Glas är ett fascinerande ämne, kanske främst på dess genomskinlighet.
I det mesta vanliga glas är basen sand och det kallas då för silikatglas glas kan framställas av ett stort antal ämnen. Vissa grundämnen kan bilda glas själva men oftast är det en förening av minst två ämnen t.ex. sand, soda och kalk. Sodan och kalket tillsätter man för att få renare glas och för att sänka själva smälttemperaturen.
Själva blandningen kallas för mäng som kommer från tyskans gemenge som betyder just blandning.

Smältugnar för glas delas in i två huvudtyper: degelugnar och vannor. Ugnarna värms upp med olja, gas, eller elektricitet.

I en degel har man murat in ett stort kärl utav eldfast material. I det eldfasta kärlet lägger man då i mäng. Det betyder att det smälta glaset inte har kontakt med de yttre murade väggarna.

I en vanna har man murat ihop ett stort kar där man lägger i mäng. Det betyder att i stället för som i en degel, där ett stort kärl håller glaset på plats, så når det smälta glaset ända ut till de murade väggarna.

För att färga glas tillsätter man metalloxider. Beroende på vilket ämne man tillsätter får man olika färger.
fluor ger vit glas
silver ger rött glas
kobolt ger blått glas och
svavel ger gult glas.

Vid tillverkning av planglas som används i fönster kan man använda två olika metoder. Den ena kallas dragning och innebär att glas från smältan dras lodrätt upp genom ett valssystem. Därefter måste glaset slipas för att få en helt plan yta. Därför används ofta en annan metod som kallas för flytglasmetoden vid tillverkning av fönsterglas.

växthus

Växthus med härdat glas från glashusen.se

När man tänker på glas tänker man kanske också på dess bräcklighet. Men genom att behandla glas på olika sätt kan man framställa mycket hållbart glas. I växthus, busskurer och liknande använder man ofta härdat glas som ger en högre hållfasthet, och om det ändå går sönder smulas det sönder utan att bilda vassa glasskärvor.

Man kan också få fram skott och sprängningssäkert glas som ofta används i offentliga byggnader, smyckesbutiker eller banklokaler används pansarglas eller glas med sprängskydd eller skottskydd. Detta kan man få genom att laminera glas med olika material, t.ex. laminera med så kallad ionplast, som i säg är ett extremt hårt material.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply