Som anställd kanske man svär över alla rapporter som chefen vill ha in över försäljning, besök eller annan statistik. Men faktum är att de är ganska ovärderliga för att följa företagets utveckling. Som enskild företagare kanske man frestas att strunta i dessa samanställningar, men ett gott råd är att ändå göra dessa för att kunna följa utvecklingen och kunna göra nödvändiga åtgärder i tid. Så sätt upp deadlines då du ska rapportera till dig själv och skäll ut dig själv efter noter om du inte har gjort rapporten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply