Marlena Batist startade 31/3 2010 upp ett projekt tillsammans med  journalisten Carlos Rojas.

Att starta ett företag och tjäna 100 000kr inom 3 månader, med ett startkapital på 10000kr. Enbart genom att ägna företaget ett par timmar om dagen.
Helt utan en färdig affärside, så de första dagarna har ägnats åt att hitta en idé och registrera ett handelbolag.

Det verkar bli en  startsida  med måbra-tema ev. nishad mot anpassade startsidor för olika företag. Men allt kan ändras.

Intresserade kan på sidan 100 lax följa hur projektet fortlöper, och också bli delaktig och komma med ideer.

Projektet är medvetet satt med snäva kriterier, bland annat ska de endast arbeta 10 timmar i veckan var och de satsar bara 10 000 kronor i startkapital.

Då de har fått en hel del mediauppmärksamhet för projektet har de nått över en viktig tröskel för att kunna nå framgång på kort tid, då det underlättar för att kunna tjäna pengar, men också i all kontakt med potentiella kunder och samarbetspartners.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply