Många som är anställda säger att det de skulle sakna,  om de slutade att jobba eller startade eget, skulle vara arbetskamraterna. Och visst är samanhållningen god på de flesta arbetsplatser. Man strävar mot ett gemensamt mål, och har ofta också mycket annat gemensamt.  Men faktum är att dessa relationer också i viss mån är destruktiva. Man kan ofta inte vara helt öppen mot sina kollegor och det finns en press att prestera bra och ställa upp för företaget. Ofta tappar man kontakten med arbetskamraterna när man slutar på jobbet, då det gemensamma målet inte längre finns. 

Många som har börjat arbeta ensamma som företagare säger också att det blir just ensamt. Om man lyckas starta med en partner blir det naturligtvis annorlunda. Ofta är det då något annat än arbetet som förenar dessa partners, vilket gör att man antagligen har utbyte av vänskapen även om man avslutar företaget. Risken finns naturligtvis att man blir oense om något och blir ovänner istället, vilket nog många kan vittna om, men om man lyckas undvika det kan man ha utbyte av varandra både affärsmässigt och privat.

Som egen företagare har man också ofta fler kontakter med externa samarbetspartners, än man har som anställd, eftersom det är flera olika delar av verksamheten man ska hantera, och man kan även i större grad välja vilka man ska umgås och arbeta med.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply