Vi skrev tidigare om hur ett ogenomtänkt varumärke kan medföra negativa asssociationer på andra marknader.

Men att ha en alternativ tolkning av sitt varumärke kan också göra att det lättare uppmärksammas och koms ihåg.

Vilken engelsktalande person blir t.ex. inte nyfiken på var en leverans med godstransportföretaget Gods Transport Service slutar..?

Gods Transport Service

Och det att man tänker till lite över varumärket gör att man lättare kommer ihåg det.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply