Att skriva en bok kan vara ett bra exempel på en passiv inkomstkälla i det avseendet att det kan ge inkomster lång tid efter att arbetet är avslutat. Dock krävs ju en ganska extraordinär obetald insats initialt om man inte redan är signad av ett förlag.

Men även om man inte har blivit antagen till ett förlag kan man ge ut sin egen bok och även få den såld i bokhandeln och av nätbokhandlare. Det man behöver göra är att skaffa ett ISBN nummer till sin bok samt registrera den hos bokinfo.

Ett ISBN är ett nummer som ger en bok dess identitet, likt våra personnummer. Numret är internationellt och används av distributörer, återförsäljare och bibliotek för att just kunna skilja böcker åt. Det står för International Standard Book Number och trots att numret är frivilligt kan det på vissa håll finnas krav på det.

ISBN skapades först i Storbritannien 1966 och antogs kring 1970-talet som internationell standard för tryckta medier. Idag används det standardiserade numret i över 160 länder.

Numren, som från början var tiosiffriga, ändrades 2007 eftersom man insåg att de skulle bli otillräckliga. En förändring gjordes till trettonsiffriga nummer och de blev även kompatibla med streckkodssystemet EAN. EAN-systemet används av handeln och det är streckkoden som ditt ISBN kombineras med.

Så här fungerar ett ISBN

Numret består av fem delar som alltid inleds med bokstäverna ”ISBN”:

  1. Prefix – alla ISBN inleds med prefixet 978.
  2. Områdesbeteckning – för nationellt, geografiskt eller språkligt bestämda områden (Sverige har till exempel 91).
  3. Förlagsbeteckning – vilket förlag boken ges ut genom. Publicerar du genom Type & Tell kan du välja i din profil vilket förlag du vill ska anges. Har du till exempel ett eget förlag kan du ange det. Skriver du inte något i din profil anges Type & Tell som utgivande förlag. Dock är det alltid du som är ansvarig utgivare för din bok, avsett om du publicerar med eller utan förlag.
  4. Titelbeteckning
  5. En kontrollsiffra

Du ansöker kostnadsfritt om ett ISBN hos https://isbn.kb.se/

Olika former av en publikation kräver separata ISBN. Det betyder att om du vill du ge ut boken som inbunden, pocket, ljudbok, e-bok och punktskrift behöver du fem separata nummer. Ger du ut boken på flera olika språk kräver de olika språken även olika ISBN.

Trycker du en ny upplaga av din bok utan ändringar krävs inget nytt ISBN. Men har du däremot gjort ändringar i boken (ny sättning, omarbetningar, nytt format och liknande) kan nytt nummer behövas. Ska du ge ut din självpublicerade bok hos ett förlag behöver den ett nytt ISBN, eftersom numret är en identifikation både för boken och för förlaget.
I första hand ska ISBN tryckas i bokens inlaga. Skapar du din bok med Type & Tells bokeditor trycks numret längst bak i bokens inlaga. Om du själv sätter din bok och utformar omslaget brukar ISBN även tryckas på titelbladets baksida och utvändigt ovanför EAN-koden. EAN-koden (streckkoden) kan tryckas utvändigt på baksidan, om du vill att din bok ska säljas.

Ansöker du själv om ISBN  och vill sälja din bok i t.ex. bokhandeln behöver du också omvandla ditt ISBN till en streckkod, (EAN), European Article Number. EAN är ett världsomspännande nummersystem för att märka varor. Många bokhandlare kräver att en bok har EAN-nummer för att sälja den.

För att omvandla ett ISBN  till ett GTIN 13-nummer tar man bort bindestrecken.

Det går även att söka på webben efter kostnadsfria streckkodstjänster med fraser såsom ”make isbn barcode” eller liknande.

Ett annat alternativ är att vända sig till företag som kan erbjuda denna tjänst mot betalning.

En lista över streckkodsleverantörer finns på GS1 Swedens webbplats.

För tidskrifter, musikaliska verk och webbpublikationer finns liknande system:

  • ISSN (International Standard Serial Number) tilldelas fortlöpande resurser såsom tidskrifter, tidningar och årsböcker.
  • ISMN (International Standard Music Number) identifierar musik.
  • URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliographic Number) är ett unikt och permanent nummer som identifierar elektroniska resurser på nätet, till exempel en html eller en pdf.

Registrera din bok hos bokinfo

För att nå ut med sin bok till bokhandlare och onlinebokhandlare behöver man registrera sin bok hos bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Du eller ditt företag ska stå som utgivare till boken.  Du behöver ha eget företag eller anlita en distributör, till exempel:

Planerar du att sälja till enstaka fysiska butiker och Bokus kan du distribuera på egen hand förutsatt att du har egen firma. Om du vill sälja din bok via Adlibris, akademibokhandeln eller ugglan är en distributör ett krav.

Kostnaden för att ansluta sig till bokinfo är

  • Uppläggningsavgift för att ansluta sig: 350 kronor exklusive moms.
  • Registreringsavgift per ISBN: 350 kronor exklusive moms.

Få in sin bok på biblioteken

För att få in din bok på biblioteken behöver du gå via bibliotekstjänst.
Bibliotekstjänst, BTJ, är den klassiska kanalen för att få in böcker på biblioteken i Sverige. BTJ recenserar många av de böcker som ges ut. Biblioteken beställer centralt från BTJ till sina bibliotek.

Bibliotekstjänst, BTJ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply