Dom flesta har lärt sig att sätta upp mer eller mindre tydliga mål, s.k. goal setting. Men ändå  är det många som inte når målen. Steget från  ”goal setting” till ”goal getting” kommer aldrig. För att ta en ide från tanke till handling kan det behövas lite hjälp på vägen. Här är några tips på motivationshöjare.

 

Varför
Först och främst är det viktigast att veta varför du vill nå ditt mål. The big picture. Ditt driv, vad du vill uppnå. Vad som skulle få dig att kämpa för att uppnå målet oavsett vilka hinder som dyker upp längs vägen, vad det ger dig personligen.  Simon Sineks talar på TED om vikten av att hitta sitt varför.
Bryt ner dina mål
 Bryt ner dina mål till smarta mål.
Tre månader är ungefär den gräns för vad  vi kan ha realistisk överblick över. Se till att ha en tydlig bild var du ska ha nått om tre månader.
Var också beredd att ändra dina långsiktiga mål om omgivningsfaktorerna ändras.
Tänk att du misslyckas
Lek med tanken: ”Hur skulle jag  agera för att det här ska bli så misslyckat som möjligt?” Vänd sedan på  meningarna och se vad du bör göra för att lyckas.
Var beredd på motgångar
Det kommer ändå att hända saker som försvårar för dig eller gör att du tappar modet och lusten.  Det behöver inte betyda att du gjort något fel, eller att det är ett tecken på att du ska ge upp. Det betyder bara att det är jobbigt ett tag, för att du håller på med förändringar. Tänk på det och sök en ny väg för att ta dig vidare.
Be om stöd
Det är skillnad på att vara beroende av andra för att kunna ta steg mot sina mål nå sina mål (vilket helst bör undvikas) och på att behöva andra för att få kraft, stöd, inspiration, tröst och pepp från omgivningen. Välj ut några du har förtroende för som du kan ha som bollplank när det går bra, när du vill diskutera något eller när det blir uppförsbacke.
Lockande målbild 
Vad ska du göra när du når ditt mål? Fyll ditt mål med känsla, beskrivningar och firande.  Måla upp ett scenario du kan längta till.

 Fira
Fira när målet är nått! Att även fira små delmål längs vägen är ett bra sätt att hålla engagemanget uppe.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Comments

  1. Framgång utan att må bra är ett misslyckande | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Framgång utan att må bra är ett misslyckande var addthis_product = 'wpp-261'; var addthis_config = {"data_track_clickback":true};Att sätta upp tydliga mål är viktigt för att nå framgång och uppnå våra drömmar. […]

  2. jm says:

    Bra artikel. Det gäller att kämpa på 🙂

Leave a Reply