Hösten 2020 höll det kinesiska kommunistpartiets 19:e centralkommitté sitt femte plenum inför den nationella folkkongressen i Peking våren 2021.

Detta plenum behandlade grunderna för kinas femårsplan 2021-2025.
Fokus ligger på högteknologi och teknologisk självständighet och självtillit.

Enligt kommunikén vill man vara självförsörjande inom alla aspekter.

Redan 2015 presenterade Kinas strategiska industriplan ”Made in China 2025” med målsättningen att landet ska bli världsledande inom tio nyckelindustrier. Ett steg för att lyckas med detta var att öka självförsörjningen av en rad högteknologiska komponenter till 40% 2020 och till 70% 2025.

En metod som Kina anammat är att köpa kunskap genom att förvärva utlänska företag. Redan i början av 2010-talet sökte sig kinesikt kapital till Europa. Redan 2012 direktinvesterade Kina 10 miljarder euro i länder inom EU enligt konsultfirman Rhodium Group och 2016 nådde investeringarna upp till över 37 miljarder euro.

Hösten 2020 släppte det holländska data- och konsultbolaget Datenna den mest kompletta databasen hittills över Kinas förvärv och investerarnas relation till Kinas stat. I vissa fall är kopplingen uppenbar, men även i andra fall där relationen är svårare att bedöma har man sett att den egentliga kontrollen ligger hos statliga kinesiska företag.
Som t.ex. när ett China wafer level CSP corporation, ett dotterbolag till det på den kinesiska börsen noterade Suzhou Jingfan semiconductor technology corporation, köpte 73 procent av holländska Anteryon optical solutions för 32 miljarder euro så visade det sig att genom olika lager av företagets samanlänkade ägare, så låg den egentliga kontrollen hos statliga kinesiska företag.

I ca 40% av förvärven i databasen fann Datenna att de kinesiska investerarna var eller hade nära band till statliga aktörer även om de ofta utgav sig för att vara helt privatägda. Detta gällde speciellt förvärv inom högteknologiska sektorer.

I Sverige har det gjorts en kartläggning för Totalförsvarets forskningsinstitut hösten 2019; ”Kinesiska bolagsförvärv i Sverige: En kartläggning” av bl.a. Oscar Almén, Jerker Hellström och Johan Englund. Den pekade bl.a. på att 2017 köpte det kinesiska drönarföretaget DJI Technology corporation en majoritetsandel i den svenska kameratillverkaren Hasselblad.
Andra uppmärksammade kinesiska investeringar är Stockholms tunnelbana, Arlanda Express, Oatly och Nordic cinemas som innefattar SF Bio.

I kartläggningen listade man över 50 svenska företag som kinesiska bolag nu har kontroll över. Ytterligare ett antal har kinesiska minoritetsägare. Flera av förvärven finns inte med i Datennas databas som alltså är långt ifrån komplett.

Över hälften av alla svenska företag som köpts upp av kinesiska investerare återfanns inom högteknologiska industrier.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply