I mars var över 400 000 svenskar i arbetsför ålder anmälda som arbetslösa. Man räknar med att denna siffra kan stiga till en halv miljon de närmaste åren. Det är anmärkningsvärt att det är så stora fördelar i trygghet och inkomstnivå i förhållande till arbetsinsats att vara anställd eller arbetslös att en halv miljon svenskar hellre går arbetslösa än att starta eget företag själv eller tillsammans med några andra.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply