Kreativitet kan definieras som inställningen och vanan att göra saker på nya sätt för att göra en postiv skillnad.

Kreativitet är inget som kommer av sig själv utan det första man bör fråga sig är var och när man känner sig kreativ.  Det kan t.ex. vara i joggingspåret tidigt på morgonen, i en skön fåtölj sent på natten, eller i en liten båt på sjön.

Det är också viktigt att ta sig tid och energi att tänka stort och kreativt för att fundera ut något större och annorlunda. Avsätt tid i kalendern till att komma med nya ideer och se över utvecklingen i stort.

Verktyg för kreativitet

 1. Attityd
  Positiv. Ha en postitiv attityd
  Obekvämt exalterad. Utmana sig själv lite mer än vad som känns bekvämt.
  Avslappnad. Vad är det värsta som kan hända? Fungerar inte plan A finns det 24 bokstäver till i alfabetet.
  Ha kul.
 2. Inspiration
  Varifrån får du inspiration?
  En mentor, virtuellt team, kurser online, inspirationsföreläsningar, anmäl dig som lärare eller volontärarbetare inom något helt nytt område, månadslunch med någon intressant person, dela med dig av vad du gör, sammanfatta din verksamhet på en sida, planera en tänkt överlämning av verksamheten etc etc.
 3. Process
  Utmaning
  – Definiera utmaningen. Gör den 10 x större och 10 x snabbare (för man lyckas ju inte med allt) Sikta mot stjärnorna så kommer man iaf. till trädtopparna
  Lösning
  – Vad är lösningen på utmaningen. Tänk dig att du har alla tänkbara resurser tillgängliga för att lösa problemet, rådfråga en superhälte, gud eller en expert. Vad skulle de svara?
  Support
  – Vad krävs? Digital teknik, pengar, personer, myndigheter, kommun, företag
  Story
  – Beskriv utmaningen och lösningen i en fängslande story. Stora ideer är lättare att genomföra än små och mediokra ideer.
  Gör saker.
GD Star Rating
loading...

De senaste åren har priserna på solceller sjunkit avsevärt, vilket betyder att det kan löna sig att montera solceller och bli mikroproducent av el.

Men fortfarande är det en del krångel, och i dagsläget är det mest förmånligt och enklast för den som har en fastighet som ägs av sitt företag eller enskilda firma.

Dels är solcellsbidraget som man kan söka hos länsstyrelsen 30 procent av kostnaden för företag, och 20 procent av kostnaden för privatpersoner. Visserligen är det lång väntetid på bidraget och man kan inte vara helt säker på att få det, men i  december 2015 beslutade riksdagen om att avsätta 225 miljoner för stödet under 2016 och 390 miljoner per år för åren 017-2019.

 

En annan anledning till att steget för en företagare eller ett företag som äger en fastighet i verksamheten, är lägre är att man i dagsläget måste vara momsregistrerad och betala moms för den ersättning man får från sin elhandlare för överskottselen som man säljer. Mer om detta hos skatteverket.  Regeringen har dock lagt fram  ett förslag om att mikroproducenter (och andra näringsidkare som omsätter mindre än 30 000kr per år) från 1 januari 2017 ska momsbefrias, men under 2016 blir det en extra administrativ börda att momsregistrera sig, för den privatperson som vill sälja överskottsel. Företagaren är ju redan registrerad för moms.

Mikroproduktion innebär att elkunder producerar egen elmed hjälp av små anläggningar, men fortfarande mindre än man förbrukar under kalenderåret.   Vidare får anläggningen högst ha en effekt på 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A).


Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.
Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.
Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (d.v.s. den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut (d.v.s. totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget) i anslutningspunkten under samma kalenderår. Underlaget kan högst uppgå till 30 000 kilowattimmar vilket innebär att  den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.
När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till elnätsägaren.
Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet. Som elkund har du redan ett uttagsabonnemang och som elproducent kommer du utöver det att få ett inmatningsabonnemang.

För att sälja ditt eventuella överskott måste du också teckna ett avtal med din elhandlare. Elbolagen är skyldiga att ta emot mikroproducenters överskottsel, men det är inte reglerat vilken ersättningsnivå som ska ges, så det kan löna sig att jämföra vad olika elbolag betalar för överskottselen.


GD Star Rating
loading...

Många börjar med att driva ett företag i liten skala vid sidan av anna sysselsättning. Det finns många fördelar med det t.ex. att man inte blir beroende av att företaget ska ge ett visst överskott varje månad och att man i långsam takt kan sätta sig in i bokföring, lagar och regler. Men rätt vad det är kanske omsättningen skjuter i höjden och det lilla företaget omsätter stora summor pengar. Då gäller det att hålla koll på så att man gör allt rätt t.ex. kan man behöva ändra momsredovisningsperiod eller bokföringsmetod när det lilla företaget växer och blir stort.

Momsredovisningsperiod

Så länge företaget omsätter maximalt en miljon kronor per år kanske man väljer att redovisa momsen en gång per år.

Företag som haft EU-handel under inkomståret ska redovisa den årsvisa momsen i slutet av februari månad året efter inkomståret. I annt fall får man vänta med att redovisa och betala in momsen till ungefär samma tidpunkt som då bolagets inkomstdeklaration senast ska lämnas.

Det är också mindre administration med årsvis moms, eftersom man bara behöver lämna in en enda momsredovisning per år. Med kvartalsmoms eller månadsvis moms blir det fyra respektive tolv gånger per år.

Om omsätter mer än 1 miljon kronor per år kan man dock inte längre redovisa momsen årsvis.

När företaget omsätter över 1 miljon och använder kontantmetoden i sin bokföring ger kvartalsmoms i normala fall de största fördelarna vad det gäller momsen. Med kontantmetoden sker den formella bokföringen av en utfärdad faktura först då kunden gjort sin betalning. Och det är först då som företaget behöver ta med försäljningen i sin momsdeklaration. Detta innebär att företag med kvartalsmoms under löpande år aldrig riskerar att behöva betala in moms till staten innan företaget fått denna momsbetalning från kunden.

Den 12 maj är första gången under inkomståret som företaget behöver lämna en momsdeklaration och betala moms om kvartalsmoms har valts. 12 maj betalar företaget då in momsen för fakturor som företaget utfärdat och fått betalt för under januari-mars. Kombinationen kvartalsmoms och kontantmetod ger alltså en kredittid på upp till ca 130 dagar.

Vid momsredovisningen av årets sista kvartal föreskriver reglerna att även momsen på kundfordringar som finns obetalda vid årsskiftet ska tas med i årets sista momsdeklaration för moms. Detta är det enda tillfället under året för företag med kvartalsmoms som risken finns att man tvingas betala momspengar till staten, som företaget ännu inte fått från kunden.

Om företaget har en nettoomsättning på över 40 miljoner måste man redovisa och betala moms månadsvis. Månadsmoms är enbart fördelaktig för företag som vill få tillbaka momspengar tidigare från staten än vad kvartalsmoms eller årsmoms ger. Det kan t ex gälla ett nystartat bolag med stora investeringar i början av verksamheten eller företag som under många av årets månader har momspengar att fordra hos staten, exempelvis när all försäljning sker till 6 % i moms samtidigt som 25 % i moms betalas på alla inköp eller om man säljer mycket på export.

Bokföringsmetod
När man börjar att bokföra kanske man använder kontantmetoden, d.v.s.  att man bokför både kund och leverantörsfakturor när man får betalt respektive betalar fakturorna. I årsbokslutet behöver du dock ta hänsyn till fakturorna, precis som i faktureringsmetoden, för att få intäkter och kostnader bokförda under rätt år. Men om nettoomsättningen överstiger 3 miljoner per år måste man använda sig av fakturametoden vid bokföring.

Fakturametoden innebär att man bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången när man får fakturan, som en skuld eller fodran och den bokförs då på fakturadatumet. Sedan när fakturan blir betald bokför man den igen som en transaktion på ett tillgångskonto. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden. Fördelen med fakturametoden är att man får bättre koll på företagets ekonomiska ställning och man kan använda fakturaskanning för snabbare hantering.

Krav på revisor

De flesta nybildade, privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Ett befintligt aktiebolag kan välja bort revisorn om det inte når upp till minst två av fölande värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än  3 anställda (i medeltal)
 • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det är om samma uppnås mer än två år i rad som revisorskravet träder i kraft. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Men det finns aktiebolag som alltid måste ha revisor, t.ex. publika aktiebolag, aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansverksamhet och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

GD Star Rating
loading...

Samhället vill att asylsökande i första hand ska försörja sig själva. Men det är inte så lätt att som företagare anställa en asylsökande. Det är krångligt att få de tillstånd som krävs för att kunna anställa en asylsökande, vilket innebär att endast en av sex asylsökande har det intyg som krävs för att kunna jobba idag.

För det första krävs ett bevis från migrationsverket om att personen är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, det s.k. AT-UND beviset.  För att få det aktuella beviset måste man lämna in godtagbara identitetshandlingar. Den asylsökande måste också ansöka om preliminär A-skatt via skatteverket som i sin tur begär ett samordningsnummer från skattekontoret för personen. För att få ett samordningsnummer mpste asylsökande lämna in en kopia på sitt LMA-kort som är ett bevis på att man är asylsökande och får vistas i Sverige. Man ska även lämna in kopia på sitt pass eller id-kort samt undertecknat anställningsavtal. Men vanligtvis har den asylsökande inte tillgång till dessa dokument eftersom den asylsökande lämnar in pass och id-handlingar till migrationsverket när de söker asyl.

Vidare är det så att företag som vill anställa en asylsökande kräver i regel ett samordningsnummer för att kunna upprätta ett anställningsavtal somtidigt som skatteverket kräver ett anställningsavtal för att kunna ge ett samordningsnummer.

 

 

GD Star Rating
loading...

Att bli intervjuvad i tidningar, radio eller tv kan verkligen ge en boost för det personliga varumärket och sprida ditt budskap.

För att synas i media behöver reportrarna naturligtvis veta att du finns till och har något att säga.
Det är inte fel att själv tipsa om ett evenemang eller skicka ut pressmeddelanden om din webbsida eller företag.
Men tänk på att reportrarna hela tiden letar efter intressanta infallsvinklar, som läsarna är intresserade av att läsa om.

Därför måste ditt budskap ha ett nyhetsvärde. Du kan t.ex. relatera till något aktuellt, t.ex. en temadag eller en händelse.

Och får du ingen respons på ett pressmeddelande, följ upp med ett telefonsamtal eller besök.

När du väl har fått till en intervju. Se till att ditt utseende överensstämmer med ditt budskap. Fundera över vilket budskapd du vill förmedla och
hur du vill uppfattas. Om du vill uppfattas som seriös och kunnig bör du se till att du är välklädd och proper,
men om du har ett upproriskt eller rebelliskt budskap, kan det återspeglas även i kläderna och frisyren.

Blå, grön och gult är färger som fungerar bra på TV.

 

GD Star Rating
loading...

Med det s.k. växa – stödet ska det bli lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Näringsidkare som inte haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars 2016 föreslås av regeringen bara behöva betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på lönen till den anställda istället för full arbetsgivaravgift under de 12 första månaderna. Anställningen ska vara i minst 3 månader på minst halvtid och nedsättningen gäller för löner upp till 25000 kr.

GD Star Rating
loading...

Som företagare har man ofta behov av produkter och tjänster som man inte alltid hittar i samma stad som man verkar i. Som privatperson i en medelstor stad så finns det mesta man behöver t.ex. möbler, husgeråd och liknande kring centrum eller något närbeläget köpcentrum. Men för den som driver eller ska starta ett företag behövs ofta tjänster och produkter som man kanske inte vet var man ska få tag på eller ens vem som tillhandahåller dem. Det kan gälla konsulttjänster eller speciella maskiner. Visserligen kanske man har några namn på leverantörer om man t.ex. har varit anställd i samma bransch som man startar företag inom och på så sätt har lite insyn, men ofta behövs mer än så. Då är internet en bra utgångspunkt.

Billyft

Billyft

För den som startar företag inom fordonsindustrin kan vi t.ex. tipsa om Sun Maskin & Service AB som levererar verkstadsutrustning till fordonsbranschen. Sun maskin har produkter och en rikstäckande serviceorganisation kring service av verkstadsutrustning för bilar.
Den som ska arbeta med glas behöver också specialverktyg, t.ex. glaslyft och glasställ som man inte hittar i vanliga affärer.
På internet kan man också hitta mer generella tjänster och produkter, t.ex. kontorsutrustning, revisorstjänster, städmaterial etc. som de flesta företag behöver, oavsett bransch.

GD Star Rating
loading...

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd är ett stöd till företag i Sveriges glesbygd.

Stödet kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Företag som är verksama inom något av stödområdena och inom följande verksamheter kan få stöd:

Industriell och industriliknande verksamhet. Industriserviceverksamhet.
Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad.
Turistverksamhet.
Uppförande av lokaler för uthyrning.
Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.
Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

Dessutom ingår kommunerna: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning och konsulttjänster.
Det går inte att få stöd för både investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en investering.

Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.
Företaget ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information ges av länsstyrelsen i de län som omfattas och där företaget är verksamt eller Tillväxtverket.

Ansökan måste beviljas innan en investering får påbörjas. Tillstånd för igångsättning kan dock lämnas innan beslut, efter särskild prövning. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Tillväxtverkets bidrag är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent.

GD Star Rating
loading...

Glas är ett fascinerande ämne, kanske främst på dess genomskinlighet.
I det mesta vanliga glas är basen sand och det kallas då för silikatglas glas kan framställas av ett stort antal ämnen. Vissa grundämnen kan bilda glas själva men oftast är det en förening av minst två ämnen t.ex. sand, soda och kalk. Sodan och kalket tillsätter man för att få renare glas och för att sänka själva smälttemperaturen.
Själva blandningen kallas för mäng som kommer från tyskans gemenge som betyder just blandning.

Smältugnar för glas delas in i två huvudtyper: degelugnar och vannor. Ugnarna värms upp med olja, gas, eller elektricitet.

I en degel har man murat in ett stort kärl utav eldfast material. I det eldfasta kärlet lägger man då i mäng. Det betyder att det smälta glaset inte har kontakt med de yttre murade väggarna.

I en vanna har man murat ihop ett stort kar där man lägger i mäng. Det betyder att i stället för som i en degel, där ett stort kärl håller glaset på plats, så når det smälta glaset ända ut till de murade väggarna.

För att färga glas tillsätter man metalloxider. Beroende på vilket ämne man tillsätter får man olika färger.
fluor ger vit glas
silver ger rött glas
kobolt ger blått glas och
svavel ger gult glas.

Vid tillverkning av planglas som används i fönster kan man använda två olika metoder. Den ena kallas dragning och innebär att glas från smältan dras lodrätt upp genom ett valssystem. Därefter måste glaset slipas för att få en helt plan yta. Därför används ofta en annan metod som kallas för flytglasmetoden vid tillverkning av fönsterglas.

växthus

Växthus med härdat glas från glashusen.se

När man tänker på glas tänker man kanske också på dess bräcklighet. Men genom att behandla glas på olika sätt kan man framställa mycket hållbart glas. I växthus, busskurer och liknande använder man ofta härdat glas som ger en högre hållfasthet, och om det ändå går sönder smulas det sönder utan att bilda vassa glasskärvor.

Man kan också få fram skott och sprängningssäkert glas som ofta används i offentliga byggnader, smyckesbutiker eller banklokaler används pansarglas eller glas med sprängskydd eller skottskydd. Detta kan man få genom att laminera glas med olika material, t.ex. laminera med så kallad ionplast, som i säg är ett extremt hårt material.

GD Star Rating
loading...

Att driva ett företag och starta ett aktiebolag är ofta det självklara valet för den som vill förverkliga en affärside. Fördelarna är att så länge man följer lagar och regler så blir man själv inte personligt betalningsansvarig om företaget går i konkurs, utan man förlorar bara de pengar som man själv har satsat i företaget. Och insatsen för att starta ett aktiebolag är relativt låg. Det behövs bara 50 000kr i startkapital. Ofta behövs naturligtvis mycket mer eftersom det kan dröja innan inkomsterna kommer, medan man ofta har fasta utgifter som t.ex. kontorskostnader och liknande redan från start.

Det finns dock en hel del regler och lagar att hålla koll på och följa för att som aktiebolagsägare inte riskera att bryta mot lagen. Här är de nio viktigaste reglerna att tänka på:

1. Företagaransvar – Som huvudregel har du som företagsföreträdare ansvar för eventuella brott som begås i ditt företag, oavsett om det är du eller någon annan som begår dem.
2. Företrädaransvar – Betalar ni inte in skatter, kan företrädarna för bolaget bli personligt ansvariga.
3. Fullmakter – För att undvika ansvar för felaktigt handlande av fullmäktigen, skall man följa reglerna i avtalslagen och vissa andra principer för att undvika även det straffrättsliga ansvaret.
4. Bulvanförhållanden – Misstänker man att ett bulvanförhållande föreligger bör man kontrollera praxis och principer på området. Om det framgår av omständigheterna att det är så att någon annan än den legale företrädaren är företrädare för bolaget, så kommer ett bulvanförhållande anses föreligga.
5. Obestånds – och konkurssituationer – Vid obestånds- eller konkurssituationer kan det vara straffbart att betala vissa av bolagets skulder om betalningen äventyrar andra fordringsägares rätt.
6. Kapitalbrist – Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning vid kapitalbrist.
7. Insiderbrott – Söker ni nya aktieägare, se till att ha koll på lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument.
8. Vinstutdelning – Det finns regler för hur vinstudelningen i ett aktiebolag får gå till
9. Låneförbud – Har bolaget beviljat ett felaktigt penninglån blir företrädarna ansvariga.

1. Företagaransvaret

Som huvudregel är företagaren skyldig att se till att det inte begås brott i hans näringsverksamhet. Hen har med andra ord en straffsanktionerad tillsynsplikt. Det finns visserligen en uppsjö av terminologi inom detta område för att avgöra om du har ansvar för dina anställda inom vissa specifika områden eller inte. Om du misstänker att någon i ditt företag i sitt handlande bryter mot någon lag eller förordning, framförallt den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen, skall du rådgöra med en jurist. I vissa situationer bär du ansvar, i andra situationer bär du inte ansvar.

2. Företrädaransvaret

Företrädaransvaret är ett undantag från ABL:s huvudregel om aktieägarnas ansvarsfrihet från aktiebolagets skulder. När det talas om företrädaransvar är det ansvaret över bolagets skatte- och avgiftsskyldighet, som avses. Om ett bolag inte betalar in inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg och förseningsavgifter samt tillhörande ränta i tid kan företrädarna för bolaget bli personligt betalningsansvariga.

3. Fullmakter

Upprättar du en fullmakt gäller avtalslagens 2:a kapitel. Läs igenom hela det kapitlet innan du upprättar en fullmakt, så du hela tiden har koll. Det kan handla om att fullmäktigen går utanför fullmaktens behörighet. Om en styrelseledamot eller verkställande direktör inte bara ska flytta över det civilrättsliga ansvaret utan även det straffrättsliga ansvaret skall följande principer följas:

1. Det skall föreligga ett tydligt behov av delegation.
2. Den till vilket ansvaret delegeras måste ha en relativt självständig ställning inom företaget vad avser de aktuella arbetsuppgifterna.
3. Den till vilken delegation sker skall vara kompetent att leda den verksamhet som han ansvarar för.
4. Det skall av delegationen klart framgå vem eller vilka som i olika avseenden bär ansvaret för att lagstiftningen följs.

Om det brister i någon av dessa förutsättningar så blir följden att det s.k. direkta företagaransvaret ligger kvar hos den som utgivit fullmakten.

4. Bulvanförhållanden

En bulvan är den person som är legal företrädare, dvs. exempelvis styrelseledamot eller verkställande direktör för ett bolag men inte har aktiv del av bolagets drift. Den som faktiskt företräder bolaget vill av någon anledning inte synas i bolaget eller kanske har näringsförbud. Den faktiske företrädaren utövar som regel sin makt genom exempelvis fullmakter.

Det finns en del rättspraxis och principer inom området, vem som bär ansvar – den legale företrädaren eller den faktiske företrädaren – och i vilken utsträckning detta ansvar sträcker sig. Här finns vägledning för vilket ansvar över förvaltningen av bolaget som den legale företrädaren måste ha för att denne inte skall anses som bulvan. Om det framgår av omständigheterna att det faktiskt är så att någon annan än den legale företrädaren faktiskt är företrädare för bolaget, så kommer ett bulvanförhållande anses föreligga.

5. Skuldbetalningar vid obestånds- och konkurssituationer

I vissa situationer är det straffbart att betala bolagets skulder, och det är om betalningen äventyrar andra fordringsägares rätt. Sådan otillåten skuldbetalning utgör ett av de s.k. borgenärsbrotten som regleras i kapitel 11 i brottsbalken. Allmänt kan sägas att som borgenärsbrott bestraffas vissa ekonomiska transaktioner som normalt är tillåtna men som är förbjudna i obestånds- eller konkurssituationer.

Obestånd eller påtaglig fara för obestånd hänför sig till förhållanden som ligger i tiden före konkursutbrottet och har likaledes avgörande betydelse för bedömningen om brott föreligger och i så fall vilken brottstyp som aktualiseras. Misstänker ni att en sådan situation föreligger, skall ni därför alltid rådgöra med er revisor/jurist innan ni betalar skulder i bolaget.

6. Styrelsens skyldighet att vidta åtgärder vid kapitalbrist

Då styrelsen märker att bolagets ekonomi börjar bli svag måste vissa åtgärder vidtas. Följer inte styrelsen de angivna reglerna blir ledamöterna personligt ansvariga. Reglerna om upprättande av s.k. kontrollbalansräkning finns i Aktiebolagslagen kapitel 25.

7. Insiderbrott

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använder eller röjer insiderinformation kan under vissa förutsättningar drabbas av ansvar för insiderbrott. Med insiderinformation menas information som:

– inte är offentliggjord
– inte är en allmänt känd omständighet
– är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument.

Information som är allmänt känd eller som avser en omständighet som har upphört att ha betydelse för kursen på finansiella instrument är inte insiderinformation. En förutsättning för att någon skall kunna göras ansvarig för ett insiderbrott enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument är att personen missbrukar insiderinformation i lagens mening.

Har ni nyemissioner och söker nya aktieägare till bolaget, se till att ha koll på denna lag.

8. Vinstutdelning

Skall vinstutdelning ske så finns det regler för hur den får gå till. Dessa regler återfinns i ABL kapitel 18. Det kan även finnas restriktioner i bolagsordningen eller aktieägaravtalet som bolagsledningen måste följa.

9. Låneförbud

Det är inte bara genom en konkret utbetalning som aktiebolagets borgenärer kan behöva skyddas. Den ekonomiska situationen i bolaget blir även försvagad om bolaget lånar ut pengar. Vid ett penninglån är det naturligtvis meningen att mottagaren i framtiden skall betala tillbaka lånet, men aktiebolagets ställning blir försvagad tills återbetalning har skett. På grund av detta finns det i 21 kap ABL borgenärsskyddsregler som anger att penninglån inte får lämnas i alla situationer. Har bolaget beviljat ett felaktigt penninglån blir företrädarna ansvariga.

GD Star Rating
loading...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning