Den som ska lysa upp stora lokaler kan få problem. Antingen är risken att det inte blir tillräckligt ljust eller så blir energiförbrukningen onödigt hög. Men det finns fungerande alternativ. Det finns lampor som bygger på en innovation som  effektiviserar ljusflödet från ljuskällan så att man med lägre effekt kan behålla en stark ljusstyrka och därigenom spara energi.

T.ex. har en produkt från företaget solljus i tester visat sig kunna ge upp till 70% energibesparing jämfört med traditionell belysning.

Genom en unik konstruktion blir hela armaturen effektiva armaturerna och man kan enkelt byta ut gammal armatur och därmed sänka kostnaden för elförbrukning. Solljus tar fram kostnadskalkyler och beräknar hur lång tid det tar att få tillbaka kostnaden för armaturbytet. De kan också hjälpa till med en energikartläggning som kan vara en grund för att välja rätt lampor på rätt plats.

Man kan utnyttja tekniken i allt ifrån industrihallar till sporthallar, ridhus eller växthus. I växthus har man genom tester på bl.a. kryddväxter visat inte bara på en energibesparing på ca 30% utan även på förbättrad växt och produktion jämfört med konventionell teknik.

Tekniken från solljus ab används t.ex. i smålandsvillans lokaler där det är viktigt med hög ljusmängd för att kunna granska produkten och minimera returer. Förutom låg energiförbrukning och hög ljuskvalitet har belysningen ett högt Ra-index, som är färgåtergivningstalet som mäter belysningskällans färgmässiga balans.

stella-led

Stella led från solljus.se

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply