Medicinteknikbolaget Becton Dickinson lägger ner sin fabrik i Sverige och flyttar den utomlands. Det bidrar till att ytterligare hundratals jobb försvinner från Sverige. För att få företag att stanna i Sverige och fler företag som startas upp krävs kraftigt förbättrade villkor för företagare. Lägre skatter och sociala avgifter för företagare, slopande av Lagen om anställningsskydd. Den merkostnad som det blir för staten kommer man dels få igen genom fler arbetstillfällen, men man kan också sänka t.ex. arbetslöshetsersättningen vilket ytterligare motiverar till eget företagande istället för att hämta ut arbetslöshetsersättning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply