Enligt en undersökning gjord av nutek ca 25% av ungdomar mellan 18-30 starta företag hellre än att gå in i en anställning. Det blir en spännande arbetsmarknad framöver. Om bara anställningstryggheten kunde luckras upp lite så skulle det bli mycket roligare och lättare att ta sig fram som egen företagare eftersom man då även skulle kunna ta kortare anställningar eller lättare få uppdrag än när majoriteten sitter som fast anställda och inte vågar säga upp sig och kan bli uppsagda trots att de varken trivs eller passar på sin plats. Kunde sedan trygghetssystemen också utformas så att man blir försöjd av samhället bara för att man inte har en anställning så skulle det ju faktiskt också vara lönt att anstränga sig och satsa på sitt eget. Annars är risken stor att många av de här kommer att vara anställda arbetslösa eller sjukskrivna fram till sin pension.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply