En positiv förändring handlar om att komma därifrån vi är till dit vi vill komma

Om du vill göra en förändring, men inte gör det är det något behov som ligger emellan. Det kan vara vårt behov av trygghet, njutning eller något mer basalt behov. Om vi har försökt genomföra en förändring men inte lyckats kan vi analysera vilket av våra grundläggande behov som hindrar oss att genomföra förändringen fullt ut.

Behov:

Vila – Se till att återhämta dig. Vid en undersökning gjord vid Harvard 2007 såg man att arbetares prestation sjönk ner mot 60% mot slutet av dagen. Med en powernap kunde man bibehålla prestationsnivån över 90% under hela dagen.

Aktivitet – Aktivera hjärnan och kroppen.

Säkerhet – Trygghet visshet. Ta bort onödiga säkerhetsmoment. Om du visste att taket kunde rasa in när som helst skulle du inte kunna koncentrera dig på förelösningen.
Vi kan skapa tillstånd av säkerhet med vår kropp, tanke attityd och styrka.
Tänk på något du ska klara av och säg. Jag ska klara det här. Säg nu istället Jag hoppas jag ska klara av det här. Känner du någon skillnad.

Osäkerhet – Variation

Betydelsefullhet – Två sätt att få högsta skyskrapan i stan. Antingen att bygga den högsta, eller att riva alla andras.

Kärlek, kontakt.

Undvika smärta

Uppnå njutning

Växa och lära

Bidra osjälviskt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply