Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Produkters livscykel

Oavsett hur populär en produkt är så kommer den förr eller senare att tappa försäljning till förmån för andra produkter. Då gäller det att vara förberedd på detta så att man inte blir sittande med ett lager av osäjbara produkter samt att man i god tid anpassar företaget genom att differentiera produktutbudet eller vidta andra åtgärder för att hålla lönsamheten uppe.

Man talar om produktens livscykel. Från marknadsintroduktion till dess att den försvinner från marknaden. Olika produkter har olika livslängd. Snabba förändringar i omgivningen ökar trycket på förändringar på enskilda produkter. Livslängden kan bero på produkten, konkurrenterna eller kundernas efterfrågan.

 

Introduktionsfas
Produktlivscykelkurvan startar med en introduktionsfas. Starten sker när produkten lanseras på marknaden och kunderna börjar köpa den.  Normalt ökar försäljningen långsamt i början. Om det är en ny unik produkt finns det ofta få konkurrenter. Stora resurser behöver läggas på marknadsföring för att informera kunderna om produkten och om vilka behov den tillfredsställer.  Lönsamheten blir därmed ofta låg under introduktionsfasen.

Tillväxtfas
Under tillväxtfasen får produkten fotfäste. De flesta kunder känner till produkten och dess egenskaper. Försäljningen ökar allt snabbare. Företaget kan göra en ganska realistisk bedömning av framtiden för produkten. Företaget försöker ofta differentiera produkten, anpassa den till olika målgrupper och också differentiera den från eventuella konkurrenter som dykt upp. Kostnaden för marknadsföring är fortfarande hög, men många produkter börjar sakta men säkert bli lönsamma.
En del produkter når inte ens till denna fas utan tvingas läggas ner under introduktionsfasen om det inte visar sig finna någon efterfrågan.

Stabiliseringsfas
Under stabiliseringsfasen är produkten på sin absoluta topp. Produkten är välkänd och försäljningen hög och denna fas kan pågå en längre tid om det är en stabil produkt som vårdas väl. Lönsamheten är god då marknadsföringskostnaderna kan begränsas till ett minimum.  Men antagligen är konkurrensen större än tidigare vilket kan mötas med ytterligare produktdifferentiering, förbättringar eller marknadsföring till nya kundgrupper.

Nedgångsfasen
Förr eller senare tappar alla produkter tempo och når fram till nedgångsfasen. Om företaget varit föreutseende har man en ny produkt sjösatt som kan ta över och uprätthålla lönsamheten.

 

GD Star Rating
loading...

När småföretagare svarat på frågan vilka egenskaper som krävs för att lyckas som företagare är det dessa egenskaper som de flesta påtalat som viktiga:

Man måste ha tålamod, vara envis och aldrig ge upp.

Man måste känna till konkurrenterna och vilka lagar som finns.

Känna till sina svaga och starka sidor.

Kunna delegera arbetsuppgifter och lyssna på sina medarbetare.

Aldrig underskatta kunder eller konkurrenter.

Vara kunnig, ha utbildning och att ligga steget före.

Vara intresserad och engagerad av det man håller på med.

Vara kreativ och komma med bra idéer.

Vara modig, ha en stark vilja och kunna arbeta hårt.

GD Star Rating
loading...

Att ha en klar och tydlig stabil bergfast bild av sitt mål är det bästa sättet att uppnå det. Det uppnår vi genom att tydliggöra varför målet är viktigt. Beskriva fördelarna med målet och klargöra nyttoeffekterna. Därefter skriva ner målet, dela det med någon och visualisera målet i detalj. Beskriv den känslan du har vid måluppfyllelse och hur du ska fira att du har uppnått målet.  Målet ska vara smart eller MURAT.

Mätbart
Utmanande
Realistiskt
Accepterat
Tidsatt

 

GD Star Rating
loading...

Mod är förmåga att möta faror och hinder utan att ge vika för rädslan.

Vad är det som får en del att våga kasta sig ut i det okända. Och varför vågar vi ta steget och våga i vissa fall men inte i andra?

Vad är det som avgör om vi ska lyckas överkomma våra rädslor eller inte?  Rädslan är ju något vi inte vill ska hända, medan våra drömmar och mål är det vi vill ska hända. Det vi vill våga är vårt mål.  När målet är starkare än rädslan vågar vi.

Tänk dig t.ex. att du skulle få 1000kr om du går över en 20m lång och 1dm bred planka som ligger på marken. Antagligen skulle du göra det. Men hur skulle det vara om plankan istället var på 100 meters höjd? Hur starkt skulle målet behöva vara för att du skulle våga? 100 000kr? 1 miljon kr. Eller att du skulle kunna rädda någon du hade kär från att dö genom att gå över plankan?

När vi har tydliga mål skapas motivation. Motivation leder till handling.

Positiv eller negativ spiral

Grunden är våra tankar. Tankarna påverkar känslorna. Och känslan påverkar våra handlingar. Och handlingarna i sin tur påverkar känslan. Och känslan påverkar tankarna. Om vi har gjort något vi är riktigt nöjda över känner vi oss väl till mods. Och det kan skapa tankar som väcker nya känslor som leder till fler positiva handlingar.  På samma sätt kan en negativ spiral inledas. Om vi tänkar att vi inte klarar det skapar det en känsla som gör att vi kanske inte ens vågar försöka. Och det gör att vi känner oss misslyckade och fler negativa tankar skapas.

Hur få tillbaka modet och motivationen
Alla drabbas någon gång av svackor. Då gäller det att ha metoder för att bryta den negativa spiralen.  Skifta fokus och styra tanken i nya banor. Hitta nya motiv eller påminna sig om sina motiv.  Och som sagt så påverkar handlingarna våra känslor som påverkar våra tankar. Bryt mönstret genom att göra något annat. Bara du vet vad som kan få dig på bättre tankar. Kanske någon speciell musik. Motionera. Eller vara i naturen. Det är också bra att hitta support i sin omgivning. Genom att dela dina mål med någon kan ni stötta varandra i motgångar. Men det är också bra att kunna acceptera att det är som det är just nu. Ur det brukar det växa fram en önskan om förändring.

 

 

 

 

 

GD Star Rating
loading...

En affärsplan är viktigt att utgå från när man startar upp sitt företag. Men det gäller att inte låsa fast sig vid sin affärsplan utan kunna ändra den allteftersom ovärldsfaktorerna förändras. Gå igenom din affärsmodell som den ser ut idag. Lista…
…Dina kunder. Beskriv vilka olika kunder du har i respektive kundsegment.
…Ditt erbjudande. Beskriv din produkt eller tjänst och vad den skapar för värde för kunden.
…Dina säljkanaler.
…Dina partner. Ditt nätverk av partners och leverantörer.
…Dina intäkter. Pengar som varje kundsegment genererar.
…Dina kostnader. Fasta och rörliga kostnader.

Kanske märker du redan nu att du på några punkter avviker från din ursprungliga affärsplan.
I nästa steg ska du utmana affärsmodellen. Fråga dig själv vad du kan förändra för att matcha kundernas behov. Fråga dig själv för respektive punkt; Vad skulle hända om jag gjorde så här istället? T.ex. Vad skulle hända om jag…
…Vände mig till andra kundsegment? Vilka då isåfall?
…Automatiserade en del av kundrelationerna genom en bättre hemsida eller telefonsvarare?
…Utvecklade mitt erbjudande genom att även sälja andra produkter eller tjänster? Vilka då isåfall?
…Sålde via fler kanaler? Vilka då isåfall?
…Ändrade priset? Högre eller lägre? För vilka då isåfall?
…Kapade några kostnader? Vilka andra konsekvenser skulle det få?

Steg 3 är att sätta ideerna i verket och utvärdera hur de fungerar och vilka effekter de får. Att utvärdera affärsmodellen är ingen engångshändelse utan är en kontinuerlig process allteftersom förändringar sker.

GD Star Rating
loading...

 CMSmadesimple : Enkelt och skalbart CMS.

Drupal: Kraftfullt CMS med många funktioner.

 

Gelato CMS :  Open source CMS byggt på AJAX, PHP och MySQL som tillåter olika templates för olika sidor. Enkel filhantering och användarhantering.

 

  Joomla! : Ett kraftfullt och omfattande CMS som används på många stora webbplatser.
 
 
 

Modx: Open source PHP AJAX ramverk för online innehåll med stora anpassningsmöjligheter.

 

Reflect : Hostad plattform som ger dig en webbsida under dinsida.reflectsite.com

 

Roxer: Hostad lösning föra att göra enkla webbsidor.

 

Silverstripe: Enkelt och funktionellt gratis CMS att ladda ner.

 

  Symphony:  Kraftfullt och flexibelt opensource webbpubliceringssystem för webbutvecklare.

 
 
 
Webnode: Skapa en sida gratis online under dinsida.webnode.com
 
 
 

 

 WordPress: Ett av de mest använda blogg och publiceringsverktygen. Gratis både som hostad eller nedladdningsbar version. Sökmotorvänligt. Finns extremt många plugins och templates så det kan anpassas i det oändliga.

 

GD Star Rating
loading...

Några tips för att få en bra start på dagen.

1, Vaknande till en härlig melodi. Många av oss väcks av väckarklockans fruktansvärda pip från en härlig dröm. Väck dig själv istället med en härlig låt som ger ett behagligare uppvaknande.

2, Fokusera dina tankar på dagens aktiviteter. Ligg kvar någon minut i sängen eller sätt dig upp om du lätt somnar om och tänk igenom dagens kommande positiva händelser. Fokusera också på det som är viktigt och möten du kommer att ha. Påminn dig av vad du vill ha ut av dessa och spela en film i ditt huvud om din dag som du önskar att den ska bli i den bästa av världar.

3, Drick ett stort glas vatten. Min kloka faster sa alltid att dricka vatten är som att vädra ett instängt rum. Vi är oftast uttorkade när vi vaknar på morgonen och kroppen är i behov av att fylla på vätskedepåerna för att kunna ge oss den energi vi behöver.

4, Andas djupa, långa andetag. Syre en av våra primära källor för att kunna hålla oss pigga en hel dag. Andas gör vi såklart hela tiden, men många av oss andas endast i bröstet och använder långt ifrån lungornas fulla kapacitet.

5, Träna rösten eller sjung i duschen. När vi sjunger så stimulerar vi både rösten, andningen och olika välbehagshormoner i oss – om det är en låt vi tycker om. Detta är ett enkelt sätt att peppa upp sig själv och att fokusera på här och nu.

6, ”Mental och fysisk träning”. Ett mindfullness-, qigong-, mental tränings-  ett yogapass, morgongymnastik och / eller en andakt stimulerar ditt mentala och fysiska mående. Glöm inte att det är bättre att göra några ”sträcka på sig-rörelser” och några mentala övningar regelbundet än att ursäkta sig med att man ändå inte hinner göra ett helt program.

7, Närhet och kontakt. Använd lilla stunden på morgonen till att njuta av det härliga du har runt omkring dig med exempelvis närhet till dina nära och kära.

GD Star Rating
loading...

Genom att sätta smarta mål ökar chansen att du ska uppnå ditt mål.  Och även om man frågar sig sjäv vad man vill med sitt mål, finns det många fällor som leder oss bort mot våra verkliga mål.

→ Omedvetenhetsfällan

Alla sätter mål. Att göra något så banalt som att gå till affären för att handla en liter mjölk till kaffet eftersom du tänkt bjuda kompisen på fika senare, är ett exempel på ett mål som vi sätter upp för oss själva utan att tänka på det.
Genom att bli medveten om sina mål är chansen större att man kan känna stolthet över resultatet när man uppnått målet. Genom att göra dig själv uppmärksam på vad du vill uppnå och vad som är viktigt för dig, blir det också lättare att välja bort saker som tar tid från det du verkligen vill.

→ Ovisshetsfällan:

Du satsar på ett mål, utan att egentligen veta vad det kommer att innebära för framtiden.

Bekvämlighetsfällan:

Du väljer ett andrahands- eller tredjehandsval bara för att inte bli ifrågasatt eller behöva ta någon risk.

Otålighetsfällan:

Att nöja sig med sitt andrahandsval för att det går snabbare att uppnå?

Pengafällan:

Du väljer ett alternativ som ger mest pengar även om det inte är ett primärt mål i ditt liv.

Statusfällan:

Du väljer ett alternativ som i andras ögon ger högre status, även om det inte leder dig närmare ditt mål.

Bekräftelsefällan:

Du väljer ett alternativ som du vet att du klarar av utan problem, för att kunna få beröm för att du klarat av det istället för att utmana dig själv och välja något som du måste kämpa för.

 

 

GD Star Rating
loading...

Gerillamarknadsföring är kreativ, oväntad, ofta okonventionell marknadsföring. Syftet med gerillamarknadsföring är att med små resurser skapa en unik, uppseendeväckande, engagerande eller tankeväckande effekt för att ändå få stor uppmärksamhet och spridning t.ex. genom att uppnå viral spridning. Utmärkande för marknadsföringsmetoden är att använda flera kanaler, däribland moderna medier för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp.

Några tips för att väcka uppmärksamhet är:

Skapa en konflikt
– Konflikter skapar intresse och är kärnan i en bra story som massmedia kan skriva om. Ditt lilla företag kanske slåss mot etablissemanget eller något multinationellt företag. Ju större och starkare din fiende är, desto mer sympati kan du få.

Kämpa för en god sak
– Vinn din målgrupps sympati genom att kämpa för en god sak.

Handling betyder mer än tusen ord
– Många företag skickar ut pressmeddelanden och skriver debatt-artiklar i mängder men lever sällan upp till sina ord. En handling som verkligen visar att du är den du säger betyder mer än tusen ord.

Våga sticka ut
Lyft fram de egenskaper hos dig som företagare som är intressanta.

All reklam är bra reklam
Får du inte uppmärksamhet på annat vis, ta rollen som ”bad boy”.  Man kommer att glömma det negativa snabbare än man glömmer företaget eller namnet.

Några praktiska tips:
Post it lappar.
Skriv din webbadress eller ditt budskap på en mängd post it lappar och sätt dessa överallt där du går fram under en dag. Sätt dock inte för många på samma ställe, till exempel alla brevlådor på samma gata, sätt istället på varannan då sticker det ut bättre. Risken är annars att de blir irriterande istället.

Giveaways
Dela ut t-shirts, plåster, reflexer, kondomer, våtservetter eller godis med ditt budskap, logotype eller din webbadress på. Se till att sakerna är användbara för målgruppen.

Digitala signaturer
Ha alltid din logotyp, budskap eller webbadress i din signatur när du skriver brev eller emails eller i sociala medier. Ha också pins eller tryck på dina kläder. Det ger uppmärksamhet och lockar lätt till samtal.

Banderoller
Sätt upp skyltar eller banderoller.

Tävlingar
Anordna en tävling. Tävlingar lockar alltid folk.

Expertroll
Hitta en nisch där du kan bli expert. Se till att massmedia vet att du är en av de bästa inom ditt område och kan kontakta dig när de skriver om det ämnet.

Haka på nyheter
Haka på diskussioner eller nyheter. Om någon skriver om ett ämne som berör ditt företag. Kommentera nyheten och se till att ditt företag syns, eller försök massmedia göra en uppföljande artikel med dina vinklingar på diskussionen.

Några exempel på lyckade gerillamarknadsföringskupper:

Tawsik Mathlouthi skapade Mecca Cola. Han surfar på konflikten mellan superstora Coca-Cola och hans lilla uppstickare, samtidigt som han utmanar hela konflikten mellan USA och den islamiska världen.

Ernesto Guerra som oförtröttligt klistrat upp tusentals lappar med sitt namn överallt i Stockholm.

GD Star Rating
loading...

I september 2010lanserades en ny version av  svensk patentdatabas där man kan söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.

Sedan tidigare  finns även publicus, en databas över samtliga nordiska patent fullt sökbar över internet.

Bakgrunden till publicus är att Linus Wretblad tillsammans med kollegerna Joni Sayeler och Nikolaj Hautaviitaman  vid uppdragshuset i Stockholm 2002 började att digitalisera en databas över samtliga svenska patent och arbetet blev färdigt 2006.
Digitaliseringen av över 425 000 svenska patent, totalt 550 000 nordiska patent gjordes med hjälp av programvara för textigenkänning och de inskannade dokumenten gjorts sökbara i fulltext.

En finess är att det i publicus förutom sökning på uppfinnare, sammandrag och  patentkrav går att göra sökningar med meningar, koncept eller uttryck som förklarar patentet.

GD Star Rating
loading...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...