Det har blivit lättare att investera i startups och företag i ett tidigt utvecklingsskede. Potentialen om man hittar rätt bolag kan vara enorm, men samtidigt är risken stor eftersom majoriteten av startupsen faktiskt inte slår igenom på bred front.

För att lyckas måste företaget ta sig förbi alla inledande svårigheter. Om det ska bli ett framgångsrikt globalt företag bör också vara en produkt med möjlighet att erövra världen.

 

Man kan skilja på tre nivåer av affärsideer.

Den första kan vara den lokala hantverkaren eller handlaren. Man har en solid affärside, och grundaren är skicklig på sin kärnverksamhet och verksamheten kan leverera ett långsiktigt överskott. Men själva verksamheten är i grunden lätt att kopiera och all expansion utanför grundarens huvudområde måste ske tillsamans med lokala partners.

Den andra nivån på affärsideér är storföretaget. Man har en stor marknad och en stark ledning och man tjänar bra med pengar. Men verksamheten saknar möjlighet till snabb utbyggnad över världen.  Kanske fungerar idén bäst på sin hemmamarknad därför att affärsidén grundar sig i något specifikt i sin region. Eller så kräver expansion så mycket kapital eller tid att lokala aktörer kommer ha bättre förutsättningar på andra marknader.

Den tredje nivån är en ny produkt som är omdefinierande eller disruptiv, i huvudsak digital och där de legala hindren är överkomliga. Vidare bör efterfrågan vara självgenererande och gärna en produkt eller grundare som har nyhetsvärde så att man kan nå ut genom pressen.

 

Exempel på de tre olika nivåerna skulle kunna vara det lokala taxibolaget på landsbygden. Orten är tillräckligt liten för att stora nationella kedjor inte vill etablera sig, men taxichauffören kan försörja sig och sina anställda.

Den andra nivån skulle kunna vara en taxikedja i någon storstad, t.ex. taxi stockholm som grundades 1929. Storleken gör det möjligt att hålla växel, datasystem, utveckling av appar etc uppdaterad så att man kan behålla dominansen även om mindre konkurrenter dyker upp hela tiden.

Det globala företaget med en disruptiv ide skulle här kunna vara Uber med en helt digitaliserad affärside och med goda möjligheter till marknadsföring i press och sociala medier.

Man kan också tänka på att de bästa företagen ofta söker mer än bara pengar, så för att nå fram till rätt företag i ett tidigt skede kan också handla om att man har något att erbjuda som företaget har behov av.

Det finns också företag som investerar i spännande företagsidéer och erbjuder placerare att delta i dessa investeringar. Exempel på detta är Arantus och Innovestor.  Det finns också noterade bolag som själva har en startup-portfölj t.ex. Vostok New Ventures.

Crowdfunding plattformer t.ex. fundedbyme och pepins är en annan möjlighet.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply