Arbetsförmedlingen har snabbutbildat och anställt en mängd jobbcoacher.

Detta är säkert trevligt för de som kommer till arbetsförmedlingen och man minskar ju arbetslösheten genom att dessa jobbcoacher inte längre är arbetslösa, men i övrigt ger det ju inte fler jobb.  I bästa fall kanske man kan styra vilka som får jobb, genom att erbjuda jobbcoaching till en viss åldersgrupp, men genom att höja ansökningskompetensen ger ju inte fler jobb att söka.

Det som däremot ger jobb är ju att satsa på att fler ska kunna starta företag. Det lyfter både den som startar företaget från arbetslöshet och även eventuella personer som denna kan komma att anställa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply