Ernesto Guerra är antagligen ett känt namn för de som befinner sig i Stockholm. Många vet nog dock inte mer än att de har sett lappar med namnet ERNESTO GUERRA uppklistrade på papperskorgar, väggar elskåp i Stockholms stad. Lapparna sätts upp av Ernesto, som är en 50 årig förtidspensionär som kom till Sverige 1988 från Colombia.
Ernesto började sprida sina egenhändigt skrivna böcker genom att spika upp dem på väggar runt om i stan men då responsen uteblev började han istället sätta upp dessa lappar. Man kan tro att Ernesto Guerra drivs av någon form av exhibitionism, att han har ett behov av att folk ska känna igen hans namn. Eller jag trodde personligen att det var en grupp som hade en hemsida med något politiskt budskap eller möjligen en politisk flykting som några frihetskämpar ville uppmärksamma och detta var deras sätt att göra sidan känd.

; Författaren Ernesto Guerra tejpar upp ett hundratal lappar med sitt namn på, varje dag. Det är hans bidrag till huvudstadens kulturliv. Dessutom hans sätt att bearbeta sin mentala hälsa. Istället påstår Ernesto att det är hans sätt att bearbeta sina problem med schizofreni och autism och att det är hans sätt att bidra till kulturlivet. När människor accepterar mina lappar som konst känner han sig nöjd. Det finns många uttryckssätt som kan kallas konst tycker han. Även detta.
Man må häpnas över Guerras ihärdighet och tålamod och trots att han antagligen lyckats med att göra sitt namn känt i Stockholm måste jag förkasta honom som marknadsförare. Sättet att sprida namnet är fumligt och väcker irritation hos många. Det hade kunnat fungera om det var en webbsida t.ex. ernestoguerra.se där han hade en unik tjänst eller möjligen affiliateinkomster. Nyfikenheten skulle leda en hel del människor dit och om han hade något bra att erbjuda skulle man kunna ha överseende med lapparna. Den enda nytta han kan dra nu av ernesto-lapparna är att om hans bok skulle exponeras i bokhandeln skulle folk rycka till av igenkänning när de såg namnet och kanske bläddra i boken, men väldigt få skulle antagligen köpa den bara för att de kände igen namnet guera.
Men ernesto guerra verkar vara nöjd med att leva på sin förtidspension och att veta att folk i Stockholm känner igen namnet ernesto guerra och att han möligen kan få några pratstunder när han sätter upp lapparna. Han talar dock inte alltid om att det är han som är Ernesto Guerra utan att Ernesto Guerra var en gitarrist. Numera säger han att han känner författaren Ernesto Guerra. För det är som sagt många som inte uppskattar hans tilltag och det har hänt att han fått en käftsmäll. Dessutom har han fått böter 4 gånger.
600 kronor varje gång. Nu har det höjts till 1 000. Ernestos böcker, som enligt Ernesto själv handlar om ”Sverige och svenskarna”, delar han ut till dessa nyfikna personer som han träffar på gatan. Även om spridningen av böckerna inte längre är det viktigaste, utan namnlapparna.
När människor accepterar mina lappar som konst känner han sig nöjd. Det finns många uttryckssätt som kan kallas konst tycker han. Även detta.

Han har tryckt upp trettiotre olika böcker på egen bekostnad. Trots sina tio år av lappar och det kända namnet har han alltså inte lyckats att dra någon större ekonomisk nytta av det hela utan han lever på sin förtidspension. 2006 gavs dock samlingsboken ”Ernesto Guerra” ut i samarbete med förlaget Latifeh och tidningen Gringo. Vinsten från bokförsäljningen gick till att köpa reklam för ernesto guerra  i tunnelbanan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Gerillamarknadsföring | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Digitaliserad patentdatabas Ernesto Guerra […]

Leave a Reply