Håll nere lagerkostnader genom ökad omsättningshastighet.

Att ha ett stort lager  kostar både i form av ökad lokalhyra, men även minskad likviditet  och förlorad ränta på de pengar som lagervarorna kostar.

Man kan räkna ut lagrets omsättningshastighet genom att  dividera försäljningen (eller varukostnaden) med genomsnittslagret till försäljningspris (eller varukostnad). Antingen räknat i antal eller i kronor.

Genomsnittslagret får man fram genom att ta (lagervärde vid årets början + lagervärde vid årets slut) / 2 eller (maximilager + minimilager) / 2.

Om man t.ex. säljer för 3 miljoner per år och genomsnittslagret är värt 1 miljon blir omsättningshastigheten 3 ggr.  Det innebär att en vara finns på lager i genomsnitt 365/3 = 122 dagar. Om omsättningshastigheten däremot skulle vara 25 gånger skulle en vara enbart ligga på lagret 15 i genomsnitt 15 dagar.

Om betalning sker kontant vid både inköp och försäljning tar det 122 dagar för den första och 15 dagar för den andra varan innan de ger några pengar. Den första varan kostar alltså ränta i 122 dagar och den andra i 15 dagar.

Den som har många produkter kan därför gå igenom vilka varor som har en ovanligt låg omsättningshastighet och rensa ut dem från sitt lager.

Den som jobbar med dropshipping har inga lagerkostnader alls för dessa produkter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply