Linked In. Yrkesnätverket Linked In har funnit sedan början av 2000-talet, men har fått extra fart sedan Facebook slog igenom. Linked In kan närmast beskrivas som just ett professionellt Facebook.
Det används främst för att knyta jobb­kontakter, hitta samarbetspartern och för rekrytering. Här matar du in alla dina tidigare jobb och prestatationer och knyter kontakter med kunder, gamla kolleger etc. Lägg gärna lite tid på din profilsida, och försök få gamla arbetsgivare och kolleger att skriva rekommendationer.

Används av många män som garanterat kan det här med att odla sina kontakter för framtida bruk.

Shenet. Nätverk som arrangerar träffar och mingel, startat av entreprenören Maria Forssen. www.shenet.nu.

Driftig.nu. För kvinnliga entreprenörer och företagare. Gratis. www.driftig.nu

Elwira. För kvinnliga företagare i Västsverige. www.elwira.se

Lunchnätet, The Lunch Network. Kvinnligt lunchnätverk med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Genève och London. Mycket medie- och pr-folk. Bra för att hitta samarbetspartner. www.freewebs.com/lunchnet

Nätverket Göran. Har både mentor­program och nätverksträffar. Drygt 900 medlemmar. www.natverketgoran.com

Business In Heart. Stockholmsbaserat nätverk med frukostmöten och utbildningar. www.businessinheart.com

Magma. Mest yngre kvinnor, småföretagare inom kultursektorn som är öppet för alla. www.magmagroup.net

Women In Progress. Mentorsprogram och frukostmöten för kvinnliga chefer, projektledare, specialister och egna företagare. womeninprogress.se

Barbros Best and Brightest. Talangfulla kvinnor får kontakt med New York-svenskan Barbro Ehnboms nätverk. www.barbrosbestandbrightest.com

Wiminvest. Erbjuder talangutvecklingsprogram för kvinnor. www.wiminvest.se

Bizwoman. Nätverk med cirka 11 000 medlemmar som erbjuder ledarskapskurser. www.bizwoman.nu

Kvinnokompetensen. Utbildningar för karriärsugna kvinnor på alla nivåer. Har även en databas där man kan lägga in cv. Anna Eliasson Lundquist driver också en rekryteringsfirma. www.kvinnokompetensen.com

Necto. Före detta studenter på Handelshögskolan som stöttar varandra i karriären. www.necto.se

Nätverk Affärskvinnor. Handelskammarens nätverk för kvinnor som kommit en bit i karriären. Handelskammaren har också ett nätverk för unga affärskvinnor, 25–30 år. www.chamber.se/affarskvinnor.aspx

Q80. Ett av Sveriges äldsta kvinnliga nätverk som startade 1980. Ordnar seminarium och erbjuder också mentorprogram. www.q80.nu

Klara K. Nätverk med föreläsningar, böcker och mingel. Anna Cederquist och Susanne Özmete driver sajten. www.kontaktkompaniet.se

Ruter Dam. Det kanske mest kända mentorprogrammet utser varje år Årets Ruter Dam. Grundaren Gunilla Arhén har hållit på länge och vill bidra till fler kvinnliga chefer på höga nivåer i större företag.
Svenska kvinnors Europanätverk. Mestadels folk inom politik och förvaltning. Har som mål att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar. www.ruterdam.com

Novare. Erbjuder managementprogram för kvinnor. www.novare.se

Hilda. Advokatsamfundets nätverk för kvinnliga jurister med både lunchmöten och mentorprogram. www.advokatsamfundet.se

Womentor. Karriärutvecklingsprogram för IT- och telekombranschen. www.womentor.se

Lova. Nätverk för kvinnliga logistiker, drivs av Schenker. www.schenker.se

Women on the Board. Öhrlings PWC:s utbildning för kvinnliga styrelseledamoter. www.pwc.com

Win. Ett professionellt nätverk som startades 2004. Syftet är att ordna en plattform där kvinnor kan ta kontakt och etablera relationer som gynnar karriär och affärs­verksamhet. www.w-i-n.se

Styrelsekvinnor.com. Ansök om medlemskap och du får lägga in din profil i en databas. Hit kan valberedningarna vända sig för att hitta kvinnor till sina styrelser. styrelsekvinnor.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply