Oavsett om man jobbar i ett litet eller stort företag, eller för den delen en förening, så behöver man sätta av tid till förnyelse och utveckling.
Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och fortsätta på samma sätt som tidigare.
I en föränderlig värld behöver man dock förnya sin verksamhet och anpassa sig till rådande omständigheter.
Att regelbundet ha brainstorming möten med olika teman, t.ex. utveckling, inriktning etc. kan göra att man snabbare ser vad som behöver göras och anpassa sig till omgivningens eferfrågan.
Det är dock lätt att för enkelhets skull och för att hålla nere kostnaden ha den här typen av möten på kontoret som vanligt. Men genom att ha mötet eller konferensen i en helt annan miljö än den man är van vid, stimuleras också nytänkande och det blir lättare att komma på nya ideer. Den nya miljön gör att nya områden i hjärnan aktiveras och vi kan lättare tänka i nya tankebanor.
Man behöver inte åka långt bort utan det finns gott om ställen runt om i Sverige bl.a. centralt belägna
www.johannesbergsslott.se.

Naturligtvis ska man också se till att man har rätt redskap och resurser för att kunna arbeta effektivt. En whiteboard underlättar vid brainstorming och mindmapping och tillgång till internet kan vara värdefullt vid omvärldsbevakning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply