Kanske är det det faktum att så oändligt många svenskar är anställda av stat och kommun som har gjort att en arbetsgivare har ett enormt ansvar för en individs totala livssituation.  Om en individ är anställd av staten eller kommunen kan ju lika gärna denne arbetsgivare ta ansvaret för individens privata problem som t..ex alkoholism eller andra sjukdomar, oavsett om de orsakats av arbetssituationen eller något annat. Men som företagare där man måste få verksamheten att gå runt ställer det till mycket problem. Man har inte bara lagen om anställningsskydd att rätta sig efter, d.v.s. att den som jobbat längst, i första hand ska få behålla jobbet om man måste dra ner personalstyrkan. Istället för att låta den som är bäst på jobbet behålla jobbet.  Man har också ett ansvar för individens hälsa, oavsett orsak till att individen blivit sjuk och inte kan arbeta.

I förlängningen medför detta att den anställda har en större trygghet än företagsägaren, om det är ett litet företag. Vidare gör det att färre vågar anställa, speciellt personer i vissa utsatta grupper.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply