1. Håll diskussionen i enrum.

2. Uttryck din välvilliga inställnig och se på konflikten som ett gemensamt problem. Inte en kamp.

3. Meddela öppet i vanlig samtalston din uppfattning, dina frågor och känslor i förhållande till konflikten.

4. Avgränsa konflikten och gör den så liten och specifik som möjligt. Bättre att ta ett steg i taget än att ta alla konflikter på en gång.

5. Fokusera på ämnet och sakfrågan. Inte på den adres person.

6. Beskriv, men värdera inte de handlingar hos motparten som upplevs problematiska.

7. Tillskriv inte motparten några motiv.

8. Be den andre parten tala om sina intressen, uppfattningar och känslor i konflikten.

9. Är du mycket upprörd. Avvakta med diskussionen och ta den vid ett annat tillfälle.

10. Kontrollera och bekräfta att allt viktigt har sagts.

11. Samanfatta din bild av situationen. Uppfattningar, önskemål och känslor

12. Fatta ett beslut om hur ni ska gå vidare.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply