För den som har enskild firma är det egentligen bara två förmåner som är skattebefriade.

1. Företagshälsovård, rehabilitering
Företaget kan betala och dra av kostnaden för hälsokontroller utan att detta blir förmånsbeskattat. Detta gäller också massage och sjukgymnastik som hjälper den anställde att utföra sina arbetuppgifter. Vård på privatsjukhus godtas inte, men däremot rehabiliteringskostnader som förhindrar att arbetsförmågan försämras.

2. Grupplivförsäkring
Förmånen av en fri grupplivförsäkring, exempelvis tjänstegruppliv (TGL) är en skattefri förmån för den anställde och avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Läs också om förmåner i aktiebolag utan skatt och skattefria inkomster som privatperson.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Förmåner i aktiebolag utan skatt | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Lyckas med försäljning Förmåner i enskild firma utan skatt […]

Leave a Reply