Det har blivit lättare att investera i startups och företag i ett tidigt utvecklingsskede. Potentialen om man hittar rätt bolag kan vara enorm, men samtidigt är risken stor eftersom majoriteten av startupsen faktiskt inte slår igenom på bred front.

För att lyckas måste företaget ta sig förbi alla inledande svårigheter. Om det ska bli ett framgångsrikt globalt företag bör också vara en produkt med möjlighet att erövra världen.

 

Man kan skilja på tre nivåer av affärsideer.

Den första kan vara den lokala hantverkaren eller handlaren. Man har en solid affärside, och grundaren är skicklig på sin kärnverksamhet och verksamheten kan leverera ett långsiktigt överskott. Men själva verksamheten är i grunden lätt att kopiera och all expansion utanför grundarens huvudområde måste ske tillsamans med lokala partners.

Den andra nivån på affärsideér är storföretaget. Man har en stor marknad och en stark ledning och man tjänar bra med pengar. Men verksamheten saknar möjlighet till snabb utbyggnad över världen.  Kanske fungerar idén bäst på sin hemmamarknad därför att affärsidén grundar sig i något specifikt i sin region. Eller så kräver expansion så mycket kapital eller tid att lokala aktörer kommer ha bättre förutsättningar på andra marknader.

Den tredje nivån är en ny produkt som är omdefinierande eller disruptiv, i huvudsak digital och där de legala hindren är överkomliga. Vidare bör efterfrågan vara självgenererande och gärna en produkt eller grundare som har nyhetsvärde så att man kan nå ut genom pressen.

 

Exempel på de tre olika nivåerna skulle kunna vara det lokala taxibolaget på landsbygden. Orten är tillräckligt liten för att stora nationella kedjor inte vill etablera sig, men taxichauffören kan försörja sig och sina anställda.

Den andra nivån skulle kunna vara en taxikedja i någon storstad, t.ex. taxi stockholm som grundades 1929. Storleken gör det möjligt att hålla växel, datasystem, utveckling av appar etc uppdaterad så att man kan behålla dominansen även om mindre konkurrenter dyker upp hela tiden.

Det globala företaget med en disruptiv ide skulle här kunna vara Uber med en helt digitaliserad affärside och med goda möjligheter till marknadsföring i press och sociala medier.

Man kan också tänka på att de bästa företagen ofta söker mer än bara pengar, så för att nå fram till rätt företag i ett tidigt skede kan också handla om att man har något att erbjuda som företaget har behov av.

Det finns också företag som investerar i spännande företagsidéer och erbjuder placerare att delta i dessa investeringar. Exempel på detta är Arantus och Innovestor.  Det finns också noterade bolag som själva har en startup-portfölj t.ex. Vostok New Ventures.

Crowdfunding plattformer t.ex. fundedbyme och pepins är en annan möjlighet.

 

GD Star Rating
loading...

Många vill tidigt söka startkapital från externa investerare för sin ide eller startup. Här är några punkter att tänka igenom för att avgöra om din ide är investeringsbar, eller saker att tänka på för dig som ska investera i någon annans ide.

1. Transparens
Investeringar bygger på relationer så var öppen med er bakgrund och allt runtomkring.

2. Skydd
Bolag som saknar skydd mot konkurrenter riskerar att kopieras och springas om.

3. Tillgängliga marknadsföringskanaler
Bolag som inte har identifierat kostnadseffektiva skalbara marknadsföringskanaler har svårt att nå ut med sin produkt. Börja med mätbara tester för att se var marknadsföringen får störst effekt.

4. Koll på nyckeltalen
Det finns en direktkorrelation mellan grundarens kunskap om bolagets nyckeltal och framgångar. Den som känner till nyckeltalen har lättare att hålla koll på utvecklingen och gasa eller bromsa om det behövs.

5. Koll på burn-rate
Håll koll på hur länge investeringen kommer att räcka. Ggrundarna ska inte behöver lägga tid på att få in ytterligare kapital under den närmaste tolvmånadersperioden. Det kräver mycket energi och gör att man lätt tappar fokus från businessen.

6. Tillräckligt stor marknad
En ide kan vara  innovativa och genialisk lösningar, men om den har en för smal målgrupp riskerar den ändå inte att lyfta eller bli lönsam. Fundera över hur stor marknaden är, dels avseende målgrupp men även geografisk marknad.

7. Intäkter
Att investera i något som redan har intäkter är alltid tryggare än att investera i förhoppningar. Investeringsrisken minskar mer än värderingen så fort bolaget börjat få in intäkter.

8. Vision
Grundarna måste ha en klar vision om hur bolaget ska nå uppsatta mål.  För att lyckas måste man också vara beredd att avvika från den ursprungliga visionen.

9. Förstå konkurrensen
Startup-bolag säger ofta att man inte har några konkurrenter, men det går hitta konkurrensen genom att fråga sig hur målgruppen hanterar de problem man löser. Grundare måste förstå vilka lösningar konkurrenter erbjuder och vilka marknadssegment konkurrenterna riktar sig till.

10. Mångsidigt team
Produkter ska skapas och säljas och uppgiften kräver många förmågor. Något som sällan innehas av enda person. Här bör teamet ha erfarenhet inom  alltifrån teknik och utveckling till försäljning och marknadsföring. Det går att komplettera brister genom rekryteringar men att ha kompetensen bland ägarna är en fördel.

11. Våga
För att lyckas krävs även mod, tålamod hårt arbete och 100-procentigt dedikerade grundare.

GD Star Rating
loading...

Att träffas virtuellt blir lättare och lättare. Verktygen google hangouts och skype har länge funnits.

En annan bra tjänst för videomöten med upp till 8 personer är appear.in

där man enkelt skapar ett virtuellt rum och bjuder in deltagarna med en länk och sedan är det bara att sätta igång mötet.

GD Star Rating
loading...

Som företagare är det ofta svårt att hinna med allt som ska göras. Allt ifrån att förhandla om avtal till att göra inköp av förbrukningsvaror. Med lessmore kan man enkelt bli medlem kostnadsfritt och ta del av färdigförhandlade storköpsavtal på frakt, inköp och mycket mera. Man kan också göra billiga kreditupplysningar på kunder och mycket mer.  Genom att lessmore har en mängd små och medelstora företagare anslutna har man förhandlat fram avtal som är minst lika fördelaktiga som de storföretagen får och dessutom sparar det en massa tid då allt redan är klart att använda eller ta del av. Om man använder tjänsterna mycket kan man bli betalande kund och få ännu större rabatter på t.ex. frakter.

Andra fördelar är att du får en samlingsfaktura i efterahand som samlar ihop alla dina inköp och beställningar via lessmore även om det är från olika leverantörer. Med orderhistoriken online har du också full koll på dina tidigare beställningar ordrar och fakturor.

Bli medlem på lessmore nu du också.

GD Star Rating
loading...

Som webbutvecklare i Göteborg är den spontana tanke självklart att man skall söka sina uppdrag bland företag i

närområdet. Men vi lever i en värld som krympt i distans där teknologin gjort det möjligt att näst intill lika lätt utföra

något IT-relaterat för en kund man traskar till två gator ner, som att få det gjort för någon som sitter på en annan

kontinent. Om det till och med finns bagare som bara tar emot beställningar på nätet för leverans hem (vem hade

trott det för hundra år sedan?) då är hela IT-branschen som gjord för arbete på distans.

 

Har man som frilansande webbutvecklare i Göteborg en del stadiga uppdrag men känner att dessa inte riktigt

räcker till, att man behöver fler, då finns ett antal sidor där man kan söka uppdrag utanför staden, till och med

landet. Vi skall inte gå in på alla här men skall nämna ett par för att beskriva konceptet.

 

Runt om i världen sitter miljontals kreativa, kunniga människor. Personer duktiga inom olika områden. Blocket har

blivit en institution. Det kan man säga eftersom även de utan regelbundet datoranvändande mycket väl känner till

den. Och även om man kan använda sig av Blocket för att annonsera tjänster såväl som varor så var det just för

varor det först startade. Men det dröjde naturligtvis inte länge innan någon kom på den smarta idén att en portal

där människor kunde lägga upp önskemål om tjänster de sökte köpa, att en sådan skulle givetvis fungera lika bra.

 

Freelancer och Upwork är exempel på sådana sidor. Där kan man som webbutvecklare i Göteborg få sålt sin

kunskap till någon i Holland, USA, Fiji eller bara nästgårds i Danmark. Personer som behöver få en webbsida

gjord men inte har kunskapen lägger upp en kort beskrivning angående vad de är ute efter. De sätter en budget

och därefter sker en dold budgivning från de frilansare som vill ta på sig jobbet. Uppdragsgivaren väger pris i

kombination med kompetens, tidigare uppdrag man gjort på sidan och vilka omdömen man fick för de, och

antagligen önskar beställaren se konkreta exempel på tidigare webbdesign man gjort. Har man då dessutom bra

referenser vilka man kan länka till för uppdragsgivaren att titta på när hon eller han tar ställning, då är chansen

god att man får en beställning. Lyckas man bara komma igång och gör ett väl utfört arbete finns goda möjligheter

att det börjar rulla på ordentligt med frilansuppdragen.

GD Star Rating
loading...

Kreativitet kan definieras som inställningen och vanan att göra saker på nya sätt för att göra en postiv skillnad.

Kreativitet är inget som kommer av sig själv utan det första man bör fråga sig är var och när man känner sig kreativ.  Det kan t.ex. vara i joggingspåret tidigt på morgonen, i en skön fåtölj sent på natten, eller i en liten båt på sjön.

Det är också viktigt att ta sig tid och energi att tänka stort och kreativt för att fundera ut något större och annorlunda. Avsätt tid i kalendern till att komma med nya ideer och se över utvecklingen i stort.

Verktyg för kreativitet

 1. Attityd
  Positiv. Ha en postitiv attityd
  Obekvämt exalterad. Utmana sig själv lite mer än vad som känns bekvämt.
  Avslappnad. Vad är det värsta som kan hända? Fungerar inte plan A finns det 24 bokstäver till i alfabetet.
  Ha kul.
 2. Inspiration
  Varifrån får du inspiration?
  En mentor, virtuellt team, kurser online, inspirationsföreläsningar, anmäl dig som lärare eller volontärarbetare inom något helt nytt område, månadslunch med någon intressant person, dela med dig av vad du gör, sammanfatta din verksamhet på en sida, planera en tänkt överlämning av verksamheten etc etc.
 3. Process
  Utmaning
  – Definiera utmaningen. Gör den 10 x större och 10 x snabbare (för man lyckas ju inte med allt) Sikta mot stjärnorna så kommer man iaf. till trädtopparna
  Lösning
  – Vad är lösningen på utmaningen. Tänk dig att du har alla tänkbara resurser tillgängliga för att lösa problemet, rådfråga en superhälte, gud eller en expert. Vad skulle de svara?
  Support
  – Vad krävs? Digital teknik, pengar, personer, myndigheter, kommun, företag
  Story
  – Beskriv utmaningen och lösningen i en fängslande story. Stora ideer är lättare att genomföra än små och mediokra ideer.
  Gör saker.
GD Star Rating
loading...

De senaste åren har priserna på solceller sjunkit avsevärt, vilket betyder att det kan löna sig att montera solceller och bli mikroproducent av el.

Men fortfarande är det en del krångel, och i dagsläget är det mest förmånligt och enklast för den som har en fastighet som ägs av sitt företag eller enskilda firma.

Dels är solcellsbidraget som man kan söka hos länsstyrelsen 30 procent av kostnaden för företag, och 20 procent av kostnaden för privatpersoner. Visserligen är det lång väntetid på bidraget och man kan inte vara helt säker på att få det, men i  december 2015 beslutade riksdagen om att avsätta 225 miljoner för stödet under 2016 och 390 miljoner per år för åren 017-2019.

 

Fram till 1 januari 2017 behövde man vara momsregistrerad och betala moms för den ersättning man får från sin elhandlare för överskottselen som man säljer. Mer om detta hos skatteverket.  Men 2017 infördes en omsättningsgräns för mervärdesskatt. Syftet var att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning, som t.ex. mikroproducenter av förnybar el. Omsättningsgränsen kan tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt under innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två föregående åren har haft högre omsättning. Den
som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt. Den som är skattebefriad saknar då också avdragsrätt för ingående skatt.

Mikroproduktion innebär att elkunder producerar egen elmed hjälp av små anläggningar, men fortfarande mindre än man förbrukar under kalenderåret.   Vidare får anläggningen högst ha en effekt på 43,5 kilowatt (kW) som inmatningseffekt och din huvudsäkring får högst vara 63 Ampere (A).


Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.
Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.
Underlaget för skattereduktionen är antalet kilowattimmar du matat in i anslutningspunkten under ett kalenderår (d.v.s. den totala överskottsel du producerat), dock högst så många kilowattimmar som du tagit ut (d.v.s. totala antalet kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget) i anslutningspunkten under samma kalenderår. Underlaget kan högst uppgå till 30 000 kilowattimmar vilket innebär att  den högsta skattereduktion en person kan få 18 000 kronor per år.
När din mikroproduktionsanläggning är installerad skall den behöriga elinstallatören skicka in en Färdiganmälan till elnätsägaren.
Därefter kommer din elmätare att bytas till en modell som klarar av att mäta både uttag av el och inmatning till elnätet. Som elkund har du redan ett uttagsabonnemang och som elproducent kommer du utöver det att få ett inmatningsabonnemang.

För att sälja ditt eventuella överskott måste du också teckna ett avtal med din elhandlare. Elbolagen är skyldiga att ta emot mikroproducenters överskottsel, men det är inte reglerat vilken ersättningsnivå som ska ges, så det kan löna sig att jämföra vad olika elbolag betalar för överskottselen.


GD Star Rating
loading...

Många börjar med att driva ett företag i liten skala vid sidan av anna sysselsättning. Det finns många fördelar med det t.ex. att man inte blir beroende av att företaget ska ge ett visst överskott varje månad och att man i långsam takt kan sätta sig in i bokföring, lagar och regler. Men rätt vad det är kanske omsättningen skjuter i höjden och det lilla företaget omsätter stora summor pengar. Då gäller det att hålla koll på så att man gör allt rätt t.ex. kan man behöva ändra momsredovisningsperiod eller bokföringsmetod när det lilla företaget växer och blir stort.

Momsredovisningsperiod

Så länge företaget omsätter maximalt en miljon kronor per år kanske man väljer att redovisa momsen en gång per år.

Företag som haft EU-handel under inkomståret ska redovisa den årsvisa momsen i slutet av februari månad året efter inkomståret. I annt fall får man vänta med att redovisa och betala in momsen till ungefär samma tidpunkt som då bolagets inkomstdeklaration senast ska lämnas.

Det är också mindre administration med årsvis moms, eftersom man bara behöver lämna in en enda momsredovisning per år. Med kvartalsmoms eller månadsvis moms blir det fyra respektive tolv gånger per år.

Om omsätter mer än 1 miljon kronor per år kan man dock inte längre redovisa momsen årsvis.

När företaget omsätter över 1 miljon och använder kontantmetoden i sin bokföring ger kvartalsmoms i normala fall de största fördelarna vad det gäller momsen. Med kontantmetoden sker den formella bokföringen av en utfärdad faktura först då kunden gjort sin betalning. Och det är först då som företaget behöver ta med försäljningen i sin momsdeklaration. Detta innebär att företag med kvartalsmoms under löpande år aldrig riskerar att behöva betala in moms till staten innan företaget fått denna momsbetalning från kunden.

Den 12 maj är första gången under inkomståret som företaget behöver lämna en momsdeklaration och betala moms om kvartalsmoms har valts. 12 maj betalar företaget då in momsen för fakturor som företaget utfärdat och fått betalt för under januari-mars. Kombinationen kvartalsmoms och kontantmetod ger alltså en kredittid på upp till ca 130 dagar.

Vid momsredovisningen av årets sista kvartal föreskriver reglerna att även momsen på kundfordringar som finns obetalda vid årsskiftet ska tas med i årets sista momsdeklaration för moms. Detta är det enda tillfället under året för företag med kvartalsmoms som risken finns att man tvingas betala momspengar till staten, som företaget ännu inte fått från kunden.

Om företaget har en nettoomsättning på över 40 miljoner måste man redovisa och betala moms månadsvis. Månadsmoms är enbart fördelaktig för företag som vill få tillbaka momspengar tidigare från staten än vad kvartalsmoms eller årsmoms ger. Det kan t ex gälla ett nystartat bolag med stora investeringar i början av verksamheten eller företag som under många av årets månader har momspengar att fordra hos staten, exempelvis när all försäljning sker till 6 % i moms samtidigt som 25 % i moms betalas på alla inköp eller om man säljer mycket på export.

Bokföringsmetod
När man börjar att bokföra kanske man använder kontantmetoden, d.v.s.  att man bokför både kund och leverantörsfakturor när man får betalt respektive betalar fakturorna. I årsbokslutet behöver du dock ta hänsyn till fakturorna, precis som i faktureringsmetoden, för att få intäkter och kostnader bokförda under rätt år. Men om nettoomsättningen överstiger 3 miljoner per år måste man använda sig av fakturametoden vid bokföring.

Fakturametoden innebär att man bokför varje kund och leverantörsfaktura två gånger. Första gången när man får fakturan, som en skuld eller fodran och den bokförs då på fakturadatumet. Sedan när fakturan blir betald bokför man den igen som en transaktion på ett tillgångskonto. I denna metod använder man sig vanligtvis av reskontror som är en sidordnad bokföring där man håller koll på sina kunder och leverantörsfakturor. Tänk på att du inte kan byta tillbaka till kontantmetoden om du en gång valt faktureringsmetoden. Fördelen med fakturametoden är att man får bättre koll på företagets ekonomiska ställning och man kan använda fakturaskanning för snabbare hantering.

Krav på revisor

De flesta nybildade, privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor.
Ett befintligt aktiebolag kan välja bort revisorn om det inte når upp till minst två av fölande värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än  3 anställda (i medeltal)
 • mer än  1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än  3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Det är om samma uppnås mer än två år i rad som revisorskravet träder i kraft. Kravet på revisor på grund av aktiebolagets storlek gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret.

Men det finns aktiebolag som alltid måste ha revisor, t.ex. publika aktiebolag, aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor, exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansverksamhet och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

GD Star Rating
loading...

Samhället vill att asylsökande i första hand ska försörja sig själva. Men det är inte så lätt att som företagare anställa en asylsökande. Det är krångligt att få de tillstånd som krävs för att kunna anställa en asylsökande, vilket innebär att endast en av sex asylsökande har det intyg som krävs för att kunna jobba idag.

För det första krävs ett bevis från migrationsverket om att personen är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, det s.k. AT-UND beviset.  För att få det aktuella beviset måste man lämna in godtagbara identitetshandlingar. Den asylsökande måste också ansöka om preliminär A-skatt via skatteverket som i sin tur begär ett samordningsnummer från skattekontoret för personen. För att få ett samordningsnummer mpste asylsökande lämna in en kopia på sitt LMA-kort som är ett bevis på att man är asylsökande och får vistas i Sverige. Man ska även lämna in kopia på sitt pass eller id-kort samt undertecknat anställningsavtal. Men vanligtvis har den asylsökande inte tillgång till dessa dokument eftersom den asylsökande lämnar in pass och id-handlingar till migrationsverket när de söker asyl.

Vidare är det så att företag som vill anställa en asylsökande kräver i regel ett samordningsnummer för att kunna upprätta ett anställningsavtal somtidigt som skatteverket kräver ett anställningsavtal för att kunna ge ett samordningsnummer.

 

 

GD Star Rating
loading...

Att bli intervjuvad i tidningar, radio eller tv kan verkligen ge en boost för det personliga varumärket och sprida ditt budskap.

För att synas i media behöver reportrarna naturligtvis veta att du finns till och har något att säga.
Det är inte fel att själv tipsa om ett evenemang eller skicka ut pressmeddelanden om din webbsida eller företag.
Men tänk på att reportrarna hela tiden letar efter intressanta infallsvinklar, som läsarna är intresserade av att läsa om.

Därför måste ditt budskap ha ett nyhetsvärde. Du kan t.ex. relatera till något aktuellt, t.ex. en temadag eller en händelse.

Och får du ingen respons på ett pressmeddelande, följ upp med ett telefonsamtal eller besök.

När du väl har fått till en intervju. Se till att ditt utseende överensstämmer med ditt budskap. Fundera över vilket budskapd du vill förmedla och
hur du vill uppfattas. Om du vill uppfattas som seriös och kunnig bör du se till att du är välklädd och proper,
men om du har ett upproriskt eller rebelliskt budskap, kan det återspeglas även i kläderna och frisyren.

Blå, grön och gult är färger som fungerar bra på TV.

 

GD Star Rating
loading...
            tjäna pengar online     |     inkomsttips     |     nyttigt     |     infart     |     vadslagning