Archive for the ‘Företagare’ Category

Ett råd till den som vill tjäna pengar på ett eget företag brukar vara att satsa på något osexigt eller otrendigt. Det är färre som drömmer om att driva ett rörmokeri, sopåkeri, eller dasstömningsföretag än vad det är som drömmer om att driva ett konditori, modeföretag eller en restaurang.  Detta påverkar naturligtvis hur stor konkurrensen är inom de olika branscherna och vilka marginaler man kan ta ut.

Men om man verkligen vill satsa inom en trendig konkurrensutsatt bransch gäller det att skapa en hype runt ditt företag.

Och det finns sätt att börja tjäna pengar eller åtminstone locka kunder redan innan du börjat med försäljningen.

Ett sätt kan vara att blogga om din väg till det egna företaget.  Du kommer att skapa uppmärksamhet kring din butik eller verksamhet innan den har öppnat. Du kan också locka folk till ett nyhetsbrev genom att utlova ett förmånligt öppningserbjudande till prenumeranterna.  Om din blogg blir välbesökt kan du tjäna pengar på den genom att låta sponsorer eller samarbetspartners synas där. Du kan också komma i kontakt med viktiga samarbetspartners, få tips eller t.o.m. få erbjudanden från någon som ksn hjälpa till med något gratis.

Du kan t.o.m. börja sälja innan du öppnat verksamheten.  Det kan vara genom att sälja presentkort eller förbeställningar.

En som lyckats med allt detta är Jon Widegren som öppnat hamburgerrestaurangen Flippin’ burgers. Han skildrade sin resa till en egen hamburgerrestaurang i en blogg som han också fick sponsorer till.

Dessutom startade han en crowdfunding kampanj där de som bidrog med minst 150kr fick äta två till priset av en -när restaurangen väl öppnade.

Dessutom fick ha media att skriva om killen som sålde presentkort till en hamburgerrestaurang som inte fanns… än.

Tre år efter att restaurangen öppnat är omsättningen ca 25 miljoner och restaurangen har 3000 besökare i veckan.

Även superentreprenören Richard Branson har sålt 800 biljetter för ca. 500 000kr styck till en rymdfärd, långt innan den blivit verklighet.

Något som antagligen få andra skulle lyckas med. Och dessutom uppräthålla förtroendet efter att virgin galactics rymdskepp space ship two krashat under en testflygning över mojaveöknen i USA där en av piloterna dog och den andre skadades svårt.

Allting bygger naturligtvis på förtroende och att du är lagom transparent. Var öppen och våga skriva även om det som känns tungt, men visa på öppningar så att förtroendet för att du kommer att lyckas finns kvar.

 

GD Star Rating
loading...

Under 2011 drog den engelska entreprenören Darren Westlake igång Crowdcube tillsammans med Luke Lang. Crowdcube är en plattform där entreprenörer kan få in kapital genom att sälja delägarskap i sitt bolag. Sedan dess har tusentals personer investerat över 550 miljoner kronor via Crowdcubes sajt och över 175 onoterade företag har fått in kapital den vägen. Crowdcube är fortfarande världsledande inom aktiebaserad folkfinansiering.

Idéen till crowdcube fick Darren Westlake han när han såg tv-programmet Dragons Den, den brittiska förlagan till svenska Draknästet. Han fastnade för en affärsidé som ratades av drakarna. Naturligtvis kunde han inte gå in med hela det kapitalet som efterfrågades, men han tänkte att om han var redo att gå in med en liten summa så fanns det säkert många andra som tänkte likadant.

I maj 2013 lanserade Crowdcube en plattform riktad mot Sverige, där svenska nystartade företag kan söka kapital genom många mindre aktieförsäljningar. Även svenska Funded by me har en liknande tjänst.

Carl-Magnus Norden, är huvudägare av Crowdcubes verksamhet i Norden och Crowdcube har över 100 000 medlemmar från olika delar av världen som kan tänka sig att investera i företag, om de hittar något som de tror på. Många är dessutom entreprenörer som kan bidra med erfarenheter och branschkunskap, säger han.

Rent praktiskt funkar det så här. Entreprenören som behöver få in pengar registerar sig på plattformen, och sätter upp ett mål om hur mycket pengar företaget vill ta in och hur stor aktieandel som erbjuds. Dessutom laddar entreprenören upp en affärsplan, en budget och en videopresentation som visas för potentiella investerare. Sedan är det är öppet för alla att bli aktieägare.

Om entreprenören når upp till sitt mål sker emissionen, inte annars. Crowdcube har ett snitt på ungefär 100 investerare per företag där några hundralappar.

Tyvärr finns det saker som bromsar utvecklingen, inte minst i Sverige.

Dels får privata företag som har under 500 000 kronor i aktiekapital och inte är publika inte annonsera om att de söker kapital. Undantaget till den regeln är att entreprenören får sprida full finansiell information till mottagare som har talat om att de är intresserade av den typen av propåer. Det går alltså bra att annonsera till de över 100 000 personer som har registrerat sig på crowdcubes site att man söker kapital.

Reglerna håller på att förändras i USA, vilket kommer göra att onoterade bolag kan annonsera till allmänheten att de behöver pengar på ett helt annat sätt. Kanske ändras reglerna i Sverige också framöver. Syftet med regeln är att skydda investerarna men det innebär att entreprenörer har svårt att skaffa kapital i uppstartfasen.

Den andra begränsningen som finns i Sverige är att privata bolag inte får fördela fler än 200 nya aktieposter inom en 12-månadersperiod.
Även här är tanken att skydda investerarna. Bland de företag som söker kapital via Crowdcube är den största kategorin företag inom mat och dryck men även internetrelaterade tjänster.
2014 tog crowdcube in 1,2 miljoner pund från sina egna medlemmar. Det blev fulltecknat på 16 minuter.

GD Star Rating
loading...

Det som utmärker framgångsrika snabbväxande företag är dels att de har en tydlig affärside, använder sitt rörelsekapital effektivt samt har låg skuldsättningsgrad.

Genom att bl.a. studera de s.k. gasellföretagen som utses av Dagens Industri utifrån sju kriterier kring bl.a. omsättningsökning under de tre senaste åren har man kunnat identifiera tre egenskaper som utmärker snabbväxande företag.

De  kriterier som definierar gasellföretagen är;

Minst 10 anställda och en omsättning som överstiger 10 miljoner.

Ökad omsättning varje år under de tre senaste åren och minst fördubblad omsättning under samma period, samt att man i allt väsentligt vuxit organiskt, ej genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser och ett samlat rörelsekapital för de fyra senaste räkenskapsåren som är positivt.

Genom att analysera dessa företag har man sett att den kanske mest avgörande faktorn är gasellföretagen binder upp mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag. Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden. Hur  mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. De snabbväxande företagen har en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital. Egen finansiell styrka är en viktig faktor för att vara långsiktig och ha kontroll över utvecklingen av affärsidén.

Även om gasellföretag i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital, så den lilla andel som man lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag. Bankerna har en ganska hård kontroll av affärsidén för att vilja låna ut pengar, så det talar för en bra affärside och att det är ett betrott företag, förankrat i det lokala näringslivet.

Den tredje framgångsfaktorn handlar om att ha en begriplig affärsidé.

 

 

 

GD Star Rating
loading...

Oavsett om man jobbar i ett litet eller stort företag, eller för den delen en förening, så behöver man sätta av tid till förnyelse och utveckling.
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta på samma sätt som tidigare.
I en föränderlig värld behöver man dock förnya sin verksamhet och anpassa sig till rådande omständigheter.
Att regelbundet ha brainstorming möten med olika teman, t.ex. utveckling, inriktning etc. kan göra att man snabbare ser vad som behöver göras och anpassa sig till omgivningens eferfrågan.
Det är dock lätt att för enkelhets skull och för att hålla nere kostnaden ha den här typen av möten på kontoret som vanligt. Men genom att ha mötet eller konferensen i en helt annan miljö än den man är van vid, stimuleras också nytänkande och det blir lättare att komma på nya ideer. Den nya miljön gör att nya områden i hjärnan aktiveras och vi kan lättare tänka i nya tankebanor.
Man behöver inte åka långt bort utan det finns gott om ställen runt om i Sverige bl.a. centralt belägna
www.johannesbergsslott.se.

Naturligtvis ska man också se till att man har rätt redskap och resurser för att kunna arbeta effektivt. En whiteboard underlättar vid brainstorming och mindmapping och tillgång till internet kan vara värdefullt vid omvärldsbevakning.

GD Star Rating
loading...

Veckans affärer har kartlagt Sveriges näringslivs 55 mäktigaste familjer.
Dessa familjer kontrollerar bolag med en omsättning på över 2000 miljarder kronor eller halva Sveriges BNP.

Sveriges 55 mäktigaste familjer:

1. WALLENBERG, Investor, SEB, Ericsson, Atlas Copco m.fl.

2. PERSSON, H&M.

3. KAMPRAD, Ikea

4. STENBECK, Kinnevik, Tele2, Millicom, MTG m.fl.

5. LUNDBERG, Lundbergföretagen.

6. AX:SON JOHNSON, Axel Johnson.

7. BONNIER, Bonnier AB.

8. OLSSON, Stena, Stena Sessan, Stena Metall.

9. RAUSING, Tetra Pak, Sidel, Laval.

10. SCHÖRLING, Melker Schörling AB.

11. PAULSSON, Peab m.fl.

12. SÖDERBERG, Ratos

13. BENNET, Carl Bennet AB

14. DOUGLAS, Investment AB Latour m.fl.

15. ANDERSSON, Mellby Gård

16. LUNDIN, Lundin Petroleum, Lundin Mining m.fl.

17. HJÖRNE, Stampen

18. HAGSTRÖMER, Creades

19. QVIBERG, Investment AB Öresund

20. DINKELSPIEL, E. Öhman J:or AB, Nordnet

21. LEKSELL, Elekta

22. STILLSTRÖM, Traction

23. PENSER, Erik Penser Bankaktiebolag

24. WALL, Beijer Invest

25. BERENDAHL, Bergendahl & Son

26. LINDÉN, Lindéngruppen

27. WALLENIUS / KLEBERG, Walleniusrederierna

28. HAMRIN, Herenco

29. RAPP, Pomonogruppen, Itab, Xano

30. SPENDRUP, Spendrups

31.WALLENSTAM, Wallenstam

32. GRIMALDI, Grimaldi Industri

33. LJUNGBERG, Ljungberggruppen (Atrium Ljungberg AB)

34. LILJEDAHL, Liljedahl Group

35. OLDMARK, Martin & Servera

36. LARSON / MARKMAN, Camfil

37. ANDERSSON / JARLSSON, Kinnarps

38. ENGSTRÖM, Systemair

39. SVENSSON, ÖoB (Runsvensgruppen)

40. AKELIUS, Akelius Fastigheter

41. BLANK, Jula

42. JOHNSON / BERGSTRAND, Tibia Konsult

43. KNUTSSON, KGK Holding

44. ROOS, Roosgruppen

45. HEDIN, Karl Hedin

46. BENGTSSON, Siba, Waldir, Netonnet

47. REJME / KNOPF, Tage Rejmes Bil

48. PÅHLSSON, Pågengruppen

49. LINDHOLM / DIEKER, Biltema

50. NILSSON, Nilson Group

51. LINDSTRÖM, Upplands Motor

52. APPELQVIST, Gina Tricot

53. DAFGÅRD, Gunnar Dafgård

54. BRANDT, Brandt Bil

55. BLOMQVIST, Kabe

GD Star Rating
loading...

Som företagare har du antagligen kommit i kontakt med Brinova, iallafall om du jobbar med logistik eller fastigheter.

Brinova är ett fastighets och logistikbolag som bildades år 2002 då förvaltningsfastigheterna i Peab, Birsta Fastigheter och Fastighets AB Skånehus slogs samman.
Brinova har tidigare varit börsnoterade men avnoterades från Nasdaq/omx september 2012.
Brinova är verksamt i syd och mellansverige genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra
fastighetsbolag. Det handlar både om kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.
Just nu har man flera stora projekt på gång, bl.a. med Katrineholms logistikcentrum samt logistikposition utanför Helsingborg där Europavägarna E4/E6 och E22 möts.
Under 2013 köpte man också logistikfastigheten Hallsberg terminal 1 i järnvägsknuten Hallsberg.

VD på brinova är Gustaf Hermelin som tidigare varit VD på Klövern AB och Strömfastigheter i Norrköping.
Styrelseordförande är Erik Paulsson som också är styrelseordförande i Backahill AB, Fabege AB och SkiStar AB.

Brinova har också i flera år arrangerat branschseminariet logistiktrender.

I Augusti 2013 tecknade Catena ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter AB om förvärv av Brinova Logistik AB innefattande 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655 000 kvm.

GD Star Rating
loading...

Björn Söderberg inleder sin första bok ”Entreprenör utan gränser”  med orden:

”Jag glömmer aldrig första inflygningen över Kathmandu. Innan jag reste hit hade jag i princip bara varit i Europa, med undantag av vitryssland. Det här såg helt annorlunda ut. Det såg galet ut och och varje hus verkade kunna rasa när som helst. När jag hade fått min väska och skulle gå från flygplatsen möttes jag av Lilanath Sapkota.

Första dagen visste jag inte vad jag skulle göra. Jag bodde på ett hotell några dagar för att acklimatisera mig. Den första kvällen gick jag bara rakt över gatan för att äta middag. Jag tänkte att om jag fortfarnde såg hotellet från restaurangen så var jag iallafall säker på att jag skulle hitta tillbaka igen. Efter några dagar flyttade jag in i en lägenhet tillsammans med Lilanath Sapkota, hans bror Chandra och sju, åtta andra unga män i ungefär samma ålder som han själv. ”

Efter en vecka gick Björn till en skola för att introducera sig själv och anmäla sitt intresse att arbeta som engelsklärare på volontärbasis och började undervisa samma eftermiddag.

Men ganska snart börjar han fundera över vad man kan göra åt alla stinkande sopor som slängs på gator och i flodar. Tillsammans med några av sina lägenhetsvärdar startar han ett företag som ska återvinna papper och sälja julkort till Svenska företag som vill profilera sig som miljömedvetna. Ingen av dem har naturligtvis gjort något liknande tidigare men tar sig an utmaningen med orden ”Okej, hur ska vi göra.

Och med den inställningen lyckas de leverera de ca 3000 beställda julkorten den 14 december. Några dagar försent. Men iallfall innan jul.

Entreprenörstänket fortsätter och hans företag för att hjälpa utsatta grupper i Nepal fortsätter.

I boken berättar han:
När de flesta föreläsare och lärare berättar hur man ska göra när man startar ett företag ritar de ofta upp en linjär process. Först ska ett problem identifieras och sedan ska man komma på en idé och en affärsidé för att lösa problemet. När man har gjort det ska man skriva en utförlig affärsplan, sedan ska man försöka lösa finansieringen, göra en marknadsplan och om det ser lovande ut ska man i slutändan ut och sälja. Och sedan när man har sålt är det viktigt att man ska bokföra.

Men Björn vänder sig mot detta linjära sätt och skriver:

Företagande handlar om att man har en idé som man tror på och då gäller det att så fort som möjligt få någon att köpa den idén. För kan man inte sälja sin idé så kan man heller inte sälja sin produkt. Därefter följer ett totallt kaos. Som entreprenör handlar det om att när man får en idé så ska den sättas i verket. Om det börjar dra ut på tiden, medan man skriver en affärsplan och trycker visitkort, då svälter man ihjäl under tiden. Man har helt enkelt inte råd att vänta, och det är inget roligt heller.

Björn har också skrivit ytterligare en bok: Det enda som räknas – Socialt entreprenörskap på riktigt.

Läs mer om Björn Söderbergs företag och aktiviteter idag på fair enterprise.

GD Star Rating
loading...

Andrew Mason var CEO på groupon från 2009 t.o.m.  februari 2013.
Inledningen på hans epostmeddelande som han skickade till företagets anställda i samband med avskedandet har blivit vida spritt:

After four and a half intense and wonderful years as CEO of Groupon, I’ve decided that I’d like to spend more time with my family. Just kidding – I was fired today. If you’re wondering why… you haven’t been paying attention. From controversial metrics in our S1 to our material weakness to two quarters of missing our own expectations and a stock price that’s hovering around one quarter of our listing price, the events of the last year and a half speak for themselves. As CEO, I am accountable…

I juli 2013 fick han uppmärksamhet för sitt album hardly working med sånger vars texter ska vara inspirerande, lära ut lite businesskunskap och upmuntra till entreprenörskap. Med 12 000 anställda på Groupon förvånades han av att så många inte hade läst någon affärslitteratur som T.e.x. Good to great eller the one minute manager alls och ville presentera denna typ av kunskap på ett sätt som skulle kunna nå den yngre generationen.

Den oväntade comebacken kanske ändå inte är så förvånande då Andrew  år 2003 tagit en examen från Northwestern University med musik som huvudämne.

 

Andrew Mason på spotify

Lyrics till hardly working:

K.I.S.S.

When Steve Jobs
Invented the first mouse
It had a single button
Point and click
Enough going on with
Learning how to drive
Just to worry about that shifty stick
Work down design to
The smallest mount of buttons
The minimum required to ship
Don’t you know oh my
Darling complexity will kill you
Your users they’ll be gone in a blip

The best things in life
Are clear without instructions
If you gotta explain it
Your plan needs reduction
Just put it in plain sight

Give me a kiss
Keep it simple stupid

It’s easy to forget
That more is less
And start adding features
Left and right
Users knocking at the door
If they had just one thing more
Everything it would turn out right
But piling on them features
Is a one way ticket
Confusion leading them astray
The skill in design
Is learning how to find
Not what to add but
What to take away

Don’t make me cut through no thistles
You can keep all your fancy bells and whistles and shove them
Where the sun don’t shine

Risin’ above the pack

It’s day one at employee orientation
You don’t know how you gonna
Survive
You look to the left and look to the
Right
And wonder how you got in the room

Don’t you know they’re all
Feeling the same way
Time to arbitrage their insecurity
Wipe it away and fill with desire
To rise to the top of your company

Risin’ above the pack
To the top of the leader board

Now if you’re willing to work for it
Then rest ends up easier than you
Think
Make sure the terms for success
Are clearly defined
Know what’s expected and exceed it
Always do what you say you’re gonna
Do
Don’t bring people problems
But bring them solutions
Yeah with self confidence and
Humility
You’ll ask for and receive
The feedback you need
To rise above the pack

Now as you nurse that raging
Ambition
Don’t make the mistake of believing
That management is the only road to the top of the company
Great individual contributors
Are every bit as valuable
You just gotta know yourself
And play to your strengths
And soon you’ll be
Risin’ above the pack

Now there’s a
Double edged sword of ambition
It’s natural to impatiently
Wait for recognition
To obsess and pout
And position yourself
To get to that higher level
Well now I’m gonna tell you
To forget what you’ve learned
Cause if you push
Before you’re ready,
You’re gonna get burned
Just make yourself indispensable
And before you even know it
You’ll have risen above the pack

 

The way to work

On my GTS 300
Cruisin’ down the Avenue Grand Got the wind in my hair
And the world on my back
But for 15 minutes I don’t care
I look in the rear-view mirror
But just a momentary glance
For the road ahead is long and clear
And paved with no small plans

On the way to work
I reflect on the days behind
I look at the road ahead
It reminds me that the
Journey is the reason
I get out of bed and work

Driving through an urban forest
35 and the trees have blurred
That’s when I find solutions
To the problems that occur
On the corner of state and Chicago
I’ve begun to disconnect
And see what’s really important
And what’s unnecessary stress

And I think about the times in life
To stay and times for moving on
The way to work
I look at the road ahead
That meditative moment is the
Reason I get out of bed and work
As I ride along thinking bout nothing
A thought appears in my mind
The solution to an HR issue
That’s been vexing me
For too much time
Now I won’t be afraid
(Don’t let me do it)
That I’ll make mistakes
One thing I know:
I won’t make it if I don’t try
The world seems to slow
Each morning on the road
That’s all I need to survive

As I ride along thinking about
Nothing
A thought appears in my mind
The solution to an HR issue
That’s been vexing me
For too much time

 

Look no further

If you’re seeking business wisdom
You don’t need no MBA
Look no further than the beauty
That surrounds us every day
In the creases of the leaves
Of a black tupelo tree
Vivid life experiences
Will give you what you need

Look no further
Than Mies Van Der Rohe
Or a painting by Monet
Look no further
Than an aria
By Liszt or Debussy
The birthing of great octopi
Or the films of Fellini
Business is the finest art
And I’m painting every day

I see you looking at my bookshelf
Eying “Catcher In The Rye”
Jack Welch didn’t need no “Tipping Point”
And friend neither do I
I was climbing Machu Picchu
I beheld that splendid view
An idea came for 100 million
Of shareholder value

Look no further
Than Mies Van Der Rohe
Or a painting by Monet
Look no further
Than an aria
By Liszt or Debussy
The birthing of great octopi
Or the films of Fellini
Business is the finest art
And I’m painting every day

My door is always open
I know you feel small
Like one of a million
And like maybe
I’ve heard it before
How do you think
I learn what’s going on?
Yeah I need you
To come to me when something’s
Wrong, son
My door is always open

How can you make time
For someone like me?
My problems are
So very small
Where do you think
Great ideas
Be coming from
From people like me
Who bring them to your
Door is always open

Why would we keep
Our thoughts bottled
Inside of our heads?
Worried that they might
Do some harm
But instead we
Let problems fester

Now that you know
That I want to listen
Please visit
My office more
I feel much more comfortable
Coming to you
That’s all I’d ever
Ask of you, please
My door is always open

In a culture of transparency
It’s not just a right,
It’s a responsibility

 

Stretch

Now we all know
That you’ve gotta have goals
Every quarter
Nothing better to drive
The org to align
Around the metrics
That really matter
Writing goals takes some art
But there’s science at the heart
Measure out your best then
Raise so they’re a stretch

[Hook]
Your goals should
Bounce bounce bounce
Cause you’ve stretched them so far out
Quantify your best and then add twenty percent
Stretch it out baby now
You just may surprise yourself

Measurable and controllable
You heard that all before
Now take the numbers
You can hit for sure
And add a little more
Define your key results
No more than three to five to start
The first quarter takes some time
But subsequently you
Just need to update them

[Hook]

[Bishop Lamont]
OK you already know
Only got 90 days
And got a whole lot of goals
Don’t you want to win
Don’t you want to shine
Don’t you want a mansion
And a yacht like mine?
It doesn’t come easy
You’ve got to stay determined
It might look like magic
But I’m not Merlin
You’ve got to stay focused
And retain that hunger
Or you’ll never, ever, ever
Be the next Charlie Munger
There’s only one number
And that’s number one
If you’re not first you’re last
And that’s no fun
Control those controllables
Close those accounts
Ship my product on time
And let’s make large amounts
Action-oriented every day
All the time
So use this opportunity
To get your team aligned
Need I remind
Don’t be a victim
Hey you in the back
Come on, pay attention

[Hook]

 

It’s up to us 

It’s up to us
It’s up to us
And no one else
It’s up to us
Our success is up to us
We’ve got the idea
We’ve got the vision
We’ve got the team
We’ve got the customer
Critical mass
The market positioning
Now what we need,
The funny thing is
It’s in our hands,
It’s all around us
Execution it’s up to us

This is our moment
To disrupt an industry
One day we’ll tell our grandkids,
How we made history
Now if it were easy
Someone’d already done it
No pain no gain
But if we can take it
The rest is up to us

No one said it’d be easy
But it reminds me of another boy
That had to fight to be free
After he cut down that cherry tree

And daddy gave him a whipping,
In the square for all to see
But he didn’t let that stop him,
No he sailed across Delaware sea
To build the greatest nation
In all of history

I’m not gonna kid you —
I can’t tell you how long it’ll take
But I know if we stay focused,
We’ll be good to great
It’s moments like these
That shape our lives
Some of you will
Reflect on this as the
Time in your life when
You learned that
It’s really is up to us

 

GD Star Rating
loading...

Fördelarna med ett webbaserat bokföringssystem är att du kommer åt det var du än är, och att informationen finns kvar även om din dator krashar.

https://www.promikbook.com/ är gratis att använda och har alla funktioner i gratisversionen som en småföretagare behöver.

Två andra betalprogram som kan rekomenderas är:

http://www.fortnox.se/ och http://www.24sevenoffice.com

http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ samt Björn Lundens prisvärda ebokföring kan också vara intressant att titta på.

Även http://www.zervant.com/ är bra men blir relativt dyrt om man inte skicker väldigt få fakturor per år. Finns dock en gratisversion för den som vill testa eller bara behöver köra i liten skala.

Om de flesta transaktioner i företaget sker via bank kan man använda bokföring som är kopplat till bankkontot. Om man har swedbank kan man använda swedbank ebokföring eller använda http://www.speedledger.se/

som går att koppla till valfri svensk internetbank.

GD Star Rating
loading...

Även de mest slipade äffärsmän och storföretag gör tabbar då och då.
En av de mest omtalade tabbarna gjordes av Gerald Ratner. Hans uttalande har blivit så omtalat att uttrycket ”göra en Ratner” har myntats för ett uttalande som nedvärderar ett företags produkter eller kunder.

Det var alltså år 1991 som smyckesbutikgrundaren Gerald Ratner i ett tal bekände att det hans butiker sålde var ”fullständig skit”. Ratner sa: ”Vi gör också kristallglas sherry dekantrar komplett med sex glas på en försilvrad bricka som din butler kan servera dig drycker på. allt för £ 4,95. Folk säger ”Hur kan du sälja det för ett lågt pris? Jag säger, för att det är totalt skit. ”
Syftet med talet var att lägga in några skämt när han talade inför en förnäm publik på Royal Hall men det snappades naturligtvis upp av journalister och hans bekännelse ledde till att försäljningen kollapsade innan kedjan sedan döptes om och Ratner avsattes från styrelsen.

Ratner berättar i en intervju att det tog 7 år för honom att återhämta sig efter denna kris, men han gav inte gett upp och driver nu en framgångsrik smyckesbutik på nätet.

Några exempel på företagsledare som gjort en Ratner:
Bussföretagets Diligens vd Keith Cochrane, påstås jämfört amerikanska bussresenärer med slödder i den amerikanska tidskriften Forbes. Diligens förnekade kraftfullt anklagelsen, men aktien föll från 73p till 69p på några dagar.

Tidigare Newcastle United direktörerna Freddie Shepherd och Douglas Hall beskrev en gång kvinnliga fans som ”hundar” och sade att klubbens skjortor som såldes för £ 50 bara kostade £ 5 att göra.

Virgins Sir Richard Branson sa en gång till en journalist: ”Vet du varför vi byter namn på Virgin Trains?  Because they are  f **** d?.”

I maj 2002 sade vd:n för lotterioperatören Camelot, Dianne Thompson att att spelarna hade nästan ingen chans att vinna jackpotten och skulle ha riktigt tur bara för att vinna några kronor. Ikeas koncernchef Anders Dahvig erkände i februari 2001, att Ikea butiker, särskilt på helger, var ”skrämmande”.

Se fler mardrömmar i affärsvärlden.
http://urplay.se/168738
http://urplay.se/168737
http://urplay.se/168737

GD Star Rating
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...