Två unga entreprenörer, Johan Hedén Hultgren och Jakob Elander har grundat företaget och webbplatsen Swiftcourt. Swiftcourt fungerar som en digital domstol som löser mindre tvister utan att blanda in domstolen.

I korthet handlar den om ett alternativt skiljeförfarande. En tvistlösning i konventionella domstolar blir ofta mycket kostsam och tidsödande. Swiftcourt har bantat ned processen till sex veckor. De trätande parterna har en skriftväxling i två omgångar under en fyraveckorsperiod. Sedan skriver en av Swiftcourts anlitade jurister en dom som inte kan överklagas.

När juristen Jakob Elander satt ting i Göteborg såg han på nära håll hur många rättstvister om småbelopp kostade oproportionerligt mycket pengar, både för samhället och för de inblandade.

Under våren 2013, fördes han samman med Johan Hedén Hultgren av en gemensam vän – Fredrik Andersson som idag är en av ägarna till Swiftcourt och en vecka senare var de igång med det nya företaget.

Marknadspotentialen bedöms som stor. Grundarna menar att 40-60 procent av alla personer i västvärlden saknar access to justice, d.v.s. tillgång till det konventionella rättsväsendet.

Swiftcourt är ett alternativ till de allmänna domstolarna så att privatpersoner och mindre företag kan lösa tvister om mindre belopp till en låg kostnad.

För att säkerställa att affärsmodellen håller, att Swiftcourts skiljeförfarande följer lagar och regler och att marknadsföringen är tillräckligt tydlig, har de bollat idéer med nära och kära samt pratat med både potentiella kunder, jurister, domare och andra experter på området.

Sommaren 2014 smyglanserades den digitala domstolen i Sverige och i slutet av samma år lanserades den internationella plattformen. 2015 räknar man med att kunna köra igång i USA.

Johan Hedén Hultgren berättar att mycket tid har gått åt att bygga varumärket för att få acceptans för den digitala domstolen. Vid lanseringen i USA kommer Swiftcourt att ha sin digitala domstol integrerad i en tjänst som tillhandahålls av en samarbetspartner.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply