Mod är förmåga att möta faror och hinder utan att ge vika för rädslan.

Vad är det som får en del att våga kasta sig ut i det okända. Och varför vågar vi ta steget och våga i vissa fall men inte i andra?

Vad är det som avgör om vi ska lyckas överkomma våra rädslor eller inte?  Rädslan är ju något vi inte vill ska hända, medan våra drömmar och mål är det vi vill ska hända. Det vi vill våga är vårt mål.  När målet är starkare än rädslan vågar vi.

Tänk dig t.ex. att du skulle få 1000kr om du går över en 20m lång och 1dm bred planka som ligger på marken. Antagligen skulle du göra det. Men hur skulle det vara om plankan istället var på 100 meters höjd? Hur starkt skulle målet behöva vara för att du skulle våga? 100 000kr? 1 miljon kr. Eller att du skulle kunna rädda någon du hade kär från att dö genom att gå över plankan?

När vi har tydliga mål skapas motivation. Motivation leder till handling.

Positiv eller negativ spiral

Grunden är våra tankar. Tankarna påverkar känslorna. Och känslan påverkar våra handlingar. Och handlingarna i sin tur påverkar känslan. Och känslan påverkar tankarna. Om vi har gjort något vi är riktigt nöjda över känner vi oss väl till mods. Och det kan skapa tankar som väcker nya känslor som leder till fler positiva handlingar.  På samma sätt kan en negativ spiral inledas. Om vi tänkar att vi inte klarar det skapar det en känsla som gör att vi kanske inte ens vågar försöka. Och det gör att vi känner oss misslyckade och fler negativa tankar skapas.

Hur få tillbaka modet och motivationen
Alla drabbas någon gång av svackor. Då gäller det att ha metoder för att bryta den negativa spiralen.  Skifta fokus och styra tanken i nya banor. Hitta nya motiv eller påminna sig om sina motiv.  Och som sagt så påverkar handlingarna våra känslor som påverkar våra tankar. Bryt mönstret genom att göra något annat. Bara du vet vad som kan få dig på bättre tankar. Kanske någon speciell musik. Motionera. Eller vara i naturen. Det är också bra att hitta support i sin omgivning. Genom att dela dina mål med någon kan ni stötta varandra i motgångar. Men det är också bra att kunna acceptera att det är som det är just nu. Ur det brukar det växa fram en önskan om förändring.

 

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Comment

  1. Bryta mönster och skapa säkerhet | bissniss.se Svensk internet business says:

    […] att våga bryta våra mönster och ta oss utanför komfortzonen behöver vi tydliga mål som skapar motivation till […]

Leave a Reply