Alla sätter mål. Små eller stora. En så enkel sak som att bjuda in grannen på fika kräver en rad delmål. Som att handla fikabröd, bjuda in grannen och koka kaffet t.ex.

Det som skiljer människor åt är hur pass medvetna vi är om de mål vi sätter upp. Blir du medveten om ditt mål är inte bara chansen att du ska uppnå det större, utan du kan också lättare känna stolthet över resultatet. En annan fördel är du kan lättare följa bort de saker som tar tid från de mål som är viktiga för dig och det du vill göra.

Den som inte har koll på sina egna önskningar och mål riskerar att gå genom livet och uppfylla andras önskningar. Man söker en utbildning för att ens föräldrar önskar det eller man jobbar med ett jobb som bidrar till att uppfylla ens arbetsgivares mål. När man sedan på sin ålderdom tittar tillbaka på sitt liv kanske svaret på frågan ”Var det det här jag ville?” är Nej.

Men även en arbetsgivare behöver ha medarbetare vars arbetsuppgifter som en röd tråd och med en logisk fortsättning leder till de drömbilder de har för idag, om ett, tre, fem och tio år. Annars kan de aldrig brinna och ge 100% i det de gör.

För att drömmar och mål ska uppnås krävs engagemang och entusiasm. På så sätt kan man även klara av jobbiga eller enformiga uppgifter eftersom man vet att det är en del av vägen som tar dig fram emot det mål du tycker är viktigt.

Att ha ett tydligt mål är också viktigt för att undvika beslutsfällor. T.ex. gillar inte hjärnan tänkbara förluster. Omedveten riskbedömning styr lätt våra beslut mot riskminimering snarare än potentiell värdemaximering. För ursprungsmänniskan var detta en överlevnadsfaktor. Idag leder det ofta till irrationella beslut. Genom att vara medveten om detta och utmana den riskrädda hjärnan kan man fatta besluten som kan leda till en förverlkligad dröm.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply