I ett företag med flera anställda är det viktigt med ett smidigt, lättöverskådligt och fungerande tidrapporteringssystem.
Dels för att den anställde och arbetsgivaren ska ha koll på hur mycket tid som har lagts på olika kunder och hur mycket
den anställde har arbetat med olika projekt. Naturligtvis är det också bra att kunna ge en tydlig bild till kunden vad tiden har lagts på.

Men även egenföretagaren kan ha nytta av ett tidrapporteringssystem. När man ansvarar för de flesta sysslor i ett företag blir det lätt så att olika arbetsuppgifter glider in i varandra och man hoppar mellan olika arbetsuppgifter.
Då kan ett tidrapporteringssystem hjälpa till att strukturera upp och ge en överblick över vad det är man lägger tiden på.

Ett smidigt tidsrapporteringssystem är Doxus som ger möjligheter att rapportera in nedlagd tid för respektive uppgift på valfri plattform, t.ex. dator eller mobil.
Timrapporterna finns sedan tillgängliga både för den som rapporterat och för den som är redovisningsansvarig. Även kunden kan ges tillgång till systemet för att se vilka timmar som lagts ned på jobbet.

Det finns även möjlighet att hantera reseräkningar och reserapporter i systemet och reserapporterna kan lämnas i anslutning till timmrapporteringen.
Programmet kan köpas som licensierad programvara med obegränsade möjligheter till anpassning och integration eller dels så som abonemangstjänst.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. personalschema says:

    personalschema

    Även egenföretagaren har nytta av tidrapportering | bissniss.se Svensk internet business

Leave a Reply