Vid bokföring av varuinköp och lager kan detta hanteras på två sätt.
Det ena är  att inköpen bokförs som en kostnad. När lagret sedan inventeras  vid årets slut så bokförs differensen på konto 4990.

Ex:
Bokfört varulager vid årets början 0
Inventerat varulager vid årets slut 100.000

Lager   14xx                      Debit  100.000:- (lagerförändring under året; 100.000 – 0)
Förändring lager 4990  Kredit   100.000:-

Vid inköp
Bankkonto 19xx                             Kredit 10000kr
Inköp varor och material  4010 Debit 8000kr
Ingående moms       2641             Debit 2000kr

 

Vid försäljning
Bankkonto 19xx                   Debit  25 000kr
Försäljning 3010                 Kredit 20 000kr
Utgående moms  2610      Kredit  5000kr

 

Det andra sättet är att du inte bokför någon inköpskostnad  utan istället  flyttar tillgångar  från kontanter till lager. Sedan bokför man varukostnaden på 4990 vid varje försäljning. Då bör man ha ett affärssystem som hanterar lagerbokföringen för att det skall bli enklast.

Vid inköp

Lager    14xx           Debit  10.000:-
Bankkonto 19xx    Kredit  10.000:-

Vid försäljning

Bankonto   19xx                   Debit  25.000:- (försäljningspriset)
Försäljning  3010                Kredit  25.000:-
Förändring lager  4990     Debit  10.000:- (varukostnaden)
Lager     14xx                        Kredit  10.000:-

Vid momspliktig försäljning så ska naturligtvis momsen också bokföras.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply