Genom att sätta smarta mål ökar chansen att du ska uppnå ditt mål.  Och även om man frågar sig sjäv vad man vill med sitt mål, finns det många fällor som leder oss bort mot våra verkliga mål.

→ Omedvetenhetsfällan

Alla sätter mål. Att göra något så banalt som att gå till affären för att handla en liter mjölk till kaffet eftersom du tänkt bjuda kompisen på fika senare, är ett exempel på ett mål som vi sätter upp för oss själva utan att tänka på det.
Genom att bli medveten om sina mål är chansen större att man kan känna stolthet över resultatet när man uppnått målet. Genom att göra dig själv uppmärksam på vad du vill uppnå och vad som är viktigt för dig, blir det också lättare att välja bort saker som tar tid från det du verkligen vill.

→ Ovisshetsfällan:

Du satsar på ett mål, utan att egentligen veta vad det kommer att innebära för framtiden.

Bekvämlighetsfällan:

Du väljer ett andrahands- eller tredjehandsval bara för att inte bli ifrågasatt eller behöva ta någon risk.

Otålighetsfällan:

Att nöja sig med sitt andrahandsval för att det går snabbare att uppnå?

Pengafällan:

Du väljer ett alternativ som ger mest pengar även om det inte är ett primärt mål i ditt liv.

Statusfällan:

Du väljer ett alternativ som i andras ögon ger högre status, även om det inte leder dig närmare ditt mål.

Bekräftelsefällan:

Du väljer ett alternativ som du vet att du klarar av utan problem, för att kunna få beröm för att du klarat av det istället för att utmana dig själv och välja något som du måste kämpa för.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply