Forskare vid Berkleyuniversitetet i Kalifornien i en studie  med 68 studenter indelade i 17 gruppen med fyra personer i varje team funnit att  den som pratade mest och kom med flest förslag rankades som den givne ledaren, men  det var sällan  de som hade de mest rätta svaren.

Uppgiften var att organisera en verksamhet som skulle syssla med välgörenhet eller andra icke vinstdrivande uppgifter. Och allting filmades.

Vid utvärderingen fick teamen själva bedöma vem som var ledaren och samma uppgift fick en utomstående jury.

I båda utvärderingarna rankades den som pratade mest som mest intelligent och i besittning av de bästa generella egenskaperna.

Men forskarna, som hade svaren och visste vad var och en hade för bakgrundskunskaper, såg att de personer som rankades högst av gruppen sällan hade de mest rätta svaren.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply