Enligt BAS-kontoplanen bokförs det egna kapitalet i kontoklass 2 (Skulder och eget kapital) och kontogrupp 20 (Eget kapital).

Konto 2010-2059 rör enskild näringsverksamhet.
Konto 2060-2079 rör ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.
Konto 2080-2099 rör aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Eget kapital i aktiebolag
I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet kapital är den del av det egna kapitalet som inte får användas för vinstutdelning. Till bundet kapital räknas t.ex. aktiekapital och reservfond.
Saker som påverkar det egna kapitalet i ett Aktiebolag:

årets vinst höjer företagets egna kapital om ägarna låter vinstmedlen finnas kvar i företaget
årets förlust minskar företagets egna kapital
tillskott från ägarna höjer företagets egna kapital
utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital.

Eget kapital i enskild firma
I en enskild firma påverkas det egna kapitalet av eget kapital vid årets början, årets vinst eller förlust samt egna insättningar och uttag. En egen insättning ökar det egna kapitalet och ett uttag minskar det.

Användbara konton för enskild firma:
2010 Eget kapital (ackumelerat)
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter
2013 Övriga egna uttag
2018 Egna insättningar
2019 Årets resultat

Bokföring av insättning i verksamheten

Egna insättningar bokförs som en ökning av det egna kapitalet. Samma sak gäller om en näringsidkare betalar företagets utgifter med privata pengar.

Konto debet kredit
1930 (bank) 25 000
2018 (egna insättningar) 25 000

I det här exemplet har du satt in 25 000 kronor av dina privata pengar (2018) på företagets konto (1930).

Uttag
När du gör uttag ur ditt företag ska det bokföras som en minskning av kapitalet. Eftersom den enskilda näringsidkaren inte är anställd i företaget är inte uttagen någon lönekostnad, utan ska redovisas som egna uttag ur verksamheten. Du beskattas inte för dina uttag utan för företagets resultat.

Till de privata utgifterna räknas även pensionsförsäkring (även avdragsgill sådan) och dina skatter och avgifter (inkomstskatt, särskild löneskatt och egenavgifter).

Exempel på uttag ur din verksamhet
Konto Debet Kredit
2013 (egna uttag) 25 000
1930 (bank) 25 000
Du tar ut 25 000 kronor företagets bankkonto (1930). På kreditsidan redovisar du uttaget som ett eget uttag ur verksamheten (2013).

I samband med bokslutet bokförs årets resultat i eget kapital och om resultatet är positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt så minskar värdet på eget kapital.
I praktien tömmer man samtliga övriga underkonton i kontogrupp 20 mot konto 2010 (eget kapital).

Tänk på att…

… i en balansräkning redovisas ett positivt eget kapital oftast med negativt tecken (minustecken). Den ovane läsaren undrar då oroligt hur det egentligen är ställt med finanserna i det aktuella företaget. Fenomenet förklaras dock med att vinster och kapitaltillskott redovisas i kredit (på minussidan) i det egna kapitalet. Minustecken före delposterna i eget kapital är alltså bara positivt, eftersom det förklaras av vinster och god finansieringsvilja från ägarna.

I årsredovisningar redovisas dock ett positivt eget kapital utan minustecken.

när ett företag riskerar att bli av med sitt egna kapital ska styrelsen låta göra en kontrollbalansräkning och därefter vidta åtgärder för att få rätsida på situationen, till exempel genom att betala in mer kapital i bolaget.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply