Många underskattar den effekt som ett bra minne kan ha för att lyckas i affärer och som företagare.  Med ett bra minne blir man mer effektiv i sitt arbete och framförallt den som har mycket kundkontakter tjänar mycket på att ha ett bra minne.  Folk tycker om att bli ihågkomna och att man kommer ihåg vad de är intresserade av, och detta kan man dra nytta av vid nätverkande och försäljning.

Dock är det många som säger att just namn och ansikten är det de har svårast för att minnas.  Men det finns sätt att träna upp sitt minne och att lättare minnas namn och ansikten. Anledningen till att många har svårt att minnas namn och ansikten är att det är två abstrakta saker som ska associeras med varandra. Faktum är att när vi säger att vi glömt bort någons namn, så har vi egentligen aldrig lyckats med att lägga det på minnet.  Egentligen allt vi minns handlar om att associera det till något vi redan känner till.  För att komma ihåg någons namn måste vi alltså välja ut något konkret från en persons utseende och associera det med namnet. Om inte heller namnet är något konkret måste man göra om det till något som är konkret. Något vi kan skapa en tydlig bild av.  Om vi träffar någon med rött hår som heter Anders kanske vi associerar det röda håret med eld och bilden vi kan ersätta Anders med skulle kunna vara en And. Vi ska då associera eld med and, t.ex. se en bild av elden som jagar en and på flykt.  När man beskriver associationen såhär så låter det väldigt löjligt men det är bra. Ju tokigare bild vi skapar desto lättare är det att komma ihåg. Vi behöver heller inte oroa oss för att vi ska kalla personen för and istället för anders eller blanda ihop namnet med någon annan. Associationen är för att vi ska kunna flytta över minnet från korttidsminnet till långtidsminnet. Sedan kommer vårt med omedvetna minne att se till att rätt detaljer kommer på plats på samma sätt som vi kommer ihåg att finansministern heter Anders Borg och inte Andreas Borg.

Sedan behöver vi repetera det vi har lärt oss efter en tid för att det ska hållas kvar i minnet.  Men genom att skapa en tydig association kommer vi att ha mycket lättare för att lagra minnet i långtidsminnet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply