Bissniss och inte business

Traditionellt har man även i Sverige använt den amerikanska stavningen business istället för det försvenskade bissniss, men på senare år har man börjat använda den korrekta svenska termen bissniss för att beskriva företagande eller verksamhet, på samma sätt som man har gått över till att skriva jos istället för juice etc.

När vi i svenskan tar in låneord från andra språk, t.ex. det engelska ordet business, överför man ofta ordet och dess stavning rakt av, men allteftersom ordet blir vanligare och används allt oftare så går man också över till den svenska stavningen, en försvenskning av ordets utal.

Så svaret på frågan business eller bissniss är att det stavas bissniss om det är svenska och business om det är en engelsk text.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply