Som företagare, arbetssökande eller bara som privatperson som söker intressanta kontakter är det värdefullt att kort och kärnfullt kunna presentera sig själv och vad man gör för att väcka ett intresse, en s.k. elevator pitch?
Uttrycket kommer ifrån att man ska hinna presentera sig och få kontakt med en intressant person mellan ett par våningar i en hiss. Men den kan användas i alla sammanhang där man får frågan ”Vad gör du?”

En bra elevator pitch ska presentera fördelarna i det du gör eller erbjuder, och öppna för fortsatt konversation och kontakt.

En fungerande elevator pitch bör besvara dessa tre frågor:

* Vad gör du? Fokusera inte på de produkter/tjänster som du säljer, utan på hur det du gör kan användes och vilken nytta det har.
* Vem gör du det för? Vilka typer av kunder riktar du dig till?
* Vilken nytta ger det dina kunder? Hur hjälper dina produkter/tjänster kunden att tjäna pengar, spara tid, minska stressen, öka produktiviteten etc?

En elevator pitch ska inte handla om dig i första hand, utan om hur du adderar värde till den andres verksamhet.

En elevator pitch ska gärna vara under 10 sekunder, eventuellt kan du ha en längre version att användas när tillfälle ges, men åtminstone under 1 minut. Den ska också motivera den andre att tala så mycket som möjligt, så att du får fram dennes intressen och behov och så att de känner att de fått uttrycka sig.

Din elevatorpitch kan användas i alla sammanhang där du presenterar dig för folk.
Du kan också skriva ner den på ditt visitkort, din webbsida, epostsignatur och din presentation i sociala medier.

När du har lyckats få en persons uppmärksamhet med hjälp av din korta elevator pitch
vill du få mera information om den andres intressen och behov. Därefter kan ni tillsammans upptäcka vad du kan erbjuda som den andre behöver.

Beroende på sammanhanget kan du sedan antingen fortsätta konversationen direkt, eller boka tid för ett nytt möte eller en lunch. Om tiden är knapp, t ex i en hiss, så fråga bara  efter kontaktuppgifter. ”Det skulle vara intressant att träffa dig på en lunch och få veta mera om din verksamhet. Kan jag få ditt visitkort så att jag kan ringa dig för att bestämma en tid som passar?”. Ditt mål är att byta visitkort och få tillåtelse att ringa upp.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply