Kommer din kampanj att vara lönsam?

När ett företag ska göra en marknadsföringskampanj, produktlansering, starta en filial eller annan ny verksamhet är den avgörande frågan naturligtvis; Kommer kampanjen eller lanseringen att vara lönsam?

Det är naturligtvis svårt att veta i förväg, men  genom att göra en lönsamhetsberäkning kan man göra en rimlig bedömning. Nyckelbegreppet i detta sammanhang är täckningsbidrag (TB).

Definitionen av täckningsbidrag är intäkter minus Särkostnader. Särkostnader är de kostnader som åtgärden eller projektet beräknas ge upphov till.  Särkostnaderna kan i sin tur delas upp i fasta särkostnader och rörliga särkostnader där de rörliga särkostnaderna varierar med volymen.  Om man t.ex. ska trycka upp ett reklamblad så är de fasta särkostnaderna utformning av reklambladet, medan de rörliga kostnaderna är tryckkostnaderna och distribution.

Om t.ex. en blomsterhandel köper in ett parti med  500 julkaktusar för 10kr styck som beräknas säljas för 15kr styck och marknadsför försäljningen med en annons i lokaltidningen som kostar 500kr kan en lönsamhetsberäkning se ut som följer:

Intäkter (500×15)

7500kr

Rörliga särkostnader (500×10)          -5000kr
Totalt Täckningsbidrag 1 (innan fasta kostnader)          2500kr
Fasta särkostnader (annons)         – 500kr
Täckningsbidrag 2

2000kr

 

Om man kan uppskatta hur mycket merförsäljning en aktivitet kan ge kan man alltså räkna ut hur stor den fasta kostnaden för aktiviteten kan vara för att vara lönsam.  Om en butik räknar med att en annons kommer öka omsättningen med 40 000kr och de rörliga kostnaderna för dessa produkter är 30000kr kan man räkna ut att de fasta särkostnaderna bör understiga 10 000kr för att aktiviteten ska vara lönsam.

Intäkter (beräknad merförsäljning) (40 000kr)

40 000kr

Rörliga särkostnader (30000kr)          -30 000kr
Totalt Täckningsbidrag 1 (innan fasta kostnader)         10 000kr
Fasta särkostnader (annons) Maximalt         – 10 000kr
Täckningsbidrag 2

0kr

 

Sedan är naturligtvis ingen aktivitet helt fristående från företagets övriga verksamhet. En annons för julkaktusar ökar kännedomen om butiken vilket kan ge merförsäljning  på sikt, eller så kan en kampanj vara negativ om det är en dålig produkt som ger företaget dåligt rykte eller om det är en aktivitet som tar för stort fokus eller tid från andra delar av verksamheten.

 

När en kampanj eller lansering är genomförd kan man följa upp med en lönsamhetskalkyl som visar om kampanjen varit lönsam eller inte.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 Comments

  1. Beräkna en produkts nollpunkt eller kritiska punkt | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] Kommer din kampanj eller lansering att vara lönsam? Inkomster eller Intäkter. Utgifter eller Kostnader […]

  2. bostadsrättslagen styrelse says:

    bostadsrättslagen styrelse

    Kommer din kampanj eller lansering att vara lönsam? | bissniss.se Svensk internet business

Leave a Reply