Eftersom en aktiebolagsägare själv kan styra hur vinsten ska fördelas finns det bättre alternativ att trygga ålderdomen än en pensionsförsäkring.

Rent skattemässigt är det bäst att ta ut en lön precis under gränsen för statlig skatt (380 200kr för inkomståret 2009) och betala 26,3% i bolagsskatt på övriga vinsten.

Det beskattade kapitalet som ej förbrukas kan då ses som ett pensionskapital med stor valfrihet hur pengarna ska användas.

En utdelning på minst 120 000kr kan varje år tas ut med 20 procent i skatt (totalskatt på ca 41% när bolagsskatten räknas in).

Året efter det att man fyllt 65 år går det att ta ut ca 100 000 kr om året i lön som på grund av det ökade jobbavdraget för pensionärer bara beskattas med 10-15 procent. Enda sociala avgiften är en pensionsavgift på 10,21 procent som senare delvis betalas tillbaka i form av höjd pension.

Bolaget kan behållas så länge bolagsägaren lever och fungera som en lågbeskattad pensionskassa där lön och utdelning tas ut varje år.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply