Produkters livscykel

Oavsett hur populär en produkt är så kommer den förr eller senare att tappa försäljning till förmån för andra produkter. Då gäller det att vara förberedd på detta så att man inte blir sittande med ett lager av osäjbara produkter samt att man i god tid anpassar företaget genom att differentiera produktutbudet eller vidta andra åtgärder för att hålla lönsamheten uppe.

Man talar om produktens livscykel. Från marknadsintroduktion till dess att den försvinner från marknaden. Olika produkter har olika livslängd. Snabba förändringar i omgivningen ökar trycket på förändringar på enskilda produkter. Livslängden kan bero på produkten, konkurrenterna eller kundernas efterfrågan.

 

Introduktionsfas
Produktlivscykelkurvan startar med en introduktionsfas. Starten sker när produkten lanseras på marknaden och kunderna börjar köpa den.  Normalt ökar försäljningen långsamt i början. Om det är en ny unik produkt finns det ofta få konkurrenter. Stora resurser behöver läggas på marknadsföring för att informera kunderna om produkten och om vilka behov den tillfredsställer.  Lönsamheten blir därmed ofta låg under introduktionsfasen.

Tillväxtfas
Under tillväxtfasen får produkten fotfäste. De flesta kunder känner till produkten och dess egenskaper. Försäljningen ökar allt snabbare. Företaget kan göra en ganska realistisk bedömning av framtiden för produkten. Företaget försöker ofta differentiera produkten, anpassa den till olika målgrupper och också differentiera den från eventuella konkurrenter som dykt upp. Kostnaden för marknadsföring är fortfarande hög, men många produkter börjar sakta men säkert bli lönsamma.
En del produkter når inte ens till denna fas utan tvingas läggas ner under introduktionsfasen om det inte visar sig finna någon efterfrågan.

Stabiliseringsfas
Under stabiliseringsfasen är produkten på sin absoluta topp. Produkten är välkänd och försäljningen hög och denna fas kan pågå en längre tid om det är en stabil produkt som vårdas väl. Lönsamheten är god då marknadsföringskostnaderna kan begränsas till ett minimum.  Men antagligen är konkurrensen större än tidigare vilket kan mötas med ytterligare produktdifferentiering, förbättringar eller marknadsföring till nya kundgrupper.

Nedgångsfasen
Förr eller senare tappar alla produkter tempo och når fram till nedgångsfasen. Om företaget varit föreutseende har man en ny produkt sjösatt som kan ta över och uprätthålla lönsamheten.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply