Det finns många olika former men för de flesta som ska starta eget företag står valet mellan enskild firma och aktiebolag. I ett aktiebolag kommer man undan med lite lägre skatt, men det krävs också krångligare och dyrare administration.

Att starta enskild firma är mycket enklare än att starta aktiebolag. I en enskild firma är det bara att börja jobba direkt. För att fakturera krävs det att du har en F-skattsedel och att du registrerar dig för moms på skatteverket.se eller foretagsregistrering.se Du kan också registrera firman via bolagsverket men det är inget tvång.

För att starta aktiebolag måste du öppna ett bankkonto och sätta in 100 000kr och få ett bankintyg på att det är gjort. Sedan kan du följa instruktionerna på foretagsregistrering.se

När året är slut måste du göra ett årsbokslut både i enskild firma och aktiebolag samt att det måste skrivas ett stämmoprotokoll från bolagsstämman för aktiebolag.

Skattemässigt är det mer fördelaktigt att ha ett aktiebolag om man har ett stort överskott. Man kan ta ut en utdelning på minst 120 000kr om året med 20 procents beskattning (41 procent i total skatt inräknat att pengarna först beskattas med 26,3 procent i bolagsskatt.)
Motsvarande möjlighet finns inte i enskilda firmor. Fast för den del av vinsten i en firma som beror på satsat eget kapital kan skatten bli endast totalt 30 procent och kallas räntefördelning, jämfört med totalt 41 procent för aktiebolag.

Vinstkapital som blir kvar efter löneuttag kan behandlas bättre i ett aktiebolag än i en enskild firma. Det kan stå kvar där och tas ut med låg skatt år för år, dels dom utdelning, dels som lön som beskattas lågt t.ex. när man är pensionär med tanke på jobbavdrag och läga sociala avgfiter.

Vid en försäljning är skatten oftast lägre och flexibiliteten större för ett aktiebolag än för en enskild firma där vinsten i princip beskattas som vanlig lön. Ett aktiebolag kan också ge fler skattebefriade förmåner till ägare och anställda jämfört med skattebefriade förmåner för enskilda firmor.

Både i bolag och enskild firma kan skatten skjutas på framtiden med hjälp av periodiseringsfonder. När detta görs i enskild firma slipper man betala ränta på beloppet man skjuter framför sig vilket man inte gör i aktiebolag.

För pengar som avsätts i expansionsfonder blir skatten den samma som aktiebolagets bolagsskatt, 26,3 procent 2009.

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för alla skulder som uppstår. Så om firmans går med förlust och bara har skulder kvar kan dessa följa dig resten av livet. I ett aktiebolag förlorar du normalt bara ditt satsade aktiekapital om bolaget går i konkurs.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Comments

  1. inkomsten » Blog Archive » Aktiekapital i aktiebolag says:

    […] du på att starta aktiebolag? Utredningen om ett enklare aktiebolag har föreslagit att det lagstadgade kravet på lägsta […]

Leave a Reply