Med 1,3 miljarder invånare, en yta större än Europa och ett land i kraftig tillväxt och utveckling skulle väl locka vilken affärsman som helst.  Men man måste också ta hänsyn till stora kulturella skillnader mellan nord och syd, en företagskultur som kan vara annorlunda och en byrokrati som vi kanske inte är vana vid.
Jämfört med andra länder kan det vara mer komplext och tidskrävande att göra affärer i Kina. Det är svårt att förstå lagstiftningen och det finns saker som måste göras på ett visst sätt utan att det tydligt anges.
Så frågan är om det är ett land fullt av framtid, späckat med möjligheter eller ett problemområde som man gör klokast i att hålla sig utanför.

Svaret beror naturligtvis på vad det är man har tänkt göra och vilka kunskaper och resurser man har till sitt förfogande.  Det bästa rådet är att ta hjälp av någon som kan och har gjort något liknande förut. Man kan även få hjälp av  Exportrådet.

Kina är i dag i princip i kapp Tyskland som världens tredje största ekonomi, efter USA och Japan. Dessutom är tillväxten i den kinesiska ekonomin betydligt högre än i dessa tre länder. Därför gör vissa prognoser gällande att Kina kommer att ha världens största ekonomi inom ungefär 50 år. Det är framför allt utvecklingen i kustområdena runt Shanghai i öst, runt Guangzhou och Hongkong i syd, samt runt Beijing i norr som står för tillväxten.

Potential för tillväxt

– Det som Kina står inför nu är att sprida det relativa välstånd som uppstått i kustområdena till inlandsregionerna. Totalt sett är BNP per capita cirka 1 700 US-dollar. Om man jämför det med till exempel Sverige på cirka 30 000 US-dollar per capita kan man se att det finns en stor potential för framtida tillväxt. Detta, i kombination med WTO-medlemskapet som underlättar för utländska företag att verka i Kina, gör landet till en mycket intressant marknad för utländska företag.

Men allt är inte guld och gröna skogar i Kina. Det är otroligt mycket byråkrati och man måste tänka igenom konsekvenserna innan man kastar sig in i affärslivet i Kina i dag. En fråga som många kanske ställer sig är om man verkligen bör göra affärer med ett land som inte respekterar de mänskliga rättigheterna.

Snabba fakta

Antal invånare: Cirka 1,3 miljarder.
Huvudstad: Peking.
Statsskick: Republik.
Religion: Ingen officiell religion, men stor andel av befolkningen utövar taoism och buddhism.
Affärsklimat: Mycket intressant för svenska företag, speciellt inom miljöteknik, fordonsindustrin och tjänstesektorn.
Affärsspråk: Kinesiska/mandarin och engelska. Viktigaste exportprodukterna: Kläder, skor, IT-utrustning, hemelektronik och elektriska produkter.

Oskrivna regler i affärslivet
  • Jobba alltid med öppna frågor i Kina. Vid direkta frågor säger din motpart så gott som alltid ”ja”. Undvik därför att ställa ja- och nej-frågor.
  • Fråga i stället om hur de skulle göra något och ställ följdfrågor för att se att de verkligen har förstått vad du menar.
  • Var noga med att ingen förlorar ansiktet, det innebär skandal i den kinesiska kulturen.

Det bästa man kan göra är att lära sig mer om kina, och sedan utvärdera om det är värt ett försök.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply