig faktor för att vara långsiktig och ha kontroll över utvecklingen av affärsidén.

Även om gasellföretag i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital, så den lilla andel som man lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag. Bankerna har en ganska hård kontroll av affärsidén för att vilja låna ut pengar, så det talar för en bra affärside och att det är ett betrott företag, förankrat i det lokala näringslivet.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att ha en begriplig affärsidé.

 

 

 

GD Star Rating
loading...

Att definiera sin målgrupp är inte helt lätt. Många tänker, åtminstone om man håller på med försäljning att alla tillhör min målgrupp, eller åtminstone alla inom det geografiska område som jag vänder mig till.

Men det finns risker med att definiera sin målgrupp för brett. Det blir svårare att rikta marknadsföringen till de som verkligen tillhör målgruppen, d.v.s. de som efterfrågar produkten och som har vilja och möjlighet att betala för den.

Om du säljer ekologiska barnkläder, så visst kan det tänkas att både pensionärer och tonåringar köper din produkt men din verkliga målgrupp kanske är köpstarka miljömedvetna småbarnsföräldrar.  När du vet din verkliga målgrupp kan du börja fundera över vilka kanaler du ska nå dessa, t.ex. vilka tidningar de läser eller vilka webbsidor de besöker eller var de bor.

För det svåra är ofta inte att definiera målgruppen utan att nå ut till den på ett kostnadseffektivt sätt. Om du har definierat målgruppen för brett kanske du väljer att marknadsföra dig brett och kostnaden att synas för de som inte tillhör den verkliga målgruppen riskerar att bli för hög i förhållande till hur mycket de handlar hos dig, eller så är risken att du inte har råd att rikta ditt budskap till de som du verkligen vill nå. För där kanske kostnaden per kontakt är högre, men om du väl träffar rätt kan du få mycket tillbaka i form av ökad försäljning.

Det mest effektiva sättet att nå en viss målgrupp är naturligtvis med riktade utskick.

Det finns företag som tillhandahåller adresser till t.ex. skolor, speciella befattningar på företag eller en viss grupp av privatpersoner.  En av de etablerade på marknaden är www.adressleverantoren.se som har varit verksamma sedan år 2002. Här kan du beställa aktuella adresser till företag myndigheter eller privatpersoner i en viss nisch.

GD Star Rating
loading...

Det räcker inte med en bra idé och hårt arbete för att lyckas att skapa ett framgångsrikt företag. Det krävs dessutom tajming och kunskap.

Det krävs alltså att teknik, distributionskanal, marknadsbehov och affärsmodell finns på plats eller kan skapas för att ge en bra avkastning.

Det finns många exempel på där tajmingen varit fel i förhållande till någon av byggstenarna.

T.ex. när Ernst Malmgren och Cajsa Leander grundade boo.com fanns internet där som distributionskanal. Men de hade en alltför avancerad lösning för den teknik som fanns tillgänglig då och marknaden var heller inte mogen för denna typ av handel på internet vilket orsakade konkurs, medans många andra lyckades bättre några år senare.

Eller när Ulla Murman  på 1950-talet startade Stockholms Stenografservice, en form av bemanningsföretag. Uppskattat av kunderna, men lagen tillät inte denna typ av företag så hon fick  myndigheterna emot sig. Några årtionden senare, när reglerna ändrats finns en rad framgångsrika företag inom den branschen.
Vid varje förändring av samhälle, teknik, lagar, demografi eller kunskap skapas nya nischer där alla bitarna faller på plats och lägger grunden för en lyckad affärside, som inte skulle fungera vid en annan tidpunkt eller med andra förutsättningar.  Genom att identifiera hur företaget och affärsidéen ska vara utformad i förhållande till samhälle och tillgänglig teknik just nu kan man få en konkurrensfördel mot existerande företag eller andra aktörer med en liknande verksamhet.

Exempel på förhållanden där förutsättningarna förändras snabbt är när affärsmodellen måste modifieras från något som är invant är t.ex. vid:
• Snabba produkt/teknikskiften
• Avregleringar
• Gradvis evolution av det totala utbudet av tjänster och produkter
• Kollapsandet av värdekedjor
• Migration
• Pandemier

Alla dessa förändringar ger utrymme för nya affärsidéer om inte de existerande aktörerna är tillräckligt snabba och modifierar sin affärsmodell.

 

En genväg till att se vad som kan fungera är att se vad som fungerar i andra länder med liknande utveckling och demografi.
Finns behovet i ett annat, liknande land och det kan tillfredsställas på ett lönsamt sätt, så gäller säkert samma sak  i Sverige.

GD Star Rating
loading...

10 tips för att lyckas med en presentation

Många är rädda för att tala inför en grupp. Med en presentation i form av powerpoint eller liknande kan det kännas mindre nervöst. En del av blickarna kan riktas mot presentationen istället för mot dig, och du har ett stöd för att komma ihåg ordningen på det du ska säga.  Men det finns många fällor att fastna i som kan göra att din presentation inte blir så bra som den skulle kunna vara.

 

1. Börja med att förbereda i  din presentation i god tid, gärna ett par veckor innan presentationstillfället. Då hinner du kolla upp fakta som behövs och materialet hinner också sjunka in i ditt undermedvetna.

2. Tänk efter vad som är målet med din presentation?
-Vad skall den som lyssnar
-VETA?
-KÄNNA?
-GÖRA?

3. Vem är din målgrupp? Vad är viktigt för en person i målgruppen? Känner mottagaren till ämnet? Behöver du förklara fackuttryck och liknande? Vilken nivå skall du lägga dig på?

4. Brainstorma därefter och skriv ner allt som är relaterat och som är relevant.

5. Strukturera upp innehållet i olika delar. Stryk sådant som inte är relevant i det aktuella sammanhanget.

6. Lägg extra vikt vid att få till en bra inledning och ett bra avslut.

7. Skriv manus eller stödord för att få ihop texten.

8. Se till att ha tid att öva din presentation flera gånger. Powerpoint presentationen ska vara ett stöd för det du säger. Du ska inte vara ett stöd till din powerpointpresentation. Se till att du vet vilken ordning saker och ting kommer så att du kan föregå kommande bild i presentationen och bläddra fram den när fakta eller bild kommer upp i texten. Helst ska du kunna presentationen så bra att du kan framföra den utan presentationsmaterialet.

9. Visualisera presentationen. Föreställ dig själv att du gör presentationen och att det går riktigt, riktigt bra.

10. Förbered dig på vilka  frågor som kan komma och vilka situationer som kan uppstå så att du är förberedd på det mesta.

GD Star Rating
loading...

Oavsett om du sitter i egna eller hyrda lokaler med ditt företag så gör du klokt i att se över brandskyddet i ditt kontor.

Naturligtvis har du antagligen en försäkring som ersätter materiella förluster vid brand och förhoppningsvis också inkomstbortfall under den period du är förhindrad att arbeta.

Men det kan vara så mycket mer som försvinner eller kommer till skada i en brand. Om det brinner i ditt hem är det förutom materiella förluster antagligen emotionella förluster t.ex. fotografier som inte ersätts av försäkringsbolaget.

Om det brinner i ditt kontor är det ofta essentiella uppgifter för företaget som försvinner.

Även om du har backup på bokföring och kundregister t.ex. genom att det lagras i molnet eller på en separat hårddisk någon annanstans finns det risk att anteckningar, pågående ärenden, viktiga telefonnummer etc försvinner och det kan ta månader eller år innan allt flyter på som vanligt igen. Eller i värsta fall blir avbrottet så omfattande att verksamheten går i konkurs.

Då blir det även i detta fallet en emotionell förlust utöver den ekonomiska förlusten.

Så se till att ha ett ordentligt brandskydd. Om du inte har en brandsläckare på kontoret kan ett kvarglömt ljus leda till att hela lokalen brinner ner, men om du har en brandsläckare är det större chans att du eller någon annan hinner släcka en eldsvåda innan den hinner sprida sig.  Bygghemma säljer brandskyddsprodukter till priser som ligger 25-30% under rekommenderade cirkapriser.

GD Star Rating
loading...

Epost som marknadsföringskanal har lite oförtjänt ibland ett dåligt rykte.  Detta eftersom kanalen drabbats av omfattande spam, d.v.s. oönskade epost-utskick.

Anledningen till det är att det är en så billig kanal att skicka ut information genom. Många har föreslagit att det ska kosta några ören för varje epost man skickar. Det skulle kunna stoppa de massutskick som görs, men är antagligen inte en bra ide iallafall. Istället har många eposthanterare försökt införa spamfilter som ska filtrera bort oönskade utskick.  Det fungerar ofta bra även om den del oönskade epost kommer igenom och en del relevanta brev av misstag kan filtreras bort, men i stort sett fungerar det bra.

Epost utskick kan vara oslagbart vid kortare kampanjer eftersom du kan nå många under en begränsad tidsperiod. Även om öppningsgraden är låg så tittar många igenom sina epostrubriker och har du ett tillräckligt relevant utskick är chansen också stor att du når fram.

Naturligtvis är risken med epostmarknadsföring också att ditt epost blir ett av hundratals andra epost-utskick som riskerar att bli oöppnade, men genom att jobba med ämnesraden och innheållet kan man uppräthålla en bra öppningsgrad och konverteringsgrad.

Det gäller också att ha en tydlig förklaring till varför mottagaren får mailet och en möjlighet att avanmäla sig från framtida utskick. Annars riskerar du att mottagaren klassar mailet som spam, och du drabbas av dåligt rykte.

Genom att ha ett bra verktyg för att hantera dina nyhetsbrev, kan du också ha koll på dina användare och skicka olika innehåll eller ämnesrader till olika målgrupper. Nu kan du t.ex. testa Rule Nyhetsbrev helt gratis en hel månad.

GD Star Rating
loading...

Att det rent ekonomiskt är osäkrare att vara egen företagare än anställd är ganska självklart. Man måste själv se till att hela tiden få kunder och se till att dessa betalar för sig. Det är mycket krångligare att söka  a-kassa om man blir utan jobb och risken är stor att man inte får någon a-kassa alls eftersom många driver sitt företag utan att ta ut lön om det börjar gå dåligt och först som sista utväg lägger ner företaget. Och eftersom a-kassan då beräknas på den inkomst man inte haft får man då också lägsta nivån av a-kassa. Medans den som är anställd och som blir av med jobbet får a-kassa baserat på sin lön. Och om företaget går i konkurs och inte kan betala ut lön får man lön från statliga lönegarantin.

Men det är inte bara kring det ekonomiska som osäkerheten är större som egen företagare. Som anställd har man ofta kollektivavtal  som har förhandlat fram en rad rättigheter kring försäkringar, semesterlön, ledighet på klämdagar, extra semester för de som är t.ex. över 40 år (antagligen för att de flesta som engagerat sig fackligt är just över 40 år, då är det lättare att förhandla till sig större fördelar för sin egen grupp än en liten fördel för alla anställda som man förhandlar för).

Den som är egen företagare har naturligtvis inget kollektivavtal utan får göra allt kringarbete själv, och om något går fel saknas kanske både försäkringar och rättsäkerhet.

Det fick Marcus Birro uppleva när han som ha själv uttrycker det ”fick sparken” från expressen efter att ha låtit sig intervjuas av en islamkritisk podd efter att ha blivit mordhotad, efter en tweet om islam.

Ja, man kan kritisera Marcus Birro för sitt ordval eftersom han inte var anställd och därmed heller inte kan bli avskedad, men antagligen väljer han det ordvalet när hans frilanskontrakt med Expressen sades upp på stående fot och då Expressen varit en av hans större uppdragsgivare. Han har utfört arbete åt Expressen sedan 2008.

Detta efter att Marcus Birro lät sig intervjuas av en podd som publiceras på den högerextrema sajten Exponerat.

Marcus Birro får sparken efter intervju med högerextrem sajt
Han intervjuades, tillsammans med Ingrid Carlqvist på den islamfientliga tidningen Dispatch International, i  podcasten Radio Länsman, som har ett  samarbete med den högerextrema sajten Exponerat.Enligt Marcus Birro blev han uppringd av en av sina chefer på Expressen vid 23-tiden på kvällen och får förklarat för sig att Expressen ser mycket allvarligt på att han talat nedsättande om Expressen i podden Han blev alltså av med uppdraget efter att ha uttalat sig kritiskt om tidningen.

När chefredaktören för Eskilstuna-Kuriren blev mordhotad engagerade sig chefredaktören på Expressen genom att skriva ett allvarligt inlägg på sin blogg för att stödja Eskilstuna-Kurirens chefredaktör.  Men när Marcus Birro, som sedan 2008 utfört uppdrag på frilansbasis blir mordhotad är det knäpptyst. När Marcus Birro kritiserar detta i intervjun blir han av med uppdraget”.

Expressens chefredaktör Thomas Mattson kommenterar ärendet i ett mail till Dagens Media.
Marcus Birro är en fristående skribent och jag recenserar därför inte i offentligheten hans engagemang i andra medier. Marcus har medverkat i Expressen tidigare, men den frilansrelationen till Expressen har avslutats och vi tackar för det som varit och önskar Marcus lycka till i framtiden”.

Om det hade handlat om ett anställningsförhållande hade naturligtvis uttalandet inte varit en skälig grund för uppsägning och Arbetsgivaren hade haft ett arbetsmiljöansvar att hantera det hot som stod över deras anställd.

Så att vara egen företagare
GD Star Rating
loading...

Att man har mycket att göra som egen företagare är ingen hemlighet.  Därför är det viktigt att kunna sålla bland allt som pockar på uppmärksamheten.  Studier har visat att lite förenklat kan man säga att 20% av kunderna ger 80% av intäkterna.  Det kan ju låta frestande att inte jobba så mycket utan bara försöka hitta kassakorna och fokusera på dem.

Men å andra sidan säger många framgångsrika företagare att nyckeln till framgång är nogrannhet och arbetsamhet. Att inte lämna något åt slumpen och att vara påläst.

Så var ligger verkligheten? Behöver man ha full koll på allting alltid, eller kan man släppa det som inte känns relevant?

Hemligheten ligger i att vara extremt noggrann och påläst när det verkligen gäller. När man ska ha mötet med den potentiella toppkunden eller när man ska göra ett stort framträdande. Sedan kan man ta det lite lugnare och det är ett mindre säljmöte eller om det handlar om att bestämma vilken skrivare man ska ha till kontoret.

Visserligen vet man inte alltid vilka som kan komma att bli stora kunder i framtiden.  Den jobbiga kunden idag, som bara gnäller och har en massa frågor kanske blir morgondagens storinköpare.

Men man kan ändå ställa sig frågan, vad som är målet med företaget. Och om en handling leder dig avsevärt närmare målet är det antagligen en uppgift som är värt att lägga fokus och arbete på, medans om det är mindre viktiga uppgifter behöver du inte lägga så stort fokus där. För det gör inget, i det långa loppet om du saknar någon faktakunskap eller inte är påläst inom det. Medans om du verkligen har koll på allt kring de stora frågorna som leder dig närmare ditt mål, så kommer du snabbare att nå ditt mål.

Lycka till

GD Star Rating
loading...

Att driva eget företag kan vara riktigt tufft och tidskrävande.
Man behöver ofta lägga mycket mer tid än en anställd för att få ut samma lön. Speciellt i början. Detta då du som egen företagare behöver sköta allt i från kundanskaffning till bokföring. Så för varje timma som du verkligen kan fakturera kunden kanske du har en timmes förarbete och lika lång tid efterarbete som den som är anställd inte har. Och om en anställd jobbar 8 timmar per dag så… Ja… Det blir inte så många timmars sömn som egen företagare det dygnet.
Förhoppningsvis får man snart återkommande kunder som inte kräver så mycket förarbete och även efterarbetet kan effektiviseras med enklare bokföringsprogram etc.

Fördelen är att du på ett friare sätt kan dela upp denna tiden som du lägger ner.
Många av arbetsuppgifterna kan du utföra sent på kvällen och om det är vackert väder någon dag kan du spendera dagen utomhus, för att jobba ifatt på kvällen igen. Dock utan OB, men ändå.

Det gör att man som företagare kan ägna sig åt friluftsliv, lättare en en som är anställd kl. 9-5. Med kontoret på fickan kan man t.o.m. ge sig ut på friluftsturer och sköta en del av arbetsuppgifterna under bar himmel.
Det underlättar naturligtvis om man har bra friluftsutrustning. Getcamping.se har vad man behöver, oavsett om man bara ska ut på en kort tur mellan arbetspassen, eller om man ska ut flera dagar i sträck med tält och sovsäck.

Oavsett vilket så ger närheten till naturen en avkoppling som är svår att få någon annanstans.

GD Star Rating
loading...

1. Det första du ska fråga dig är; ”Vad är det du ska berätta”?

Grundregeln är att du ska förmedla en nyhet som är intressant för mediets användare.
Det du berättar i din pressrelease ska ha ett nyhetsvärde. Inte bara för dig utan för konsumenten. Något som får journalisten att höja på ögonbrynen.

Att du öppnar en ny butik eller kommer med en ny produkt är naturligtvis spännande för dig. Men för att tidningen ska vilja skriva om det måste det bli spännande för en tidnings läsare.
Vad är det du har, eller kan skapa, som gör att ögonbrynen höjs en smula hos en journalist? Vad är det du har som kan kittla deras nyfikenhet?

Journalister och redaktörer får massor av brev och telefonsamtal varje dag. De behöver inte leta efter något att skriva om, de letar snarare efter det som är mest intressant att skriva om. Om du har det som passar just nu, just för det de planerar, eller det som de ser en ny spännande vinkel på då har du stora chanser att synas.

2. Vilket problem löser det du vill berätta?

Ringa in problemet du löser och skriv din pressrelease från det perspektivet.
Ska du öppna en ny butik? Kanske kan du fokusera på att nu behöver invånarna inte resa till det stora köpcentrat för att hitta de produkter du har.

3. Hur ska du berätta det?

Se till att du svarar på frågorna vad, vem, hur, när, var och varför.
Håll din nyhet kort. Inte mer än en A4-sida.

Din pressrelease ska visa det viktiga i det du har att säga. Kompletterande information kan du lägga på din webbplats eller erbjuda dig att skicka, eller berätta om per telefon, eller vid ett möte.

Bakgrundsinformation, citat och jämförelser är bra att ha med.
Beskriv ditt företag med ett par korta rader som innehåller hur länge ni har varit i branschen, var ni finns, vilka produkter och tjänster ni erbjuder.
Visa att du har auktoritet att uttala dig helt enkelt.

4. Sälj inte

Formulera dig inte som i ett säljbrev, utan håll en saklig ton och försök hålla dig till nyhetsperspektivet.
Rubriken är viktig.

5. Förmedla exklusivitet
Tänk på att tidningar vill vara ensamma om att skriva om din nyhet.
Om du bara skickar till en tidning. Berätta i pressreleasen att det bara är de som får din nyhet.
Om du skickar till flera medier. Ta fram en vinkel för varje tidning så att alla har en chans att berätta en egen nyhet.

6. Skicka din pressrelease till rätt mottagare

Se till att nyheten är relevant för den mottagaren som du skickar till. Ta reda på vem som bevakar de områden din nyhet berör.
Skicka alltså till den person som bevakar ditt område på den tidning som skriver om ämnet.
Naturligtvis kan du vinkla nyheten så att den passar olika tidningar. Till tekniktidningen fokuserar du på den tekniska utvecklingen, till lokaltidningen på personporträttet av den lokala företagaren etc.
Skriv till journalister du gillar och berätta att du uppskattar deras arbete och att du haft nytta av artiklarna. Föreslå nya vinklar på ämnet och försök uppräthålla en personlig kontakt.

7. Skicka i rätt tid.

Ta gärna kontakt först och berätta kort att du har en nyhet och att du kommer att skicka ditt pressmeddelande.

Ta reda på tidningens deadlines. Vissa dagar eller årstider kan det vara lättare att få in material om de då har lite att skriva om.

8. Var nåbar.

Se till så att det går att nå dig på alla tänkbara sätt och alla tänkbara tider, ta med mailadress, postadress, telefonnummer, webbsidesadress osv. Gör det lätt för mediarepresentanter att nå dig.

9. Hitta på en nyhet om ditt företag.

*Slå ett världsrekord med din produkt.

*Gör något uppseendeväckande event.

*Sätt igång en spektakulär tävling med din produkt i fokus.

*Bidra till något välgörenhetsprojekt.

*Ta rygg på någon stor händelse som får konsekvenser för ditt företag.

*Koppla på saker du läser om. Ge din syn på saker.

10. Var tålmodig

Ring inte direkt och fråga om de har fått din pressrelease. Naturligtvis kan du efter en tid höra dig för om nyheten inte var intressant för dem och höra vad för typ av nyheter de är intresserade av. Sedan är det bara att försöka igen.

GD Star Rating
loading...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning