Oavsett om man har en liten enmansfirma eller ett litet större företag så kan det både vara tidskrävande och ineffektivt att sköta all ekonomi inom företaget.
Som enmansföretagare kan det ibland vara mer effektivt att ägna sig åt kärnverksamheten, och i ett medelstort företag kan det fortfarande vara för resurskrävande att ha en dedikerad ekonom eller ekonomiavdelning.
Då kan det vara bra med en extern aktör som kan sköta bokföring och annan ekonomi.
Man ska dock inte glömma bort att även om man lämnar över redovisning till en extern firma är det fortfarande man själv som företagsägare som ansvarar för att allt redovisas korrekt. Det är därför värdefullt att ha viss kännedom om redovisning och ekonomi även om man inte lägger sin tid på att sköta den dagliga redovisningen.
Visst kan det vara en fördel att följa ekonomin på nära håll då det ger en bra inblick i företagets tillstånd, men som sagt, som företagare hinner man inte alltid med allt själv. Speciellt om man inte har intresse eller tycker det är roligt med ekonomi har man naturligtvis glädje av att lägga ut de delarna på en extern aktör.

En extern ekonomibyrå kan tillhandahålla den bemanning som krävs för stunden för ekonomiredovisningen, vilket är värdefullt då arbetsfördelningen ofta inte är jämnt utspridd över året.

Det kan vara bra att välja en aktör som kan sköta alla ekonomisk redovisning, från fakturering och löpande löneadministration, till deklarationer och statistik samt arkivering, uppföljning och inkassoverksamhet.

En sådan aktör ör www.officefactory.se som kan tillhandahålla allt som krävs för att sköta företagets ekonomi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply