Archive for the ‘privatekonomi’ Category

LO ser gärna höjda löner framöver. Det är som att de är i en egen liten bubbla. Även arbetskraft måste och kommer att anpassas till tillgång och efterfrågan. Om befintliga företag pressas att höja lönerna kommer det att komma uppstickare som med den goda arbetskraftstillgången att kunna hitta mer komptententa anställda till lägre löner och de befintliga företagen kommer att konkurreras ut istället och de som krävt högre lön blir arbetslösa.  Högre löner kommer också pressa upp inflationen ännu mer än vad stigande råvarupriser kommer att bidra med vilket innebär höjda räntor. Hoppas att löntagarna inte har några lån…

Om man istället accepterade sänkta löner skulle arbetslösheten minska. Detta och ökat företagande är det som kan få ner arbetslösheten.

Då var det åter dags att deklarera om man ännu inte gjort det. Även här märker man skillnaden på den insats som krävs för en anställd och en näringsidkare. En anställd behöver bara kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta, om man inte haft några affärer vid sidan om som t.ex. aktieaffärer. Möjligen skriva till kostnaden för resor till och från arbetet och något mer. Som företagare däremot gäller det att hålla ordning på inte bara bokföringen utan även periodiseringsfonder och expansionsfonder och en massa avdrag och regler om man inte ska betala mer iskatt än vad man enligt lagen behöver. Naturligtvis kan man överlåta detta till någon annan, men det blir isåfall ofta till en dyr timpenning och man måste tjäna ännu mer för att få det att gå runt.

Ibland kanske det kan låta som att vi vill skrämma bort folk från företagande genom att peka på alla de nackdelar som finns med att vara företagande jämfört med att vara anställd, med de regler och den samhällsstruktur vi har idag. Så är naturligtvis inte fallet utan vi vill peka på denna snedvridning och jobba för att det ska bli lättare att driva en egen verksamhet. För det är ju detta vi brinner för. För fördelarna är många. Den främsta är naturligtvis frihet. Frihet att göra det man vill när man vill på det sätt man vill. Om man en månad vill jobba mindre kan man göra det. Antagligen tjänar man då mindre men det går faktiskt att både överleva och leva på en lön som är mindre än en normal löntagares. Även om det är orimligt att en företagare ska göra det trots att den arbetar mer än en löntagare. En annan fördel är att man kan trappa ner istället för att helt gå i pension vid en viss ålder. Kanske bara fortsätta med de uppdrag man tycker är mest intressanta även efter att man fyllt 70. För det kan behövas då man inte har någon arbetsgivare som sätter av tjänstepension. Om man inte gör det själv. Men förhoppningsvis har företaget sedan ett bestående värde så att man får en liten extra pensionsbonus om man säljer det eller överlåter det till någon annan. Om det gäller internetbaserad verksamhet gäller detta i allra högsta grad, då ett upparbetat besöksantal har ett stort värde för en annan aktör i samma bransch.

Kd vill införa lagstiftad rätt till deltid från 61 år och rätt att arbeta till 72 år. Tanken är god, men kommer inte att innbära så mycket i praktiken. Istället bör man både för anställdas och arbetsgivares skull ta bort begreppet heltid och låta folk i alla åldrar jobba så mycket som det passar deras livssituation. Och få betalt utifrån vad man kan erbjuda sin arbetsgivare. Att mäta en anställds prestation enbart i tillbringad tid på arbetsplatsen är naturligtvis inte ett bra mått, men det är just vad som sker, kanske framför allt inom kommun, landsting och stat. Istället bör man sätta upp tydliga riktlinjer vad en anställd väntas prestera. Både i tid att vara tillgänglig, men framförallt utifrån resultat. Alltså hur mycket arbete man utför, vilken tid man lägger ner på detta arbete och hur bra resultatet blir och vilket värde detta har för arbetsgivaren. Detta är ju just vad man gör som egen företagare. Naturligtvis ska alla kunna ha en dålig dag, men det enda rimliga är att en anställd får vad den förtjänar utifrån resultat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...