Äntligen ska förslaget om enklare bokföringsregler bli verklighet. På justitiedepartementet finslipar man nu på en förenklingsproposition. Propositionen väntas komma tidigt i vår och de nya reglerna kan komma den 1 juli 2010.

Sommaren 2009 kom en utredning som anpassade bokföringsbyråkratin i aktiebolag till EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär stora förenklingar.

Utredningen förelår dessa förändringar för alla företag med mindre än 83 miljoner i omsättning och mindre än 50 anställda:

  • De ska slippa att lämna uppgifter om antal anställda, personalkostnader, chefslöner, pensioner, avgångsvederlag och revisionskostnader.
  • Sådana företag ska bara behöva lämna in förenklat årsbokslut och förkortad balansräkning.
  • De ska slippa att bokför fakturorna både när de kommer in och när de betalas, eftersom kontantmetoden ska kunna användas.
  • De behöver inte upprätta förvaltningsberättelse.
  • Samtliga företag ska slippa uppgifter om könsfördelning, sjukfrånvaro, utlandsanställda och taxeringsvärden.

Tillväxtverket fick i uppgift av utredningens att räkna ut vad företagarna skulle spara in i eget arbete och i kostnader för revisorer och redovisningskonsulter. Det blev en noggrann uträkning som slutade på 478 miljoner.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply