Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd är ett stöd till företag i Sveriges glesbygd.

Stödet kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Företag som är verksama inom något av stödområdena och inom följande verksamheter kan få stöd:

Industriell och industriliknande verksamhet. Industriserviceverksamhet.
Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad.
Turistverksamhet.
Uppförande av lokaler för uthyrning.
Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.
Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor.

För att stödet ska beviljas måste verksamheten bedömas bli lönsam och varaktig.

Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

Dessutom ingår kommunerna: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning och konsulttjänster.
Det går inte att få stöd för både investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar och lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en investering.

Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.
Företaget ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

Mer information ges av länsstyrelsen i de län som omfattas och där företaget är verksamt eller Tillväxtverket.

Ansökan måste beviljas innan en investering får påbörjas. Tillstånd för igångsättning kan dock lämnas innan beslut, efter särskild prövning. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Tillväxtverkets bidrag är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply