Att sätta upp tydliga mål är viktigt för att nå framgång och uppnå våra drömmar.

Men om vi enbart fokuserar på ett smalt mål finns risken att jakten efter målet gör att resten av livet inte är i balans och vi inte mår bra.

Kanske har vi ett mål som handlar om hur mycket pengar vi vill ha, vilket jobb vi ska få eller att vi ska bli bäst på en idrottsgren. Men om vi inte frågar oss själva varför vi vill uppnå detta målet så är risken att det bara känns tomt när vi har nått målet och det vi gör då är att sätta upp ett högre mål inom samma område.  Samtidigt är risken att vi misslyckas med eller inte lägger tillräckligt med energi på andra områden t.ex. relationer eller vårt eget välbefinnande. Genom att för varje mål vi sätter upp också fråga oss själva, Varför? så kommer vi lättare åt vad vi verkligen vill och kan se till att vi även uppnår det i vår målsättning.

Den som sätter upp målet att bli bäst i Sverige på Tennis kanske som svar på frågan ”Varför?”  Svarar jag vill tjäna mycket pengar och bli beundrad.  Varför?  Kanske för att personen vill kunna köpa dyra prylar och känna känslan ”att man är någon”. Varför?  Kanske för att personen vill bli sedd och älskad?

När vi hittat kärnan bakom våra mål och drömmar blir det också lättare att komma på hur vi ska nå dem. När vi vet varför kommer vi på hur.  Dels kan vi samtidigt  fundera över om det finns något annat primärt mål som uppfyller det grundläggande målet, men också att ha grundmålet med sig när man sätter upp sina mål och delmål.

Ofta behöver det inte heller handla om att man ska säga upp sig från jobbet, avsluta sin nuvarande relation och börja på nytt för att nå sina mål. Det kan vara så enkelt som att fråga sig:

Vad av det jag gör idag vill jag göra mer av?

Vad av det jag gör vill jag göra mindre av?

Och därefter göra lite mer av det jag vill och lite mindre av det jag inte vill.  Den som jobbar som revisor och älskar att fotografera och som har satt upp målet att jobba som fotograf för att kunna beröra andra med sina bilder,  kanske inte behöver springa till chefen och säga upp sig direkt.  Han kanske  upplever att han tittar flera timmar om dagen på TV och det varken gör honom pigg, lycklig eller leder honom närmare sitt mål. Han kanske istället ägnar den tiden åt att fotografera och lära sig mer om fotografering. Det gör att han blir en bättre fotograf och efter en tid  får han så många uppdrag att det är mer realistiskt att börja jobba som fotograf på heltid.

Så glöm inte att fråga dig; Varför vill jag uppnå det mål jag satt upp? Kan jag uppnå det samtidigt som jag uppnår de andra målen jag har med mitt liv? och Vad är det jag gör idag som jag vill göra mer av?

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply