Inkomster och utgifter

 

Det finns många begrepp för pengaflödet i ett företag.  Den som är oinvigd i termerna kanske tänker att utgifter, utbetalningar och kostnader är synonyma begrepp, men de avser lite olika saker. På samma sätt är inkomster, inbetalningar och intäkter inte synonyma begrepp.

Om ett Cafe köper in en kaffemaskin i februari för 60 000kr så har företaget en utgift på 60 000kr. Utgiften uppstår alltså vid anskaffningstillfället.  Utbetalningen av pengarna sker dock inte förrän fakturan ska betalas. Kanske företaget har en avbetalningsplan på 12 månader och ska således betala 5000kr per månad. Om den köps i februari betalar man alltså 50 000kr år 1 och 10 000kr år 2.  Definitionen på kostnad är en periodiserad utgift. Kaffemaskinen kanske håller i 5 år. Kostnaden för kaffemaskinen är således 12 000kr per år.

År Utgift Utbetalning Kostnad
1 60 000kr 50 000kr 12 000kr
2   10 000kr 12 000kr
3     12 000kr
4     12 000kr
5     12 000kr

 

På samma sätt är en inkomst den ekonomiska erästtningen ett företag ska ha när den sålt en vara eller tjänst.  Inkomsten uppstår alltså vid försäljningstillfället, men inbetalningen sker alltså när själva betalningen görs.  Och intäkten är den periodiserade inkomsten.

Det företag som sålt kaffemaskinen har alltså följande

År Inkomst Inbetalning Intäkt
1 60 000kr 50 000kr 50 000kr
2   10 000kr 10 000kr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /storage/content/83/166583/bissniss.se/public_html/wp-content/themes/evanescence/evanescence/comments.php on line 75