Ofta kanske du som företagare fokuserar på att tillfredsställa ett behov hos kunden. Du tillverkar eller säljer något som kunden vill ha. Och det fungerar bra om kundens problem redan är lösta.
Men människor är mer benägna att hantera sina problem än att tillfressställa sina behov. Att lösa problemen kommer alltid före att tillfredsställa behoven.
Den som har ett trasigt växthus i sin trädgård kommer att vara mer benägen att få växthuset reparerat, än en person som inte har ett växthus kommer att vara att köpa ett växthus, även om denne väldigt gärna vill ha ett växthus i trädgården. Eftersom ett nytt växthus upplevs som något extra, utöver de grundläggande behoven, medans det trasiga växthuset upplevs som ett problem.

Så fokusera i första hand på att lösa kundens problem, snarare än att tillfredsställa behov.

När kundens problem är lösta kan denne gå vidare och tillfredsställa sina behov. Och de mest grundläggande behoven måste vara tillfredsställda först innan individen kan fokusera på de efterföljande behoven.

Nivå 1. De behov en människa först prioriterar är de grundläggand behoven mat, vatten sex och sömn. Samt att undvika smärta.

Nivå 2. När de fysiologiska behoven är tillfredställda börjar individen fokusera på saker som säkerhet och trygghet, en stabil vardag och fungerande rutiner.

Nivå 3. Om individen känner sig trygg kan hon söka efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. Alla vill känna att vi är en del av något större än oss själva.

Nivå 4. Ytterligare ett behov är behovet av uppskattning. Det kan handla om respekt, makt, kändisskap, men även självförtroende, kompetens och självrespekt.

Nivå 5. Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Detta är ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply