När du driver näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter. Skattemässigt räknas dessa också som en kostnad i din verksamhet, men innan skatteberäkningen är klar vet du ju inte hur stora dina egenavgifter blir för beskattningsåret.

Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 procent på överskottet av näringsverksamheten .

Betalar du endast en ålderspensionsavgift är schablonavdraget 10 procent.

Är du född 1937 eller tidigare betalar du istället en särskild löneskatt och då blir ditt schablonavdrag 20 procent.

Driver du passiv näringsverksamhet får du också göra ett schablonavdrag med högst 20 procent.

Det schablonavdrag du gör i år måste du återföra till beskattning nästa år, samtidigt som du får dra av de egenavgifter som du verkligen ska betala enligt slutskattebeskedet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply